Borgeby kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavler for Hans von Spiegel og Catharine von Ahlefeldt

 

 

 

 Qualen

Oldemor

 

 

 Ahlefeldt

Mormor

?

 

Oldefar

 

 Rantzau

Mor

1. N.N. Rantzau

2. Mette Ottesdatter Qualen

 Sested

Oldemor

 

 

 

Morfar

?

 

Oldefar

 

Kvinde

Catharine Ditlevsdatter

von Ahlefeldt

1525-1582

 

 Bjørn

Oldemor

Sophie Jacobsdatter

Bjørn

Nævnt 1476

 

 Reventlow

Farmor

Gese Ditlevsdatter

Reventlow

Oldefar

Ditlev Reventlow

Til Gram

+1475

 Ahlefeldt

Far

Ditlev von Ahlefeldt

Amtmand i Møgeltønder

1480-1572

 Dosenrode

Oldemor

Catharine Dosenrode

 

 

Farfar

Peter von Ahlefeldt

Amtmand

+1483

Oldefar

Benedict von Ahlefeldt

Til Søgård

Nævnt 1440

Gift 1559 med

 

 

 ?

Oldemor

 

 

 ?

Mormor

 

 

Oldefar

 Wense?

Mor

Catharina von der Wense

 

 

 ?

Oldemor

 

 

Morfar

 

 

Oldefar

Mand

Hans von Spiegel

Til Borgeby

1520-1599

 

 Stake?

Oldemor

 

 ?

Farmor

 

 

Oldefar

 Spiegel

Far

Hans Spiegel

Til Gerckendorf

I Preussen

 ?

Oldemor

Gift 2. gang med

Hilleborg Hansdatter

Lindenov

+1602

 

Farfar

Oldefar

 

 

 

 

Gravsten over Hans von Spiegel og Catharine Ahlefeldt

 

            

 

Hans von Spiegel til Borgeby kom til Danmark fra

Nordtyskland og var 1558-59 hofsinde og kammertjener.

Han var forlenet med Herrisvad, Bo Len, Strø,

Ønnestadt, Gladsaxe og Harebjerg.

1565-66 var han priviantmester (Syvårskrigen)

Med Catharine Ahlefeldt fik han 5 børn.

 

 

 

 

Hans von Spiegel og Catharine von Ahlefeldt. Nærbillede

 

 

 

 

Heraldik for Hans von Spiegel

 

 

Jeg kender ikke disse tyske våben og kan kun give en beskrivelse.

Øverste række: 2 fisk, klokke mellem 3 blade, halv løve, Spiegel.

Nederste række: hestehoved, 2 tværbjælker (Stake?), delt og halv svane, løvehoved.

 

 

 

 

Heraldik for Catharine von Ahlefeldt

 

 

Våben på stenen. Øverste række: Ahlefeldt, Reventlow, Ahlefeldt, Urne?

Nederste række: Ahlefeldt, Sested/Skinkel, Ahlefeldt, Qualen?

 

Efter Adelsårbogen var Catharine von Ahlefeldts far Ditlev von Ahlefeldt gift 2 gange.

1. gang var han gift med N.N. Rantzau, men der er intet Rantzau-våben på stenen.

Ligeledes er der heller ikke et Dosenrode- eller et Bjørn- våben på den.

Så de 8 våben for Catharine von Ahlefeldt må stå hen som et mysterium,

idet kun det 1. Ahlefeldt-våben og Reventlow passer med Adelsårbogens

angivelse af hendes slægtsforhold.

 

 

 

 

 

 

Epitafium over Hans von Spiegel, Catharine von Ahlefeldt og Hilleborg Lindenov

 

(Ikke i kirken, men på Lund Domkirkemuseum)

 

 

Hilleborg Lindenov              Hans Spiegel            Catharine Ahlefeldt

 

 

 

 

 

 

 

Epitafium.  Slægtstavle for Hilleborg Lindenov

 

Gift 1. gang med

Emmike Kaas

Til Gjelskov

+1585

Gift 2. gang med

Hans Speil

Til Borgeby

+1599

 Gyldenstierne

Oldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 Bille

Mormor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

Oldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Skinkel

Mor

Rigborg Lauridsdatter

Skinkel (Tinhuus)

+1572

 Friis

Oldemor

Margrethe Henriksdatter

Friis

Nævnt 1511

 

 

Morfar

Laurids Skinkel

Til Egeskov m.m.

+1533

Oldefar

Morten Skinkel/Tinhuus

Til Rolfsted

+1480

Navn

Hilleborg Hansdatter

Lindenov

+1602

 

 Skram

Oldemor

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

 Rosenkrantz

Farmor

Berete Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1537

Oldefar

Erik Styggesen

Til Mattrup

+1535

 Lindenov

Far

Hans Johansen (Lindenov)

Til Fovslet

+1568

 Emmiksen

Oldemor

Margrethe Emmikesdatter

(Emmiksen)

Nævnt 1477

 

 

Farfar

Hans Johansen

Til Fovslet

+1536

Oldefar

Johan Johansen

Til Fovslet

Nævnt 1460