Harlev kirke, Århus Amt. Epitafium. Slægtstavler for Genete Craigengelt

 

 

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 

?

Mor – M

?

 

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

Kvinde

Genete Jakobsdatter

Craigengelt

1500-1567

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

 

Oldefar – FMF

 Craigengelt

Far – F

Jakob Craigengelt

Af Montrose-slægten

Skotland

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

 

Oldefar – FFF

Gift med

 

 Skinkel

Oldemor – MMM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Oldefar – MMF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

 Bille

Mor – M

Karen Pedersdatter

Bille

Levede 1511

 Lunge

Oldemor – MFM

Sidsel Ovesdatter

 Lunge

+1503

 

 

Morfar – MF

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

Oldefar – MFF

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Mand

Mogens Lauridsen Løvenbalk

Til Tjele

+1536

 

 Hvide

Oldemor – FMM

Christine Andersdatter

(Hvide)

Enke 1428

 

 Udsøn

Farmor – FM

Else Svendsdatter

(Udsøn)

+1482

Oldefar – FMF

Svend Udsøn

Til Sostrup

Nævnt 1415

 Løvenbalk

Far – F

Laurids Mogensen Løvenbalk

Til Tjele

+1500

 ?

Oldemor – FFM

N.N.

 

(Delt våben)

 

 

Farfar – FF

Mogens Jensen

Til Bjerskov

+1441

Oldefar – FFF

Jens Nielsen

Til Aunsbjerg

+1438

 

  

  

Harlev kirke, Århus Amt.

 

Epitafium 1587 over Genete Craigengelt 

 

 

Den skotske adelsdame Genete Craigengelt var

gift med Mogens Lauridsen Løvenbalk til Tjele,

der 1525 var sendebud i Skotland for at

modarbejde Christian 2. De fik 2 børn.

Hun blev siden gift med Hans Skriver,

en ufri mand.

 

 

 

Tekst på tavlen

 

Her ligger Begravet Erlig og Welbyrdig Frue Gjenet

Kragengelt som er foed udi Skotland af Grevelig Slegt

 og Stamme som er af Greve Wilhelm Grem, da Muntaeo-

 Saeium og Kringkern, Hans Slaegt og Afkom. Hun boede

 udi Harlefholm og Døde der i det Aar 1567 Sondagen efter

 St. Laurentii, om Morgenen Klokken mellem 6 og 7.

 Gud give Hende en glaedelig opstandels::.

Anno 1787, haver Kirke Eieren
forvalter Niels Hofman og Hustrue Ellen Bocker af
 Harlef Molle Ladet denne Tafle Paa nye opmale
 og stafere Til vel fortiente erindring af Hoybemelte
 sal: Frue og Hencles Gaver af lor til Kierken.

I same Hensigt lod Ejeren af Harlov Kirke og Molle
lohan Schucany 1831 denne Tavle paany opmale,
tilligemed Altertavle Praedikes: og Kirkestolene.

 

 

 

Fra Jyske samlinger bd. 4, r. 2 1914-16:

Den her nævnte Gjenet (Jacobsdatter) Kragengelt er den fra
H. F. Ewalds Roman velkendte »skotske Kvinde paa Tjele«,
hvis Navn vel rettest bor skrives Janet Craigengelt.
Hun skal 31/s 1525 i Leith (nogle mener i Hamburg)være
bleven viet til Mogens Lauritsen Løvenbalk til Tjele,
med hvem hun rejste til Danmark.
Efter Mandens Død c. 1536 købte hun Harlevholm.
(nu 2 Gaarde) og ægtede Hans Skriver,
som nogle kalder kongelig Betjent, andre Ridefoged

Angående Janets Afstamning, da vides kun, at Faderen
hed Jacob Craigengelt. Hun var, skønt ikke selv Grevedatter,
en Slægtning af Grev William Graham af Montrose.

 

Epitafium H   

 

Sønnen Knud Løvenbalks sten ses i

Svenstrup kirke, Randers Amt.