Århus Domkirke. Epitafium 1637. Slægtstavle for Laurids Lindenov

 

Gift 1. gang med

Sidsel Ovesdatter

Lunge (Dyre)

1586-1614

 

 

 Holck

Tipoldemor

Sophie Christiernsd.

Holck

Levede 1541

Gift 2. gang med

Anne Jørgensdatter

Friis

1587-1657

 

 Sture

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Tipoldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 

 Gøye

Mormor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Tipoldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

  Rosenkrantz

Mor

Margrethe Ottesdatter

Rosenkrantz

1552-1635

 

 Maltzan

Tipoldemor

Anna Maltzan

 

 

 Ganz

Oldemor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

Tipoldefar

Jesper Ganz

von Putlitz

 

 

Morfar

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

  Flemming

Tipoldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

 

 

 

Oldefar

Otte Holgersen

Rosenkrantz

Til Boller

+1525

Tipoldefar

Holger Eriksen

(Rosenkrantz)

Til Boller

+1496

Navn

Laurids Lindenov

Til Oregård m.m.

1583-1635

 

 

 Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 Bille

Oldemor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 

 Skinkel

Farmor

Rigborg Lauridsdatter

Skinkel (Tinhuus)

+1572

 Friis

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

Friis

Enke 1481

 

 

 

Oldefar

Laurids Skinkel

Til Egeskov m.m.

+1533

Tipoldefar

Morten Skinkel

Til Rolfstedgård

+1480

  Lindenov

Far

Hans Johansen Lindenov

Til Fovslet

1542-1596

 

  Skram

Tipoldemor

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Berete Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1537

Tipoldefar

Erik Styggesen

Til Mattrup

+1535

 

 

Farfar

Hans Johansen

Til Fovslet

+1568

 Emmiksen

Tipoldemor

Margrethe Emmikesd.

(Emmiksen)

Enke 1477

 

 

 

Oldefar

Hans Johansen

Til Fovslet

+1536

Tipoldefar

Johan Johansen

Til Fovslet

Nævnt 1460

 

 

 

Århus Domkirke. Epitafium 1637. Slægtstavle for Sidsel Lunge

 

Gift 1613 med

Laurids Lindenov

Til Oregård m.m.

1583-1635

 

 

 Trolle

Tipoldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge m.m.

+1523

 

 Bille

Mormor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 Rønnow

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

 

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

Tipoldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

  Sehested

Mor

Anne Maltesdatter

(Sehested)

1554-1621

 

  Bomøve

Tipoldemor

Marine Pedersdatter

Bomøve (Lange)

Levede 1515

 

 

 Juel

Oldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1549

Tipoldefar

Malte Juel

Til Holmgård

+1508

 

 

Morfar

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

 Viffert

Tipoldemor

Anne Jonsdatter

Viffert

+før 1495

 

 

 

Oldefar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

Tipoldefar

Thomes Thomesen

I Vellinghøj

Nævnt 1552

Navn

Sidsel Ovesdatter

Lunge

1586-1614

 

 

Rafvad

Tipoldemor

Kirsten Enevoldsdatter

(Rafvad)

Levede 1525

 

 

 Skram

Oldemor

Bege Pedersdatter

Skram

+1562

Tipoldefar

Peder Skram

Til  Stovgård m.m.

Nævnt 1512

 

 Juel

Farmor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

 Rosensparre

Tipoldemor

Anne Evertsdatter

Rosensparre

 

 

 

Oldefar

Jørgen Hansen Juel

Til Brinke

+1546/58

Tipoldefar

Hans Iversen Juel

+før 1515

  Lunge

Far

Ove Lunge (Dyre)

Til Odden

1548-1601

 

  Lunge

Tipoldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

 

 

 Friis

Oldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Tipoldefar

Henrik Friis

Til Stolliggård m.m.

Levede 1500

 

 

Farfar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 Lunge

Tipoldemor

Kirsten Tygesdatter

Lunge

Søster:

Kirsten Ovesdatter Lunge

1581-1609

 

 

Oldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

Tipoldefar

Vincents Iversen

Til Tirsbæk

Nævnt 1497

 

 

 

 

Århus Domkirke. Epitafium 1637. Slægtstavle for Anne Friis

 

Gift 1620 med

Laurids Lindenov

Til Oregård m.m.

1583-1635

 

 

 Bille

Tipoldemor

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

 

 

 Brok

Oldemor

Ide Lagesdatter

Brok

+1532

Tipoldefar

Lage Brok

Til Estrup m.m.

+1565

 

 Ulfstand

Mormor

Sidsel Truidsdatter

Ulfstand

+1561

  Bille

Tipoldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

Oldefar

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Tipoldefar

Gregers Jespersen

(Ulfstand)

Til Torup m.m.

Levede 1510

 Bjørn

Mor

Else Bjørnsdatter

Bjørn

1558-1594

 

  Banner

Tipoldemor

Kirsten Eriksdatter

(Banner)

 

 

 Drefeld

Oldemor

Anne Gjordsdatter

(Drefeld)

Tipoldefar

Gjord Nielsen

Til Gersnæs m.m.

+1520

 

 

Morfar

Bjørn Andersen (Bjørn)

Til Stenalt m.m.

1532-1583

 Friis

Tipoldemor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 

 

Oldefar

Anders Bjørnsen

Til Stenalt

Nævnt 1528

Tipoldefar

Bjørn Andersen

Til Stenalt

Nævnt 1507

Navn

Anne Jørgensdatter

Friis

1597-1657

 

 

  Meistorf

Tipoldemor

Anne Henriksdatter

Meinstorf

1474-1535

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Else Holgersdatter

(Rosenkrantz)

+1564

Tipoldefar

Holger Eriksen

Til Boller

+1496

 

 Glob

Farmor

Sophie Albertsdatter

Glob

Levede 1574

 Skeel

Tipoldemor

Anne Andersdatter

Skeel

 

 

 

Oldefar

Albert Glob

Til Vellumgård

Nævnt 1519

Tipoldefar

Oluf Pedersen Due

Til Borlev m.m.

+1503

  Friis

Far

Jørgen Friis

Til Krastrup m.m.

+1616

 

  Juel

Tipoldemor

Johanne Iversdatter

Juel

 

 

 Steenfeld

Oldemor

Bodil Christensdatter

Steenfeld

Levede 1543

Tipoldefar

Christen Steenfeld

Til Bækmark

Nævnt 1499

 

 

Farfar

Iver Friis

Til Haraldskjær

+1557

 Moltke

Tipoldemor

Ellen Johansdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar

Anders Friis

Til Haraldskjær

+1512

Tipoldefar

Niels Friis

Til Stollig m.m.

Nævnt 1448

 

 

 

 

Tidligere epitafium 1637 over Laurids Lindenov,

 

Sidsel Lunge og Anne Friis

 

 

Laurids Lindenov til Oregård og Heiselt tjente 1597

kurfyrst Frederik i Heidelberg.

Han tjente derefter 4 år i Holland.

1604 var han gesant i England og 5 år i Frankrig.

1609-13 var han hofjunker.

Han deltog i Kalmarkrigen som fanejunker  ved hoffanen.

1620-35 var han lensmand på Århusgård.

1625 blev han takseret til 408 Td. Hk.

Han fik ingen børn med Sidsel Lunge og Anne Friis.