Lendum kirke, Hjørring Amt. Alter m.m. Slægtstavler for Jørgen Bille og Ide Rodsteen

 

 

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Lisbet Breidesdatter

Rantzau

1587-1652

 

 Lindenov

Mormor – MM

Ide Hansdatter

Lindenov

+1674

Oldefar – MMF

Hans Johansen Lindenov

 den Rige

Til Gavnø m.m.

1573-1642

 Beck

Mor – M

Kirsten Steensdatter

Beck

1644-1719

 Bille

Oldemor – MFM

Lisbeth Steensdatter

Bille

1576-1656

 

 

Morfar – MF

Steen Beck

Til Førslev m.m.

1603-1648

Oldefar – MFF

Sivert Beck

Til Førslev m.m.

1566-1623

Kvinde

Ide Frederiksdatter

Rodsteen

1675-1725

 

 Høeg

Oldemor – FMM

Else Jørgensdatter

 Høeg (Banner)

+1649

 

  Vind

Farmor – FM

Else Jakobsdatter

Vind

1602-1680

Oldefar – FMF

Jakob Vind

Til Grundet

1544-1607

 Rodsteen

Far – F

Frederik Rodsteen

Til Lengsholm m.m.

1639-1674

  Mehlen

Oldemor – FFM

Agathe Pallesdatter

von Mehlen

 

 

 

Farfar – FF

Knud Rodsteen

Til Lengsholm m.m.

+1648

Oldefar – FFF

Markor Jensen Rodsteen

Til Lengsholm m.m.

+1598

Gift 1704 med

 

 Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Jytte Knudsdatter

Gyldenstierne

1617-1640

 

 Thott

Mormor – MM

Øllegård Ottesdatter

Thott

1638-1691

Oldefar – MMF

Otte Thott

Til Næs m.m.

1607-1656

 Sehested

Mor – M

Mette Axelsdatter

Sehested

+1739

  Rosenkrantz

Oldemor – MFM

Mette Holgersdatter

Rosenkrantz

1600-1644

 

 

Morfar – MF

Axel Sehested

Til Stovgård m.m.

+1676

Oldefar – MFF

Christen Thomesen (Sehested)

Til Stovgård m.m.

1590-1657

Mand

Jørgen Bille

Til Jungetgård m.m.

1672-1736

 

 Brahe

Oldemor – FMM

Birgitte Axelsdatter

Brahe

1576-1619

 

 Gøye

Farmor – FM

Beate Henriksdatter

Gøye

+1672

Oldefar – FMF

Henrik Gøye

Til Skjørrige

+1611

 Bille

Far – F

Steen Bille

Til Jungetgård m.m.

Nævnt 1684

 Lindenov

Oldemor – FFM

Rigborg Henriksdatter

Lindenov

1577-1633

 

 

Farfar – FF

Hans Bille

Til Jungetgård m.m.

1601-1672

Oldefar – FFF

Steen Bille

Til Billesholm

1565-1629

 

 

 

 

Alter og alterskranke. Pulpitur 1728. 

 

Heraldik for Jørgen Bille og Ide Rodsteen

 

 

Jørgen Bille til Jungetgård, Hejselt, Ellinggård og Ås

var 1693 søløjtnant. 1697-99 var han i engelsk tjeneste.

1700 var han skibschef, 1703 kommandørkaptajn.

Som godsejer var han egenrådig og lå i bestandig krig

med verdslige og gejstlige myndigheder.

1717 var han etatsråd.

1736 var han stiftamtmand over Ålborg og Børglum.

Med Ide Rodsteen fik han 2 døtre.

 

 

 

 

Bille - Rodsteen

 

 

 

Alter 1728. Heraldik for Jørgen Bille og Ide Rodsteen 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Pulpitur 1728

 

 

 

 

 

 

 

 

Bille -  Rodsteen