Kundby kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Laurids Knob og Tale Baad

 

 

 

 

Oldemor

?

 

 

 Forstena

Mormor

Magdalene ”Domasse”

Forstena

Oldefar

Jens Forstena

 Brahe

Mor

Gundel Thorkildsdatter

Brahe

 

Oldemor

Anne

+1400

 

 

Morfar

Thorkild Brahe

Til Rendenæs

Levede 1444

Oldefar

Peder Brahe

Til Mygdal

Nævnt 1376

Kvinde

Tale Arildsdatter

Baad

+1560

 

 

Oldemor

?

 

 

Farmor

Thale

 

Oldefar

?

 Baad

Far

Arild Baad

Til Vadsted

Nævnt 1447

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Svend Baad

Nævnt 1409

Oldefar

Broder Simonsen

Gift før 1483

 

 

Oldemor

Merde

 

 

 Jernskæg

Mormor

Cecilie Nielsdatter

(Jernskæg)

Levede 1457

Oldefar

Niels Ovesen (Jernskæg)

Til Herlev

Nævnt 1401

 Thott

Mor

Berete Bondesdatter

Thott

+1485

 Munk

Oldemor

Mette Nielsdatter

(Munk)

 

 

Morfar

Bonde Jepsen (Thott)

Til Krogholm

Levede 1439

Oldefar

Jep Axelsen (Thott)

Til Sørup

+1459

Mand

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

 

 

Oldemor

?

 

 Sehested

Farmor

N.N. Sehested

eller Skinkel

Oldefar

N.N. Sehested

eller Skinkel

 Knob

Far

Follert van Knobe

Til Vadsted

Nævnt 1451

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Otte van dem  Knobe

Levede 1430

Oldefar

Volrad Ulf de Knobe

Nævnt 1364

 

 

 

 

Gravsten af Initial-svend over Tale Baad

 

        

 

Tale Baad til Vadsted var gift med Laurids Knob til

Gyllebo. Han var 1479-1510 lensmand på Gjorslev,

Grimstrup, Lykå og Gurre. De fik 6 børn.

 

 

Våben: Baad, Brahe,

ukendt, Rønnow, Forstena, ukendt,

Thott, Knob.

 

Da Adelsårbogen har mange tomme felter er det svært

at gennemskue de 8 våben på stenen.

 

 

 

 

2 ukendte våben. Efter Søren Abildgaard