Maribo Domkirke, Lolland. Sten. Slægtstavler for Eiler Kruchow og Margrethe Falster

 

Søster:

Johanne Pedersdatter Falster

I Maribo Kloster

+1612

 

 Bille

Oldemor – MMM

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

 

 Oxe

Mormor – MM

Anne Johansdatter

Oxe

+før 1525

Oldefar – MMF

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

 Walkendorff

Mor – M

Øllegård Henningsdatter

Walkendorff

+1575

 Passow

Oldemor – MFM

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

 

 

Morfar – MF

Henning Walkendorff

Til Glorup

+1535

Oldefar – MFF

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

Kvinde

Margrethe Pedersdatter

Falster

+1613

 

 Sparre

Oldemor – FMM

Edele Tuesdatter

Sparre

 

 Bing

Farmor – FM

Anne Andersdater

Bing

Levede 1535

Oldefar – FMF

Anders Bing

Til Smedstrup

Nævnt 1481

 Falster

Far – F

Peder Falster

Til Korselitze

+1556

 Daa

Oldemor – FFM

Inger Christiernsdatter

Daa

 

 

 

Farfar – FF

Oluf Falster

Til Korselitze

+1529

Oldefar – FFF

Peder Falster

Til Korselitze

Levede 1483

Gift 1. gang 1596 med

 

 Bing

Oldemor – MMM

Birgitte Andersdatter

(Bing)

+1543

 

 Rotfeld

Mormor – MM

Ellen Jensdatter

Rotfeld

+1538

Oldefar – MMF

Jens Nielsen Rotfeld

Til Bratskov

Nævnt 1504

 Bielke

Mor – M

Anne Mogensdatter

Bielke

Levede 1594

    Bang

Oldemor – MFM

N.N. Pedersdatter Bang

Eller

Anne Jørgensdatter Falster

 

 

Morfar – MF

Mogens Falster (Bielke)

Til Virket

+1587

Oldefar – MFF

Anders Josephsen

Til Bellinge

Nævnt 1502

Mand

Eiler Axelsen Kruchow

Til Årslevgård

+1621

 

 Sandberg

Oldemor – FMM

N.N. Henriksdatter

Sandberg

 

 Bild

Farmor – FM

N.N. Bildsdatter

(Bild)

Oldefar – FMF

Bild Pedersen (Bild)

Til Vormark

Nævnt 1487

 Kruckow

Far – F

Axel Nielsen (Kruchow)

Til Årslevgård

Nævnt 1558

 Sparre

Oldemor – FFM

?

Gift 2. gang med

Magdalene Lindenov

 

Farfar – FF

Niels (Kruckow)

 

Oldefar – FFF

?

 

 

 

 

Maribo Domkirke, Lolland.  Gravsten ca. 1600.

 

Eiler Kruchow, Margrethe og Johanne Falster

 

 

Eiler Axelsen Kruchow til Årslevgård og Bursø var tiltalt for krybskytteri.

Alligevel var han 1595 og 1620 landsdommer på Lolland.

I 1609 bekostede han sin gravsten i Torkildstrup kirke, som ikke findes i dag..

Han døde 1621 som slægtens sidste mand,

idet han kun fik 1 datter med Margrethe Falster.

 

 

Oprindelig tekst på stenen efter Resen 1677

 

Her ligger begravet Erlig og Vebyrdig Mand Eiler Krucho af Borsø,

som haver hørt Bellinge til i Falster, og døde hand Aar ….       

med sin Frue Erlig og Velbyrdig Margrete Falster,

som var S. Peder Falsters Datter af Korselitze i Falster,

og døde hun d. 15. Januarii 1613.  Levede sammen paa 17 Aar.

 Under samme Steen ligger begraven Deres Daatter

Velbyrdig Johanne Falster, som døde d. 19. Sept.: 1612

Efter at hun hafde haft Værelse i Marieboe Kloster udi 44 Aar.   

 

 

Teksten på stenen er en sekundær skrift over oberstløjtnant

Georg Mathias Mohr, død 1729, og 2 hustruer:

Sophie Amalie Lassen og Anna Dorothea Rhowerders.

 

 

 

Eiler Kruchow, Margrethe og Johanne Falster. Nærbillede

 

 

 

 

Margrethe og Johanne Falster

 

 

På kvindeside ses 2 våben tydeligt: Sparre, Bille.

De øvrige våben er desværre så forvitrede, at

”Danmarks kirker” trods Resen ikke har forsøgt at

sætte navne på stenen.  

 

 

 

   

 

På Eiler Kruchows side ses 2 våben:

Sparre og måske Ulfeld.

Bild Pedersen Bilds (FMF) mor var

N.N. Bildsdatter (Ulfeld).

Hans FFM var måske af Sparre-

slægten, hvilken Adelsårbogen

                                   ikke kender til.