Kundby kirke, Sjælland. Epitafium 1622. Slægtstavle for Anders Dresselberg

 

Gift 1. gang 1584

Mette Eilersdatter

 Grubbe

+1587

Gift 2. gang 1594

Karen Hansdatter

Skinkel

+1624

 

 Brahe

Tipoldemor

Gundel Torkildsdatter

Brahe

 

 

 

 Baad

Oldemor

Tale Arvidsdatter

Baad

+1500

Tipoldefar

Arvid Baad

Til Vadsted

Nævnt 1447

 

 Knob

Mormor

Anne Lauridsdatter

Knob

+1549

 Thott

Tipoldemor

Berete Bondesdattter

Thott

+1485

 

 

(Anne blev 1544 tiltalt

for hekseri mod kongens flåde)

Oldefar

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

Tipoldefar

Follert Van Knobe

Til Vadsted

Nævnt 1451

 Rud

Mor

Johanne Hansdatter

Rud

+1564

 

 Sappi

Tipoldemor

Johanne Andersdatter

Sappi

+1479

 

 

 Banner

Oldemor

Ingeborg Nielsdatter

(Banner)

Tipoldefar

Niels Eriksen (Banner)

Til Vinstrup

+1447

 

 

Morfar

Hans Rud

Til Vognserup

+1545

 Ulfstand

Tipoldemor

Helle Henriksdatter

Ulfstand

 

 

 

Oldefar

Peder Rud

Til Vognserup

+1504

Tipoldefar

Vilhelm Rud

Til Vognserup

Nævnt 1432

Navn

Anders Dresselberg

Til Vognserup

1543-1613

 

 

 Falster

Tipoldemor

Ide Mathiasdatter

Falster

 

 

 Portmand

Oldemor

Karen Nielsdatter

Portmand

Tipoldefar

Niels Portmand

I Tjørnelunde

Levede 1476

 

 Qvitzow

Farmor

Abel Didriksdatter

(Qvitzov)

Enke 1535

 Ulftange

Tipoldemor

Kirsten Eriksdatter

Ulftange

(Våben: Lindenow)

 

 

 

Oldefar

Didrik Jensen

Høvedsmand

Levede 1489

Tipoldefar

Jes Madsen

I Holløse

Levede 1451

 Dresselberg

Far

Niels Andersen (Dresselberg)

Til Lyngbygård

+1594

 

 Dyre

Tipoldemor

?

 

 

 Basse

Oldemor

Kirsten Andersdatter

(Basse)

Tipoldefar

Anders Pedersen

I Drøsselberg

Nævnt 1471

 

 

Farfar

Anders Henriksen

I Lyngbylille

Nævnt 1523

 ?

Tipoldemor

?

Bror:

Vilhelm Dresselberg

Til Vindinge

+1620

 

 

Oldefar

Henrik Jensen

I Lyngby

Nævnt 1497

Tipoldefar

Jens Henriksen

 

Kundby kirke, Sjælland. Epitafium 1622. Slægtstavle for Mette Grubbe

 

Gift 1584 med

Anders Dresselberg

Til Vognserup

+1613

 

 

 Hvide

Tipoldemor

Margrethe Ottesdatter

(Hvide)

Søster:

 Karen Grubbe

+1530

Fyrendal

 

 Brostrup

Oldemor

Sidsel Teusdatter

Brostrup

Levede 1552

Tipoldefar

Teus Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1506

 

 Giedde

Mormor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 Baad

Tipoldemor

Helene Knudsdatter

 

(Våben som Baad)

 

 

 

Oldefar

Knud Lauridsen Giedde

Til Røgle

+1545

Tipoldefar

Laurids Thorstensen

(Giedde)

Til Røgle

Levede 1514

 Laxmand

Mor

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

 

 Bølle

Tipoldemor

Else Madsdatter

Bølle

 

 

 Skalder

Oldemor

Merete Bjørnsdatter

Skalder

Tipoldefar

Bjørn Skalder

Til Osby

Nævnt 1504

 

 

Morfar

Bjørn Steensen (Laxmand)

Til Hofdal

Levede 1541

 Ribbing

Tipoldemor

Beate Poulsdatter

Ribbing

 

 

 

Oldefar

Steen Steensen

(Laxmand)

+1521

Tipoldefar

Steen Pedersen

Til Ljungstorp

Navn

Mette Eilersdatter

Grubbe

+1587

 

 

 Grubendal

Tipoldemor

Elsebe Grubendal

 

 

 Godov

Oldemor

Regitze Olufsdatter

Godov

Nævnt 1513

Tipoldefar

Oluf Pedersen

Til Hødvit

 

 Ulfeld

Farmor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 Stralendorff

Tipoldemor

Beate

von Stralendorff

 

 

 

Oldefar

Palle Andersen (Ulfeld)

Til Mullerup

+før 1513

Tipoldefar

Anders Eriksen

Til Kogsbølle

+1456

 Grubbe

Far

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 

 Glob

Tipoldemor

Else Jensdatter

Glob

+1455

 

 

 Bille

Oldemor

Karen Eriksdatter

Bille

Enke 1516

Tipoldefar

Erik Bille

Til Solbjerg

+1456

 

 

Farfar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

 Blaa

Tipoldemor

Anne Sivertsdatter

(Blaa)

 

 

 

Oldefar

Niels Grubbe

Til Alslev

Levede 1503

Tipoldefar

Peder Grubbe

Til Alslev

Levede 1458

 

 

Kundby kirke, Sjælland. Epitafium 1622. Slægtstavle for Karen Skinkel

 

Gift 1594 med

Anders Dresselberg

Til Vognserup

+1613

 

 

 Grubbe

Tipoldemor

Anne Ingemarsdatter

Grubbe

 

 

 

 Væbner

Oldemor

Karine Pedersdatter

Væbner

+1524

Tipoldefar

Peder Jensen Halvegge

Til Vallekilde

Nævnt 1489

 

 Ulfeld

Mormor

Berte/ Beate Eggersd.

(Ulfeld)

+1553

 Strahlendorff

Tipoldemor

Beate

von Strahlendorff

 

 

 

Oldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup

+1505

Tipoldefar

Anders Eriksen

Til Kogsbølle

+1456

 Bild

Mor

Anne Nielsdatter

Bild

1528-1602

 

 Bøistrup

Tipoldemor

N.N. Bøistrup

 

 

 Skinkel

Oldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1498

Tipoldefar

Johan Skinkel

Til Egeskov

+1489

 

 

Morfar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

  Ulfeld

Tipoldemor

Tove Bildsdatter

(Ulfeld)

 

 

 

Oldefar

Evert Bild

Til Ravnholt

+1480

Tipoldefar

Jakob Ottesen (Bild)

Til Ravnholt

Nævnt 1407

Navn

Karen Hansdatter

Skinkel

+1624

 

 

 ?

Tipoldemor

?

 

(Våben med løve)

 

 

 Baden

Oldemor

N.N. Baden

 

Tipoldefar

? Baden

 

  Skinkel

Farmor

Anne Hansdatter

Skinkel

Enke 1528

 Serlin

Tipoldemor

N.N. Clausdatter

Serlin

 

 

 

Oldefar

Hans Skinkel

Til Rolfsted

Nævnt 1492

Tipoldefar

Morten Skinkel

Til Rolfsted

+1480

 Skinkel

Far

Hans Skinkel

Til Gjerskov

Nævnt 1554

 

 Bøistrup

Tipoldemor

N.N. Bøistrup

 

 

  Skinkel

Oldemor

N.N. Johansdatter

Skinkel

Tipoldefar

Johan Skinkel

Til Egeskov

+1489

 

 

Farfar

Poul Jensen (Skinkel)

I Gjerskov

Nævnt 1505

 Hardenberg

Tipoldemor

N.N. Poulsdatter

 

 

 

Oldefar

Hans Jensen (Skinkel)

I Gjerskov

Nævnt 1487

Tipoldefar

Jens Hansen

I Østrup

Nævnt 1459

 

 

 

 

Kundby kirke. Epitafium 1622. Anders Dresselberg, Mette Grubbe og Karen Skinkel

 

 

Anders Dresselberg til Vognserup studerede i Tyskland.

Han var forlenet med Fredsgårde, Ålholm og Holbæk.

Han var sekretær i kancelliet. 1582-90 var han landsdommer

I Sjælland. Han fik ingen børn.

 

 

 

 

Epitafium over Anders Dresselberg og 2 hustruer. Heraldik

 

 

Anders Dresselberg

 

 

Anders Dresselberg

 

 

5. Basse 3 Qvitzow 1. Dresselberg

 

2. Rud   4 Knob   6 Banner

Falster?

 

Basse – 8. Baad

 

 

? –    10. Ulfstand

 

 

 

11. Ulfstange – 12. Thott

 

 

 

Dyre –     14. Sappi

Brahe?

 

Mette Grubbe

 

 

 

Karen Skinkel

                       

5. Bille 4 Giedde 3. Ulfeld 2 Laxmand

1.Grubbe                          1. Skinkel   

  2.Bild  3.Skinkel  4. Ulfeld  5. Skinkel

 

6.  Skalder   –    6. Skinkel

 

 

 

7. Godov     –      7. Baden

 

 

 

8. Brostrup    –   8. Væbner

 

 

 

9. Blå      -      Hardenberg 

 

 

 

10. Ribbing     –     10. Ulfeld

 

 

 

 

13. Glob      –     11. Serlin 

                      

Markmand. Sverin. 14. Bølle

15. Grubendal.

Rosengård                       16.Grubbe

Bjørn 13 Bøistrup Vognsen

12 Strahlendorf

 

 

Våben for Anders Dresselberg. Epitafiet har et Basse-våben i stedet for Portmand.

Adelsårbogens 2 manglende tipoldemødre er udfyldt med et blåt våben med gul bjælke

og et Dyrevåben. De samme ses på broderen Vilhelm Dresselbergs epitafium i Fyrendal.

 

Våben for Mette Grubbe. Her er 3 uoverensstemmelser med Adelsårbogen.

Strahlendorff, Baad, Hvide er erstattet med Markmand, Sverin og Rosengård.

 

Våben for Karen Skinkel. Adelsårbogens tomme felt er udfyldt med et Hardenberg-våben.

Der er derudover 2 uoverensstemmelser med Adelsårbogen.

Bøistrup og et unavngiven løvevåben er erstattet med Vognsen og Bjørn.

 

 

 

Alter 1612

 

 

 

 

Heraldik for Anders Dresselberg og Karen Skinkel