Kongsted kirke, Sjælland. Epitafium 1624. Alter 1600. Stole 1586

 

Slægtstavler for Kirsten Lykke, Eiler Grubbe og Niels Gyldenstierne

 

 

 Podebusk

Mormor

Ingeborg Predbjørnsdatter

Podebusk

+1542

 Parsberg

Mor

Anne Tønnesdatter

Parsberg

+1587

Morfar

Tønne Parsberg

Til Harrested

+1521

Mand

Niels Gyldenstierne

Til Bjørnholm

1558-1630

 Bille

Farmor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 Gyldenstierne

Far

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

Farfar

Henrik Knudsen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1517

 

 Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

Gift 2. gang 1594 med

 

 

 

 

 Godov

Mormor

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

 Ulfeld

Mor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

Morfar

Palle Andersen

Til Lundsgård

+før 1513

Mand

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 Bille

Farmor

Karen Eriksdatter

Bille

Levede 1516

 Grubbe

Far

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Farfar

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

 

Gift 1. gang 1577 med

 

 

 

 

 Sparre

Mormor

Johanne Henriksdatter

Sparre

+1568

 Brahe

Mor

Beate Ågesdatter

Brahe

1523-1602

Morfar

Åge Brahe

Til Tostrup

+1525

Kvinde

Kirsten Jørgensdatter

Lykke

+1630

 Høeg

Farmor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 Lykke

Far

Jørgen Lykke

Til Hverringe

+1583

Farfar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

 

 

 

Epitafium over Eiler Grubbe,  Kirsten Lykke og Niels Gyldenstierne

 

                

 

Eiler Grubbe til Lystrup var sekretær i kancelliet.

1558-59 var han hofjunker. Kan var kannik i Ribe, Lund og Århus.

1560 var han rentemester, 1570 rigskansler og provst i Odense.

Han var fra 1571 lensmand på Husumgård, Tryggevælde, Vordingborg og Jungshoved.

Med Else Laxmand 1543-1575 fik han 5 børn.

Med Kirsten Lykke fik han 4 børn.

 

 

Niels Gyldenstierne til Restrup og Bjørnsholm var 1593-94 hofjunker.

Han deltog i hyldningen og 1596 ved Christian 4´s kroning.

Han og Kirsten Lykke fik ingen børn.

 

 

 

 

Epitafium over Kirsten Lykke, Eiler Grubbe og Niels Gyldenstierne

    

        

 

 

 

 

Eiler Grubbe, Kirsten Lykke og Niels Gyldenstierne. Nærbillede

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

Til venstre: Eiler Grubbe. Våben: Grubbe, Ulfeld, Bille, Godov

Midten: Kirsten Lykke. Våben: Lykke, Brahe, Høeg, Sparre.

Til Højre: Niels Gyldenstierne: Våben: Gyldenstierne, Parsberg,

Skinkel (oldemor), Podebusk.

 

 

 

 

Alter 1600.

 

 

 

Heraldik for Eiler Grubbe, Kirsten Lykke og Niels Gyldenstierne

 

          

 

 

 

Herskabsstole 1586

 

        

 

Eiler Grubbe                       Kirsten Lykke

 

 

 

 

 

Herregården  Lystrup

 

 

 

Herregården Lystrups historie begynder som mange andre danske herregårdes i middelalderen med en status som en mindre hovedgård i en landsby af samme navn.

 

Lystrup tilhørte i slutningen af 1400- tallet slægten Ulfeldt. Den senere rigsråd Sivert Grubbe kom i besiddelse af Lystrup ved giftermål med Mette Ulfeldt omkring 1510, og sønnen Eiler Grubbe (1532-1585) arvede slægtsgården.

Han opførte i 1570’erne den nuværende statelige hovedbygning, der er et fornemt eksempel på den hollandske renæssances gennembrud i Danmark.

 

Lystrup er ikke bygget som forsvarsborg, men som en herskabelig bolig med hovedvægten lagt på husets udsmykning. Renæssancekarakteren understreges først og fremmest af husets overdådige østfacade, der er

rigt dekoreret med hoveder og buster, der forestiller såvel renæssancemennesker som figurer fra den klassiske

oldtid. Særligt imponerende er sandstensportalen fra 1579 i det ottekantede indgangstårn.

 

Den næste Grubbe på Lystrup var Chriatian Grubbe (1579-1642). Den sidste Grubbe på gården var Tønne Grubbe, der døde barnløs 1721.

 

Renæssancespiret et tilført i 1860’erne. Lystrup har siden 1857 tilhørt slægten Moltke.