Lund Domkirke, Skåne. Standart. Slægtstavle for Richard Ehrenborg

 

Gift med

Ida Catharina

Silferskiold

1672-1739

 Silferskiold

 

Oldemor – MMM

 

 

Mormor – MM

?

 

Oldefar – MMF

 

Giedde

Mor – M

Anna Giedde

1629-1709

 

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

Michael Giedde

Handelsmand

 

Oldefar – MFF

Navn

Richard Ehrenborg

Professor

1655-1700

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

 

Oldefar – FMF

  Ehrenborg

Far – F

Jens Mikkelsen Ehrenborg

Til Hovdala

1621-1690

Adlet 1687

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

Mikkel Sørensen

Tingsfoged i Jylland

 

Oldefar – FFF

 

 

  

 

Lund Domkirke, Skåne.

 

Standart for Richard Ehrenborg

 

 

 

 

Richard Gjedde-Ehrenborg, född 1655 på Spannarps gård i Ausås socken,
Kristianstads län, död 1700, var en svensk jurist, professor.
Han var son till Jöns Michelsson och bar sin moders namn,
Gjedde, tills fadern adlades 1687 med namnet Ehrenborg.

Han studerade 1674-84 i Holland, Frankrike och England
samt blev 1687 e.o. professor i juridik vid Lunds universitet
och utnämndes 1696 till professor i svensk och romersk rätt där,
sedan han under nio år ensam upprätthållit den juridiska undervisningen
vid universitetet. Av hans tryckta skrifter (disputationer och program)
kan nämnas De jure venandi (1690) och
De processu judiciali hodierno Sueciæ regni
(1693).

    

 

    

 

I kirken er Richard Ehrenborgs standart omgivet af 2 engle med våben,

som måske kan henføres til Ramel-familien.