Kværndrup kirke, Fyn. Kapel. Slægtstavle for Jakob Ulfeld

 

Gift 1599 med

Birgitta Lauridsdatter

Brockenhuus

1580-1656

 

 

 Lunge

Tipoldemor

Elsebe Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 Krabbe

Oldemor

Dorthe Mogensdatter

Krabbe

Tipoldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 

 Juel

Mormor

Maren Mogensdatter

Juel

+1592

 Spend

Tipoldemor

Ellen Mogensdatter

Spend

 

 

 

Oldefar

Mogens Pallesen Juel

Til Udstrup

Nævnt 1543

Tipoldefar

Palle Juel

Til Øgelstrup

+1485

 Flemming

Mor

Anne Jakobsdatter

Flemming

1544-1570

 

 Moltke

Tipoldemor

Johanne Evertsdatter

Moltke

 

 

 Thott

Oldemor

Anne Eriksdatter

(Thott)

Levede 1528

Tipoldefar

Erik Ågesen Thott

Til Bavelse

+1494

 

 

Morfar

Jakob Flemming

 Til Bavelse

+1544

 Rantzau

Tipoldemor

Karen Eilersdatter

(Rantzau)

Nævnt 1458

 

 

 

Oldefar

Hermann Flemming

Til Knudstrup

+1509

Tipoldefar

Joachim Flemming

Til Knudstrup

+1458

Navn

Jakob Ulfeld

Til Kogsbølle m.m.

1567-1630

 

 

 Flemming

Tipoldemor

Berete Joachimsdatter

Flemming

Enke 1494

 

 

 Rønnow

Oldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

+1543

Tipoldefar

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1490

 

 Hardenberg

Farmor

Anne Eriksdatter

Hardenberg

+1564

 Tinhuus

Tipoldemor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

 

 

 

Oldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

Tipoldefar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1475

 Ulfeld

Far

Jakob Ulfeld

Til Selsø m.m.

1535-1593

 

 Lykke

Tipoldemor

Anne Lykke

 

 

 Bøistrup

Oldemor

Kirsten Ottesdatter

Bøistrup

Nævnt 1507

Tipoldefar

Otte Bøistrup

Til Ingsgård

Nævnt 1459

 

 

Farfar

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

  Sverin

Tipoldemor

Mette Palnesdatter

Sverin

+1485

 

 

 

Oldefar

Ebbe Andersen (Ulfeld)

Til Kogsbølle

+1502

Tipoldefar

Anders Eriksen

Til Kogsbølle

+1456

 

 

Kværndrup kirke, Fyn. Kapel. Slægtstavle for Birgitta Brockenhuus

 

Gift 1599 med

Jacob Ulfeld

Til Kogsbølle

1567--1630

 

 

 Thott

Tipoldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Bjørnholm

+1516

 

 Krabbe

Mormor

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

 Lunge

Tipoldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

Tipoldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 Skram

Mor

Karen Pedersdatter

Skram

1544-1625

 

 Urne

Tipoldemor

Margrethe Jørgensd.

Urne

Enke 1505

 

 

 Reventlow

Oldemor

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1519

Tipoldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1492

 

 

Morfar

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

 Banner

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Banner

Levede 1473

 

 

 

Oldefar

Christiern Skram

Til Urup

+1519

Tipoldefar

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1473

Navn

Birgitta Lauridsdatter

Brockenhuus

1580-1656

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

 Bille

Oldemor

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

Tipoldefar

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

 

 Tinhuus

Farmor

Anne Lauridsdatter

Tinhuus

+1565

  Friis

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

Friis

Enke 1481

 

 

 

Oldefar

Laurids Skinkel

Tinhuus

Til Egeskov

+1533

Tipoldefar

Morten Skinkel

(Tinhuus)

Til Rolfsted

+1480

 Brockenhuus

Far

Laurids Brockenhuus

Til Bramstrup m.m.

1552-1604

 

 Munk

Tipoldemor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 

 

 Lykke

Oldemor

Karen Hansdatter

Lykke

+1562

Tipoldefar

Hans Lykke

Til Havnø

Levede 1505

 

 

Farfar

Frands Brockenhuus

Til Bramstrup

1518-1569

  Reventlow

Tipoldemor

Gese Knudsdatter Reventlow

+før 1503

 

 

 

Oldefar

Mikkel Brockenhuus

Til Bramstrup

+1555

Tipoldefar

Peder Brockenhuus

Til Volderslevgård

Levede 1505

 

 

Gravsten i Kværndrup kirke

 

Anders Eriksen (Ulfeld) +1456 og Mette Sverin +1485

 

Ebbe Andersen (Ulfeld) +1502 og Kirsten Bøistrup +1507

 

Knud Ebbesen Ulfeld +1540 og Anne Hardenberg +1564

 

Jakob Ulfeld 1535-1593 og Anne Flemming 1544-1570

 

Frands Brockenhuus 1518-1569 og Anne Tinhuus +1565

 

Laurids Brockenhuus 1552-1604 og Karen Skram 1544-1625

 

 

 

Våben på panelerne i kapellet

 

 

 

Jakob Ulfeld 1567-1630 og hustru Birgitte Brockenhuus 1580-1656

 

 

 

   

 

Far Jakob Ulfeld 1535-1593 og mor Anne Flemming 1544-1570

 

 

 

     

 

Farfar Knud Ebbesen Ulfeld +1540 og farmor Anne Hardenberg +1564. Mormor Maren Juel +1592

 

 

 

 

Oldeforældre Ebbe Andersen Ulfeld +1502 og Kirsten Bøistrup (1507)

 

 

 

 

Tipoldeforældre Anders Eriksen Ulfeld +1456 og Mette Sverin +1485

 

 

 

 

Tiptipoldeforældre Erik Andersen Ulfeld +1420 og Anne/Maria Abildgård