Bråby kirke, Sjælland. Epitafium. Slægtstavle for Peder Oxe

 

Gift 1567 med

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

+1588

 

 

 Lunge

Tipoldemor

Ellen Ovesdatter

Lunge

 

 

 Brok

Oldemor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

Tipoldefar

Axel Lagesen (Brok)

Til Clausholm

+1498

 

 Bydelsbak

Mormor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

 Present

Tipoldemor

Mette Pedersdatter

(Present)

+1457

 

 

 

Oldefar

Albrecht Engelbrechtsen

Til Skjersø

1440-1478

Tipoldefar

Engelbrecht

Albrechsen

Til Tobernfeld

+1493

 Gøye

Mor

Mette Mogensdatter

Gøye

+1536

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 

 

Morfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Falk

Tipoldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

Til Gisselfeld

 

 

 

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Tipoldefar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Navn

Peder Oxe

Til Gisselfeld m.m.

1520-1575

 

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+1458

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jacobsen Lunge

Til Nielstrup

+1452

 

 Bille

Farmor

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

 Galen

Tipoldemor

Inger Tobernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1451

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Allinge

+1442

 Oxe

Far

Johan Oxe

Til Nielstrup

1487-1534

 

 (Gris)

Tipoldemor

Mette Nielsdatter

Til Ugestorp

(Våben med vildsvin)

 

 

 Godov

Oldemor

Mette Johansdatter

Godov

Enke 1451

Tipoldefar

Johan Godov

Levede 1422

 

 

Farfar

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

 Ketelskov

Tipoldemor

Elsif  Ketelskov

 

(Våben med ugle)

 

 

 

Oldefar

Peder Oxe

Til Asserbo

Nævnt 1440

Tipoldefar

Johan Reiendorff

(Oxe)

 

 

 

Peder Oxe. Død 1575

 

Bråby kirke, Sjælland. Epitafium

 

 

      

 

Peder Oxe til Gisselfeld og Holmegård m.m. var fra 1532-37 udenlands.

1549-58 var han lensmand på Halsted Kloster.

1552 var han rigsråd, men faldt1558 i unåde

(havde beløiet dronningen  for Christian 3) og blev frataget sine len.

 Han opholdt sig derefter mest i Lothringen.

Kom tilbage i 1566, fik sine godser tilbage og blev igen rigsråd.

Han styrede klogt landets pengevæsen.

Han døde 1575 på Frederiksborg slot.

Han fik ingen børn med Mette Rosenkrantz.

 

 

 

 

Peder Oxe. Heraldik

 

11) Galen

 

                        3) Bille     4) Bydelsbak

12) Present

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Ketelskov

7) Lunge 

 

 

1) Oxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Godov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Brok

10) Falk

 

 

2) Gøye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Lunge

 

 

              13) ”Ugestorp”        6) Rosenkrantz

              15) Basse            14) Gyldenstierne

 

 

 

De 16 våben er i overensstemmelse med

Adelsårbogen, men noget rodet opsat.

 

Tegning af Søren Abildgard.

 

 

 

 

 

 

Forsvunden gravsten i Københavns Domkirke

 

Tegning i Resens Atlas (1677)

 

 

Peder Oxe og Mette Rosenkrantz.

 

I Skarhult kirke, Skåne ses en gravsten over

Mette Olufsdatter Rosenkrantz (+1588) og hendes 1. mand

Steen Rosensparre (1523-1565) til Skarhult.

 

 

 

Mette Rosenkrantz  og Peder Oxe. Fra husalter