Kollerup kirke, Thisted Amt. Stole. Slægtstavler for Henrik Gyldenstierne og Mette Rud

 

Gift 1. gang 1563 med

Lisbeth Ottesdatter

Brahe

+1563

 

 Bydelsbak

Oldemor – MMM

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

 

 Gøye

Mormor – MM

Mette Mogensdatter

Gøye

+1536

Oldefar – MMF

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Oxe

Mor – M

Pernille Johansdatter

Oxe

1530-1576

 Bille

Oldemor – MFM

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

 

 

Morfar – MF

Johan Oxe

Til Nielstrup

1497-1534

Oldefar – MFF

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

Kvinde

Mette Ottesdatter

Rud

+1596

 

 Daa

Oldemor – FMM

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 Bølle

Farmor – FM

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Oldefar – FMF

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 Rud

Far – F

Otte Rud

Til Møgelkjær

1520-1565

 Rosenkrantz

Oldemor – FFM

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

Farfar – FF

Knud Rud

Til Vedby m.m.

+1554

Oldefar – FFF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Gift 2. gang 1574 med

 

 Bielke

Oldemor – MMM

Margrethe Turesdatter

(Bielke)

+1507

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Anne Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Oldefar – MMF

Mourids Nielsen Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1504

 Podebusk

Mor – M

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

 Moltke

Oldemor – MFM

Jytte Evertsdatter

Moltke

 

 

Morfar – MF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Oldefar – MFF

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Mand

Henrik Gyldenstierne

Til Ågård

1540-1592

 

 Frille

Oldemor – FMM

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 Bille

Farmor – FM

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

Oldefar – FMF

Bent Bille

Til Søholm m.m.

1440-1494

 Gyldenstierne

Far – F

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

 Skinkel

Oldemor – FFM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Farfar – FF

Henrik Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

+1517

Oldefar – FFF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

 

 

 

 

Herskabsstole 1590 med våben for Henrik Gyldenstierne og Mette Rud

 

 

 

 

Henrik Gyldenstierne til Ågård var 1558-59 hofjunker.

1564 var han skibsløjtnant, 1565 chef for skibet ”Akhilles”,

blev såret, deltog i slaget ved Øland (Syvårskrigen).

1571 blev han admiral.

Han var forlenet med St. Hans Kloster i Viborg,

Han Herred, Ulvskov, Båhus, Lysegård m.m.

Med Lisbeth Brahe fik han 1 datter.

Med Mette Rud fik han 4 børn.