Kågeröd kirke, Skåne. Epitafium 1613 og gravsten. Slægtstavle for Otte Brahe

 

Gift 1544 med

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk "d. hovmodige"

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

 

 Rosenkrantz

Mormor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 Krognos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar

Erik Ottensen Rosenkrantz

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

(Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

 Rud

Mor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 Jernskæg

Tipoldemor

Gyde Pedersdatter

(Jernskæg)

N.N.Tordsen?

Levede 1482

 

 

 Markmand

Oldemor

Elsebe Ottesdatter

Markmand

Tipoldefar

Otte Jensen (Markmand)

 

 

Morfar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Hase

Tipoldemor

Ingeborg Ovesdatter

Hase (Bild)

+1432

 

 

 

Oldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Skjoldenæs

+1429

Navn

Otte Brahe

Til Knudstorp

1517-1571

 

 

 Kabel

Tipoldemor

Abel Henningsdatter

Kabel

 

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

Kabel

+efter 1469

Tipoldefar

Niels Lauridsen

Til Tostrup

+1446

 

 Lunge

Farmor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+efter 1418

 

 

 

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1470

 Brahe

Far

Tyge Brahe

Til Tostrup m.m.

+1523 (Malmö)

 

 Jernskæg

Tipoldemor

Cecilie Nielsdatter

(Jernskæg)

Skifte 1470

 

 

 Thott

Oldemor

Berete Bondesdatter

(Thott)

+1485

Tipoldefar

Bonde Jepsen (Thott)

Til Krogholm

Nævnt 1421

 

 

Farfar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 Krognos

Tipoldemor

Holger Holgersdatter

Krognos

 

 

 

Oldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Vidsköfle

Levede 1425

 

Kågeröd kirke, Skåne. Epitafium 1613 og gravsten. Slægtstavle for Beate Bille

 

Gift 1544 med

Otte Brahe

Til Knudstorp

1517-1571

 

 

 Laxmand

Tipoldemor

Margrethe Poulsd.

Laxmand

+1467

 

 

 Thott

Oldemor

Beate Iversdatter

Thott

+1487

Tipoldefar

Iver Axelsen (Thott)

Til Lillø

1420-1487

 

 Trolle

Mormor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 Blaa

Tipoldemor

Christine Knutsdatter

(Blaa) Svensk

Levede 1459

 

 

 

Oldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

Tipoldefar

Birger Trolle d. Unge

Til Bergqvara

+1471

 Ulfstand

Mor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 Bille

Tipoldemor

Mæritslef Jakobsd.

(Bille)

Levede 1473

 

 

 Rosensparre

Oldemor

Birgitte Jensdatter

Rosensparre

+efter 1486

Tipoldefar

Jens/Niels Jepsen

Til Skarholt

+1460

 

 

Morfar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Glob

Tipoldemor

Kirsten Niels/Hansd.

(Due eller Glob)

Til Skabersø

 

 

 

Oldefar

Holger Henriksen Ulfstand

Til Glimminge

+1485

Tipoldefar

Henrik Gertsen

(Ulfstand)

Til Glimminge

Levede 1439

Navn

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

 Krummedige

Tipoldemor

Margrethe Eriksd.

Krummedige

+1451

 

 

 Stormvasa

Oldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

Levede 1472

Tipoldefar

Christiern Nielsen Vasa

Til Bjørnø

+1442

 

 Rønnow

Farmor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

 Pogwisch

Tipoldemor

Mette Benedictsdatter

Pogwisch

Enke 1421

 

 

 

Oldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

Tipoldefar

Markvad Rønnow

Nævntt 1413

 Bille

Far

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+1408

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Levede 1451

 

 

Farfar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

 

 

 

Epitafium 1613 over Otte Brahe og Beate Bille

 

 

Otte Brahe til Knudstrup, Elvedgård og Tange var 1537-39 hofsinde.

Han var forlenet med Gladsaxe, Ålborghus, Rödinge og helsingborg.

1563 var han rigsråd og proviantmester.

Med Beate Bille fik han 12 børn. Kendt er Tyge Brahe.

 

 

 

 

Otte Brahe og Beate Bille med 5 voksne sønner og 5 døtre.

 

 

 

 

Otte Brahe og Beate Bille. Heraldik

 

Otte Brahe

Otte Brahe

Beate Bille

Beate Bille

Kopi af Kopi af Kågeröd (3)

Kopi (2) af Kopi af Kågeröd (3)

Kopi af Kopi af Kågeröd (4)

Kopi (2) af Kopi af Kågeröd (4)

Brahe        Rud   

 Lunge      Rosenkrantz

Thott       Markmand

Kabel    Gyldenstierne

Kalf/Due   Hase

Basse   Kalf/Due

Jernskæg  Tordsen

Kabel      Munk

Bille    Ulfstand

Rønnow    Trolle

Lunge   Rosensparre

Galen   Thott

Stormvasa     Glob

Basse    Pogwisch

Urup      Hak

Krummedige  Bille

 

 

De 16 våben for Otte Brahe er skrevet på epitafiet.

De er i overensstemmelse med Adelsårbogen, bortset fra at

Basse kaldes Qualen (de har samme våben).

Det er usikkert, om et tomt felt er et Jernskæg- eller

et Tordsen-våben som på kalkmaleriet.

 

 

Våben på epitafiet for Beate Bille: Bille, Ulfstand,

Rønnow, Trolle, Lunge, Rosensparre,
Galen, Axelsøn (Thott),

Stormvasa er usikkert, Glob kaldes Bonde,
Basse, Pogwisch, Urup, Hak, Krummedige, Bille. 

 

Adelsårbogens Blaa (svensk) og Laxmand

er erstattet med Urup og Hak

 

 

 

 

Gravsten over Otte Brahe og Beate Bille

 

                  

 

Våben for Otte Brahe: Brahe, Rud, Lunge, Rosenkrantz,

Thott, Markmand, Kabel, Gyldenstierne.

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen. 

 

Våben for Beate Bille: Bille, Ulfstand, Rønnow, Trolle,

Lunge, Rosensparre, Galen, Thott.

 

Oldemoderen Birgitte Stormvasas våben er her

erstattet med tipoldemoderen Inger Galens våben.  

 

 

Otte Brahe og Beate Bille. Nærbillede

 

 

 

Kalkmaleri med heraldik for Otte Brahe og Beate Bille 

 

 

Beate Bille

 

 

Beate Bille

 

 

Otte Brahe

 

Otte Brahe

image066

image067

 

Rosensparre Lunge  Trolle

  

 

Rønnow Ulfstand     Bille

 

Brahe     Rud     Lunge

 

Rosenkrantz Thott Markmand

 

Galen

 

 

Thott 

 

 

Stormvasa 

 

Glob

 

 

Basse

 

 

Pogwisch

 

 

 

Urup 

 

 

Hak

 

 

Krummedige

 

 

Bille

 

Kabel

 

 

Gyldenstierne 

 

 

Kalf/Due 

 

Hase

 

 

Basse

 

 

Kalf/Due

 

 

 

Jernskæg 

 

 

Tordsen

 

 

Kabel

 

 

Munk

 

 For Beate Bille er Blaa (svensk) og Laxmand erstattet af Urup og Hak som på epitafiet.

 

Af Otte Brahes 16 våben er der nogle underlige fejl.

 De 2 Kronos-våben er erstattet af Kalf/Due-våben og der er kommet

et Tordsen-våben i stedet for Jernskæg.

Samme våben er der på stenen i Risekatslösa over Magdalene Brahe,

så måske var Otte Jensen Markmand gift med en N.N. Tordsen.