Århus Domkirke. Sten (Nr. 14). Slægtstavler for Knud Gyldenstierne og Jytte Podebusk

 

 

 

 Thott

Oldemor

?

 

 

 Bielke

Mormor

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

Oldefar

Ture Bielke

(Svensk)

1425-1489

  Gyldenstierne

Mor

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

  Munk

Oldemor

Pernille Mogensdatter

Munk ”den gode”

+1467

 

 

Morfar

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

Til Ågård m.m.

+1504

Oldefar

Niels Pedersen

(Gyldenstierne)

Til Ågård

+1456

Kvinde

Jytte Predbjørnsdatter

 Podebusk

+1573

 

  Vendelbo

Oldemor

Ingeborg Christiernsdatter

Vendelbo

+1454

 

 Moltke

Farmor

Jytte Evertsdatter

Moltke

Oldefar

Evert Moltke

Til Bavelse

+1454

  Podebusk

Far

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

  Brostrup

Oldemor

Helle Brostrup

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 

Farfar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Oldefar

Pritbern van Podebusk

Til Egholm

Nævnt 1425

 

 

 Jul

Oldemor

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 

 Frille

Mormor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

Oldefar

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholm m.m.

+1470

  Bille

Mor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

  Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Morfar

Bent Bille

Til Søholm m.m.

1440-1494

Oldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Mand

Knud Gyldenstierne

Til Ågård

+1568

 

   Barsebek

Oldemor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

  Skinkel

Farmor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Oldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

  Gyldenstierne

Far

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

+1517

  Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk “den hovmodige”

+1462

 

 

Farfar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

 

 

 

Gravsten over Knud Gyldenstierne og Jytte Podebusk

 

Af Gert von Groningen

 

     

 

Knud Gyldenstierne Til Ågård, Estrup, Vosborg, Irup og

Ljungby var sekretær i Christian 2 ´s  kancelli.

Han var forlenet med Ring kloster, Økloster, Vorgård,

Allingåbro, Ørum og Vestervig.

Han medbeseglede Frederik 1´s håndfæstning og blev rigsråd.

Han var 1531 anfører på det norske tog.

1532 lod han Luthers lille katekismus oversætte til dansk.

Han deltog 1534 i Hjallese, der valgte Hertug Christian til konge.

Med Jytte Podebusk fik han 4 børn.

 

 

 

 

Knud Gyldenstierne og Jytte Podebusk. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 

  

 

 

1) Gyldenstierne 

 

2) Bille

 

 

3) Skinkel

 

4) Frille 

 

5) Munk

 

6) Lunge

 

7) Barsebek

 

8) Jul

 

  

 

 

 

1) Podebusk

 

2) Gyldenstierne

 

 

3) Moltke

 

4) Bielke

 

7) Vendelbo

 

6) Munk

 

Basse

 

Thott

 

 

 

 

De 8 våben for Knud Gyldenstierne er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

Dog kan efter tegning af Søren Abildgaard Frille og Jul være usikkert.

 

 

Våben for Jytte Podebusk. Stenen har et Basse-våben, hvor Adelsårbogen har Brostrup.

 Derudover udfylder den det tomme felt med et Thott-våben.

 

 

 

 

Forsvunden gravsten i Københavns Domkirke

 

over Mogens Gyldenstierne og Anne Sparre

 

Tegning i Resens Atlas (1677)

 

 

Mogens Gyldenstierne (1481-1569) til Restrup, Iversnæs,

Fulltofta m.m. var broder til Knud Gyldenstierne.

Han var smådreng hos kong Hans.

1520 blev han såret i slaget ved Uppsala.

Han blev slået til ridder i Stockholm.

Derefter tog han til Det hellige land og Cypern.

1523 trådte han i Frederik 1s tjeneste og bekæmpede

Skipper Clemens fribyttere ved Norge.

1534 blev han taget til fange ved oprøret i Malmø.

Samme år støttede han grev Christopher.

Han skiftede side og blev 1535 optaget i rigsrådet.

1555-58 var han statholder i København

Med Anne Sparre fik han 12 børn.