Mariager kirke. Gravsten. Slægtstavler for Laurids Mogensen Løvenbalk og Anne Flemming

 

Hun gift 1. gang med

Anders Ebbesen Galt

+før 1466

 

 Saltensee

Oldemor

Karen Eriksdatter

(Saltensee)

 

  Krognos

Mormor

Else Holgersdatter

Krognos

1379-1470

Oldefar

Holger Gregersen

Til Heireholm

Dræbt 1382

 Hvide

Mor

Inger Andersdatter

(Hvide)

 Munk

Oldemor

Maren Jensdatter

(Munk)

 

 

Morfar

Anders Offesen (Hvide)

Til Bjørnholm m.m.

+1420

Oldefar

Offe Stigsen

Til Eskebjerg

Dræbt 1359

Kvinde

Anne Joachimsdatter

Flemming

+ca. 1488

 

 Bugge

Oldemor

Elisabeth Nielsdatter

Bugge

Nævnt 1402

 

 Skarpenberg

Farmor

Inger Skarpenberg

Oldefar

Godscalk Skarpenberg

Høvedsmand

Nævnt 1377

 Flemming

Far

Joachim Flemming

Til Knudstrup

+1458

 

?

Oldemor

Christine

 

 

Farfar

Herman Flemming

Til Knudstrup

Nævnt 1407

Oldefar

Peder Flemming

Lensmand

Nævnt 1406

Gift 2. gang før 1472 med

Gift 1. gang før 1472 med

 

 Lunge

Oldemor

Johanne Jensdatter

Lunge

+1396

 

 Hvide

Mormor

Christine Andersdatter

(Hvide)

Enke 1428

Oldefar

Anders Offesen

Til Torup

+før 1398

 Udsøn

Mor

Else Svendsdatter

(Udsøn)

+1482

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Svend Udsøn

Til Sostrup

Nævnt 1415

Oldefar

Svend Udsøn

Mand

Laurids Mogensen Løvenbalk

Til Tjele

+1500

 

 

Oldemor

?

 

 ?

Farmor

N.N.

 

Oldefar

?

 Løvenbalk

Far

Mogens Jensen (Løvenbalk)

Til Bjerskov

+1441

 Rantzau

Oldemor

Sophie Johansdatter

Rantzau

Han gift 2. gang med

Karen Pedersdatter

Bille

Levede 1511

 

Farfar

Jens Nielsen

Til Aunsbjerg m.m.

+1438

Oldefar

Niels Eriksen

Til Aunsbjerg

Nævnt 1377

 

 

 

 

Gravsten over Laurids Mogensen Løvenbalk og Anne Flemming 

 

 

 

Laurids Mogensen Løvenbalk til Tjele havde

1473 og 1486 Mors i forlening.

1487 deltog han i hyldingen i Lund af kong Hans.

Med Karen Bille fik han 3 sønner.

 

 

 

 

Nærbillede af Laurids Mogensen Løvenbalk og Anne Flemming

 

 

 

 

 

Laurids Mogensen Løvenbalk og Anne Flemming

 

Tegninger af Gr. Løffler, Søren Abildgaard og Resens Atlas 

 

       

 

4 våben: Øverst: Flemming, Hvide for Anne Flemming.

Nederst: Løbenbalk og Udsøn for Laurids Løvenbalk.

 

 

 

    

 

Billedet fra Resens Atlas virker som en frihåndstegning.