Dalum kirke, Fyn. Epitafium. Slægtstavle for Iver Vind

 

Gift 1621 med

Helvig Nielsdatter

Skinkel

1602-1677

 

 

 Skram

Tipoldemor

Johanne Christensdatter

Skram

 

 

 Dyre

Oldemor

Birgitte Iversdatter

Dyre

Levede 1573

Tipoldefar

Iver Clausen (Dyre)

Til Sø

Nævnt 1518

 

 Stygge

Mormor

Anne Enevoldssatter

Stygge

 Rotfeld

Tipoldemor

Ellen Nielsdatter

Rotfeld

 

 

 

Oldefar

Enevold Stygge

Til Todsbøl

Nævnt 1536

Tipoldefar

Christiern Stygge

Til Frøstrup

Nævnt 1556

Mor: Ellen Juel

 Høeg

Mor

Else Jørgensdatter

Høeg (Banner)

+1649

 

 Benderup

Tipoldemor

Johanne Rønnow

eller

Johanne Benderup

 

 

 Rekhals

Oldemor

Kirsten Christiernsd.

Rekhals

Tipoldefar

Christiern Rekhals

Til Esmark

Nævnt 1489

 

 

Morfar

Jørgen Høeg

Til Klarupgård

+1589

 Steenfeld

Tipoldemor

Maren Christensdatter

(Steenfeld)

(Mor: Johanne Juel)

 

 

 

Oldefar

Erik Høeg

Til Klarupgård

Nævnt 1536

Tipoldefar

Mikkel Eskildsen

Til Lyngholm

Levede 1524

Navn

Iver Vind

Til Klarupgård m.m.

1590-1658

 

 

 Dyre

Tipoldemor

Ingeborg Clausdatter

(Dyre)

Enke 1525

Mor: Birgitte Strahlendorff

 

 

 Emmiksen

Oldemor

Berte Albrechtsdatter

(Emmiksen)

Tipoldefar

Albrecht Lydersen

Til Damsgård

Levede 1511

 

 Sandberg

Farmor

Anne Henriksdatter

(Sandberg)

1516-1579

 Stangeberg

Tipoldemor

Mette Stangeberg

eller N.N. Sandberg

(Våben: En løve)

 

 

 

Oldefar

Henrik Christiernsen

Til Høirup

Levede 1511

Tipoldefar

Christiern Andersen

I Høirup

Nævnt 1438

 Vind

Far

Jakob Vind

Til Grundet

1544-1607

 

 Jernskæg

Tipoldemor

Bege Tornekrans

eller

Karen Jernskæg

 

 

 Skeel

Oldemor

Anne Pedersdatter

Skeel (Dyre)

Tipoldefar

Peder Nielsen Skeel

Til Hesselballe

 

 

Farfar

Iver Vind

Til Starup

1502-1586

 Skeel

Tipoldemor

?

Broder:

Jørgen Vind

Til Gundestrup

1593-1644

 

 

Oldefar

Henrik Vind

Til Rønshave

Nævnt 1550

Tipoldefar

?

 

 

Dalum kirke, Fyn. Epitafium. Slægtstavle for Helvig Skinkel

 

Gift 1621 med

Iver Vind

Til Klarupgård

1590-1658

 

 

 Thott

Tipoldemor

Else Pedersdatter

(Thott)

+1550

 

 

 Lange

Oldemor

Margrethe Thomesd.

Lange

+1554

Tipoldefar

Thomes Nielsen

Til Lydum

+1521

 

 Ulfeld

Mormor

Helvig Hartvigsdatter

Ulfeld

1531-1601

 Smalsted

Tipoldemor

Helvig Hartvigsdatter

Smalsted

+1498

 

 

 

Oldefar

Hartvig Andersen Ulfeld

Til Tvelstrup m.m.

+1534

Tipoldefar

Anders Ebbesen

Forstander i Dalum

Nævnt 1507

 Bille

Mor

Mette Steensdatter

Bille

+1636

 

 Hardenberg

Tipoldemor

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

 

 

 Rønnow

Oldemor

Birgitte Markvardsdatter

Rønnow

+1527

Tipoldefar

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

 

 

Morfar

Steen Bille

Til Kærsgård

1522-1590

Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 

Oldefar

Knud Bille

Til Kærsgård

+1543

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Navn

Helvig Nielsdatter

Skinkel

1602-1677

 

 

 Væbner

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Væbner

+1524

 

 

 Ulfeld

Oldemor

Berte/Beate Eggertsd.

(Ulfeld)

+1553

Tipoldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup

+1505

 

 Bild

Farmor

Anne Nielsdatter

Bild

1528-1602

 Skinkel

Tipoldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1498

 

 

 

Oldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tipoldefar

Evert Bild

Til Ravnholt

+1480

 Skinkel

Far

Niels Skinkel

Til Gjerskov m.m.

+1617

 

 Baden

Tipoldemor

N.N. Baden

 

 

 Skinkel

Oldemor

Anne Hansdatter

Skinkel (Tinhuus)

Nævnt 1528

Tipoldefar

Hans Skinkel

Til Rolfsted

Nævnt 1492

 

 

Farfar

Hans Skinkel

Til Gjerskov

Levede 1554

 Skinkel

Tipoldemor

N.N. Johansdatter

Skinkel

 

 

 

Oldefar

Poul Jensen (Skinkel)

I Gjerskov

Nævnt 1505

Tipoldefar

Hans Jensen

I Gjerskov

Nævnt 1487

 

 

 

Dalum kirke, Fyn. Epitafium af Anders Mortensen

 

over Iver Vind og  Helvig Skinkel

 

 

 

Iver Vind til Klarupgård, Nørholm, Agerkrog, Torpegård

samt Kopanger og Stedje i Norge studerede i udlandet.

1612 var han kongelig sekretær, 1614 kannik i Ribe

og 1626 kannik i Århus, 1631 kantor i Viborg.

Fra 1629 var han lensmand i Lister Len i Norge,

Lundenæs og Dalum kloster (1645)

1644 var han kaptajn på ”Trefoldigheden”

og rigsråd, 1648 ridder.

Med Helvig Skinkel fik han 4 børn.

 

 

 

Dalum kirke, Fyn. Epitafium over Iver Vind og  Helvig Skinkel

 

Iver Vind

 

Helvig Skinkel

 

Adelsårbogen

Epitafium

Adelsårbogen

Epitafium

1) Vind

Vind

1) Skinkel (Lilje)

Skinkel (Lilje)

2) Høeg

Høeg

2) Bille

Bille

3) Sandberg

Sandberg

3) Bild

Bild

4) Stygge

Stygge

4) Ulfeld

Ulfeld

5) Skeel (Dyre)

Skeel

5) Skinkel (Tinhuus)

Skinkel (Tinhuus)

6) Rekhals

Rekhals

6) Rønnow

Rønnow

7) Emmiksen

Emmiksen

7) Ulfeld

Ulfeld

8) Dyre

Dyre

8) Lange

Lange

9) ?

Skeel

9) Skinkel (Søblad)

Skinkel (Søblad)

10) Steenfeld

Steenfeld

10) Gyldenstierne

Gyldenstierne

11) Sandberg

Jernskæg

11) Skinkel (Søblad)

Skinkel (Søblad)

12) Rotfeld

Strahlendorf

12) Smalsted

Hardenberg

13) Jernskæg

Dyre

13) Baden

Sort

14) Benderup

Juel

14) Hardenberg

Smalsted

15) Dyre

Restaureret

15) Væbner

Væbner

16) Skram

Skram

16) Thott

Thott

 

 

 

 

Epitafium i Dalum kirke over Iver Vind og Helvig Skinkel

 

dalum9

 

dalum   dalum4

 

dalum2                                                               dalum5

 

dalum3  dalum8dalum6

 

 

 

Mindesten over Christian 4´s besøg i Dalum Kloster

 

1646-1

 

4 våben: Vind, Høeg, Skinkel, Bille

 

 

 

Alter 1650 af Anders Mortensen med våben for

 

Iver Vind og Helvig Skinkel 

 

  

 

 

 

alter-2      alter-3

 

Vind                                 Skinkel

 

 

 

 

 

 

Epitafiet i Dalum kirke

 

Sandstensepitafiet i Dalum er udarbejdet af Anders Mortensen i bruskbarokstil før 1658.

Det er sat over Iver Vind (1590-1658) og hans hustru Helvig Skinkel (1602-1677).

Hans karriere under Christian 4 er beskrevet på epitafiets indskrift.

Efter studier i Tyskland og Frankrig blev han fra 1612-1621 ansat i kancelliet og i perioden 1626-1644 var han øverste sekretær.

I 1644 blev han medlem af rigsrådet og 1645 overtog han Dalum len.

I 1648 blev han ridder.

Derudover var han tilknyttet 4 domkirker som kannik og andet.

I alle årene under Christian 4 deltog han i mange forhandlinger i udlandet og ledsagede ofte kongen på herredagene i Norge.

Under Frederik 3 mistede han indflydelse og døde 1558 i den kaotiske krigsperiode, hvor han i Odense blev taget til fange af svenskerne.

 

I de år han ikke var i kancelliet blev han 1621 gift med Helvig Skinkel. Hun var datter af Niels Skinkel til Gerskov og Søholm (begge gårde er nedrevet). Han havde været skibschef og været forlenet med Færøerne.

 

I 1624 afhændede Iver Vind sin fædrenegård Store Grundet ved Vejle. I 1531 købte han Nørholm ved Varde og lod opføre en ny hovedgård.

 

img010 Iver Vind. 1650

 

 

Slægten Vind stammer fra Vejle-egnen, hvor den siden 1578 havde haft gården Store Grundet, som Iver Vind havde mageskiftet med kongen.

I modsætning til mange andre adelsfamilier kan Vind´erne kun føre slægten tilbage til 1550. Det har selvfølgelig givet problemer, når heraldikken på epitafiet skulle bestemmes, idet Iver Vind ikke kan føre slægten tilbage til tipoldeforæddrene.

 

 

Heraldikken på epitafiet

 

Ved udarbejdelsen af de 2 anetavler har jeg brugt Adelsårbogen og sammenholdt heraldikken med broderen Jørgen Vinds epitafium i Københavns Domkirke. På begge epitafier står navnet ved de enkelte våben, så det skulle jo ikke være så svært.

Iver Vinds våben er på venstre side af epitafiet. I alt er der 16 våben for hver af de 2 ægtefæller. Rækkefølgen af våbnene er logisk nok med forældre øverst, derefter bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre, og der vises de i slægten indgiftede kvinders våben.

Foroven mellem 2 engle ses et stort våben, der reelt består af 4 våben. Øverst er Iver Vinds våben: et hestehoved og Helvig Skinkels våben: en lilje. De står også for deres fædre Jakob Vind og Niels Skinkel. Nedenunder ses deres mødres våben. Det skrådelte står for Iver Vinds moder Else Høeg, og det rød-hvid-ternede våben for Helvig Skinkels moder Mette Bille.

Ved at fortsætte på Iver Vinds venstre side af epitafiet følger de 2 våben for bedstemødrene: Anne Sandberg (3-delt) og Anne Stygge (skrådelt). Derefter følger 4 våben for  oldemødrene: Anne Skeel (3-delt), Kirsten Rekhals (stjerne over 3 strømme i rødt), Berte Emmiksen (skrådelt) og Birgitte Dyre (2 vesselhorn). Hertil er Adelsårbogen og epitafiet enige, bortset fra Anne Skeels våben. Adelsårbogen mener, at hendes familie førte Dyre-våbenet.

De sidste 8 våben er for tipoldemødrene, 4 generationer eller 100 år tilbage i tiden. Ifølge Adelsårbogen er der mange valgmuligheder, og Iver Vind kan som tidligere nævnt ikke føre sin slægt så langt tilbage.

Adelsårbogen angiver flg. tipoldemødre: tom, Maren Steenfeldt (rød sparre mellem 3 kugler), Mette Stangeberg (3-delt), Ellen Rotfeld (3 ibsskaller), Karen Jernskæg (1 ibsskal), Johanne Benderup (delt våben), Ingeborg Dyre (2 vesselhorn) og Johanne Skram (enhjørningshoved).

Epitafiet har flg. 8 våben: Skeel, Steenfeld, Jernskæg, Strahlendorff, Dyre, Juel, restaureret, Skram.

Sammenholdt med Jørgen Vinds epitafiet er der fin overensstemmelse. Jeg vil tro, at Skeel-våbenet både kan dække over den tomme plads i Adelsårbogen eller Stangeberg, idet de 2 våben ligner hinanden. Ingen af de 2 epitafier vedkender sig Rotfeld-våbenet. Det restaurerede våben på Dalum-epitafiet må have været et Benderup-våben, idet der i København står BENNER over et Skinkel-våben (søblade).

Begge epitafier har 2 våben, som ikke er med i Adelsårbogen, nemlig Strahlendorff (3 pile, halvt hjul) og Juel (stjerne over 3 strømme i blåt). Ved at gå tilbage til tiptipoldeforældrene kan Strahlendorff-våbenet forklares, idet Ingeborg Dyres mor var Birgitte Strahlendorff. Juel-våbenet kan komme med på 2 måder enten via Maren Steenfelds mor Johanne Juel eller Christiern Stygges mor Ellen Juel. Jeg kan dog ikke komme udenom, at der er meget gætteri med disse 8 våben.

 

På højre side er Helvig Skinkels 16 våben. De øverste er som nævnt Skinkel og Bille. Derefter følger hendes bedstemødre Anne Bild (tværdelt) og Helvig Ulfeld (valravn). De 4 oldemødre er Anne Tinhuus (hjort), Birgitte Rønnow (delt), Berte Ulfeld og Margrethe Lange (3 roser).

Derefter følger de 8 tipoldemødre: N.N. Skinkel (søblade), Anne Gyldenstierne (1 stjerne), Kirsten Skinkel, Mette Hardenberg (ulvehoved), Sort (3 liljer omkring en sparre), Helvig Smalsted (bjørn), Karine Væbner (arm med sværd) og Else Thott (4-delt).

Den eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er Sort-våbenet. Her menes der, at Hans Skinkel var gift med en N.N. Baden (halvmåne over ibsskal). Jeg kan ikke udrede denne divergens, for der står tydeligt SORTER på epitafiet.

 

Sammenholdt kan man sige, at Iver Vind tilhører en rigtig jysk adelsslægt med aner som Banner, Sandberg, Stygge, Emmiksen og Skram.

Helvig Skinkels slægt er mere østdansk med Bille og Thott og dertil de fynske aner som Bild, Ulfeld og Hardenberg.

Jeg henviser til min hjemmeside www.gravstenogepitafier.dk for en grundigere oversigt over navne og heraldikken.