Karrebæk, Sjælland. Sten. Slægtstavle for Margrethe Brahe (og Barkor van Boyneburg)

 

Gift 1543 med

Barkor van Boyneburg

Lensmand på Saltø

+1551

  Boyneburg

 

 Thienen

Tipoldemor

1) Beate Johansdatter

von Thienen

2) Karen Hakonsdatter

Frille. Nævnt 1439

 

 

 Krummedige

Oldemor

Elisabeth Eriksdatter

Krummedige

Tipoldefar

Erik Krummedige

Til Rundtoft

+1439

 

 Laxmand

Mormor

Else Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

 Wohnsfleth

Tipoldemor

1) Tale Gotskalksdatter

(Degn)

2) Beate Joakimsdatter

Wohnsfleth

 

 

 

Oldefar

Poul Laxmand

Til Valden m.m.

Nævnt 1439

Tipoldefar

Gamle Peder Laxmand

I Bunkeflo

+1402

Brok

Mor

Anne Lagesdatter

Brok

+1524

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

 

Morfar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

Levede 1503

 Panter

Tipoldemor

Ide Lagesdatter

(Panter)

Nævnt 1408

 

 

 

Oldefar

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

Tipoldefar

Jens Jensen (Brok)

Til Clausholm

Dræbt 1404

Navn

Margrethe Axelsdatter

Brahe

Levede 1567

 

 

 Kabel

Tipoldemor

Abel Henningsdatter

Kabel

 

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1480

Tipoldefar

Niels Lauridsen

Til Tostrup

+1446

 

Lunge

Farmor

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1486

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Levede 1451

 Brahe

Far

Axel Brahe

 Til Krogholm m.m.

+1551

 

 Jernskæg

Tipoldemor

Cecilie Nielsdatter

(Jernskæg)

Skifte 1470

 

 

 Thott

Oldemor

Berete Bondesdatter

(Thott)

Nævnt 1452

Tipoldefar

Bonde Jepsen (Thott)

Til Krogholm m.m.

Levede 1439

 

 

Farfar

Axel Brahe

 Til Krogholm m.m.

+1487

  Krognos

Tipoldemor

Holger Holgersdatter

Krognos

 

 

 

Oldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Tipoldefar

Axel Brahe

Til Vidsköfle

Levede 1425

 

 

 

Karrebæk, Sjælland. Gravsten af Morten Bussert

 

 Barkor van Boyneburg og Margrethe Brahe

 

   

 

Margrethe Brahe var gift med en tysk adelsmand

Burchard von Boyneburg, der var lensmand på

Saltø. De fik ingen børn.

 

 

 

 

Barkor van Boyneburg og Margrethe Brahe. Nærbillede

 

 

Stenen står i et aflukket kapel og har det ikke godt (fugtproblemer).

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 

Flg. våben kan ses for Margrethe Brahe: Brahe, (Brok, Lunge,

Laxmand, Thott er forvitret), Gyldenstierne, Kabel, Krummedige,

Krognos, Basse, Limbek, Jernskæg, Munk, Kabel, Panter,Thienen/Frille.

 

Stenens sørgelige tilstand kan desværre ikke afgøre

Adelsårbogens usikkerheder Degn/Wohnsfleth og Thienen/Frille.

Derudover kommer endnu en usikkerhed med Limbek-våbenet.

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er der flg. våben:

Brahe, Brok, Lunge, Laxmand, Bild, Gyldenstierne, Kabel, Krummedige,

Krognos, Basse, Limbek, Jernskæg, Munk, Kabel/Kabold, Panter, Thienen.

 

Det kan herefter konstateres, at Thott på stenen er et Bild-våben,

hvilket kan være en fejlopfattelse fra Abildgaards side.

At Degn/Wohnsfleth er erstattet af et Limbek-våben,

og at den sidste tipoldemor var en Thienen.

 

 

Jeg kender ikke de tyske våben for Burchard von Boyneburg

udover hans våben, som ses øverst på stenen.

 

 

 

 

De tyske unavngivne våben

 

  Boyneburg

 Siggem

 

 Weitershaus?

 Ottren

  2 vinklaser

 Wangenheim

 Bælte

 Hjortevie

 Fugl

  Schaben

 Berlepsch?

 Dyr med grene

  Presse