Dug 1650. Slægtstavle for Clara Gyldenstierne

 

Gift med

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1630-1689

 

 

 Brahe

Tipoldemor – MMMM

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

 

 

 Skave

Oldemor – MMM

Margrethe Herlufsdatter

Skave

+1575

Tipoldefar – MMMF

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

 

 Ulfstand

Mormor – MM

Sophi Nielsdatter

Ulfstand

+1625

 Brok

Tipoldemor – MMFM

Ide Lagesdatter

(Brok)

+1532

 

 

 

Oldefar – MMF

Niels Truidsen Ulfstand

Til Barsebek m.m.

1526-1575

Tipoldefar – MMFF

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

 Podebusk

Mor – M

Lisbeth Clausdatter

Podebusk

1597-1680

 

 Juel

Tipoldemor – MFMM

Lisbeth Thomesdatter

Juel

+1565

 

 

 Sested

Oldemor – MFM

Magdalene Clausdatter

Sested

+1611

Tipoldefar- MFMF

Claus Sested

Til Spandet

+1567

 

 

Morfar – MF

Claus Podebusk

 ”Den rige”

Til Kjørup m.m.

1562-1616

 Krognos

Tipoldemor – MFFM

Anne Olufsdatter

Krognos

1497-1573

 

 

 

Oldefar – MFF

Mourids Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1593

Tipoldefar – MFFF

Claus Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1540

Navn

Clara Henriksdatter

Gyldenstierne

1630-1677

 

 

 Krabbe

Tipoldemor – FMMM

Anne Tyggesdatter

Krabbe

1509-1543

 

 

 Rønnow

Oldemor – FMM

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

Tipoldefar – FMMF

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde

+1565

 

 Hardenberg

Farmor – FM

Mette Eriksdatter

Hardenberg

1569-1629

 Rosenkrantz

Tipoldemor - FMFM

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

 

 

 

Oldefar – FMF

Erik Hardenberg

Til Vedtofte m.m.

1529-1604

Tipoldefar – FMFF

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

 Gyldenstierne

Far – F

Henrik  Gyldenstierne

Til Vosborg m.m.

1594-1909

 

 Gyldenstierne

Tipoldemor – FFMM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 

 

 Podebusk

Oldemor – FFM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

Tipoldefar – FFMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

1460-1541

 

 

Farfar – FF

Predbjørn Gyldenstierne

Til Vosborg m.m.

1548-1616

 Bille

Tipoldemor – FFFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

 

Oldefar – FFF

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

Tipoldefar – FFFF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

 

 

 

 

Dug 1650. Slægtstavle for Clara Gyldenstierne

 

 Rosenkrantz

Tiptipoldemor – FMMMM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 Rud

Tiptipoldemor - MMMMM

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldemor – FMMM

Anne Tyggesdatter

Krabbe

1509-1543

Tiptipoldefar – FMMMF

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

Tipoldemor – MMMM

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

Tiptipoldefar – MMMMF

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

 Hardenberg

Tiptipoldemor – FMMFM

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

 Bille

Tiptipoldemor – MMMFM

Elline Steensdatter

Bille

+1559

Tipoldefar – FMMF

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde

+1565

Tiptipoldefar – FMMFF

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

Tipoldefar – MMMF

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

Tiptipoldefar – MMMFF

Mourids Skave

Til Eslildstrup

+1532

 Skram

Tiptipoldemor – FMFMM

Kirsten Nielsdatter

Skram

 Høeg

Tiptipoldemor – MMFMM

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

Tipoldemor – FMFM

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

Tiptipoldefar – FMFMF

Erik Styggesen (Rosenkrantz)

Til Mattrup

+1535

Tipoldemor – MMFM

Ide Lagesdatter

(Brok)

+1532

Tiptipoldefar – MMFMF

Lage Esgersen Brok

Til Estrup m.m.

+1506

 Rønnow

Tiptipoldemor – FMFFM

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 Bille

Tiptipoldemor – MMFFM

Else Torbernsdatter

Bille

+1505

Tipoldefar – FMFF

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

Tiptipoldefar – FMFFF

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

Tipoldefar – MMFF

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Tiptipoldefar – MMFFF

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup

Levede 1510

 Bielke

Tiptipoldemor – FFMMM

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

 Rosenkrantz

Tiptipoldemor – MFMMM

Lene Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1558

Tipoldemor – FFMM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Tiptipoldefar – FFMMF

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

Til Ågård m.m.

+1503/04

Tipoldemor – MFMM

Lisbeth Thomesdatter

Juel

+1565

Tiptipoldefar – MFMMF

Thomes Iversen Juel

Til Astrup

+1523/29

 Moltke

Tiptipoldemor – FFMFM

Jytte Evertsdatter

Moltke

 Thienen

Tiptipoldemor – MFMFM

Mette von Thienen

Tipoldefar – FFMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

1460-1541

Tiptipoldefar – FFMFF

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Tipoldefar – MFMF

Claus Sested

Til Spandet

+1567

Tiptipoldefar – MFMFF

Sivert Sested

Til Kriseby

(1507)

 Frille

Tiptipoldemor – FFFMM

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 Gyldenstierne

Tiptipoldemor – MFFMM

Anne Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Tipoldemor – FFFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tiptipoldefar – FFFMF

Bent Bille

Til Søholm m.m.

1440-1494

Tipoldemor – MFFM

Anne Olufsdatter

Krognos

1497-1573

Tiptipoldefar – MFFMF

Oluf Stigsen Krognos

Til Krapperup

+1507

 Skinkel

Tiptipoldemor – FFFFM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 Rosenkrantz

Tiptipoldemor – MFFFM

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

Tipoldefar – FFFF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Tiptipoldefar – FFFFF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar – MFFF

Claus Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1540

Tiptipoldefar – MFFFF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

1541

 

 

  

 

Dug 1650. Heraldik for Clara Gyldenstierne

 

 

Clara Gylenstierne var gift med major Niels Friis til Ørbæklunde.

Han ejede et stort bibliotek og talte 7 sprog.

De fik ingen børn.

 

 

 

 

Venstre side. De fædrene våben: Gyldenstierne, Hardenberg,

Podebusk, Rønnow, Bille, Rosenkrantz, Gyldenstierne, Krabbe,

Skinkel, Rønnow, Moltke, Hardenberg, Frille, Skram,

Bielke, Rosenkrantz.

Højre side. De mødrene våben: Podebusk, Ulfstand,

Sested, Skave, Krognos, Brok, Juel, Brahe, Rosenkrantz,

Bille, Thienen, Bille, Gyldenstierne, Høeg, Rosenkrantz, Rud.

 

De 32 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

Litteratur: Clara Gyldenstiernes tæppe. Af O. Andrup.

I: Fra arkiv og museum. 1925, 2. rk, bd.1 (s.216-221).

 

 

  

 

Dugen udstillet på Frederiksborg Slot i 2006.

 

 

 

 

 

Blå silke med broderi i guld- og sølvtråd.

 

 

 

 

Heraldik på dugen

 

 

Hardenberg      Gyldenstierne             Podebusk      Ulfstand

 

 

Krabbe        Gyldenstierne        Rosenkrantz        Bille

 

 

 Hardenberg        Moltke                Rønnow           Skinkel

 

 

Brok              Juel               Brahe

 

 

Rosenkrantz              Bille              Thienen                  Bille