Marie Magdalene, Djursland. Kalkmalerier. Slægtstavler for Niels Rosenkrantz og Birgitte Thott

 

 

 

 Hvide

Oldemor

Tove Andersdatter

(Hvide)

+1452

 

 Bild

Mormor

Karine Nielsdatter

(Bild)

+1470

Oldefar

Niels Tuesen

Til Skovsbo

+1410

 Present

Mor

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

?

Oldemor

Marine

Levede 1391

 

 

Morfar

Jens Pedersen (Present)

Til Vollerup

Levede 1459

Oldefar

Peder Nielsen

Af Vollerup

+1438

Kvinde

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

 

 

?

Oldemor

Cathrine Eriksdatter

(Puke)

 

 Krognos

Farmor

Cathrine Axelsdatter

(Krognos)

+1421

Oldefar

Axel Kjeldsen

+1409

 Thott

Far

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

 Grubbe

Oldemor

Juliane Pedersdatter

Grubbe

 

 

Farfar

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1447

Oldefar

Peder Axelsen (Thott)

Til Herlev m.m.

+1376

 

 

 Thott

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

 

 Munk

Mormor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

Oldefar

Mogens Munk

Til Boller m.m.

+1410

 Gyldenstierne

Mor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 Vendelbo

Oldemor

Anne Christensdatter

Vendelbo

 

 

Morfar

Gamle Henrik Knudsen

(Gyldenstierne)

Til Restrup

+1456

Oldefar

Knud Nielsen

+1401

Mand

Niels Eriksen Rosenkrantz

Til Bjørnholm

+1516

 

 Saltensee

Oldemor

Karen Eriksdatter

Saltensee

 

 Krognos

Farmor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

Oldefar

Holger Gregersen Krognos

Til Hejreholm m.m.

Dræbt 1382

  Rosenkrantz

Far

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

 Skinkel

Oldemor

Anne Ottesdatter

Skinkel

 

 

Farfar

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

Oldefar

Niels Jensen (Rosenkrantz)

Til Hevringholm

Nævnt 1424

 

 

 

 

Marie Magdalene. Kalkmalerier over Niels Eriksen Rosenkrantz og Birgitte Thott

 

          

 

Niels Eriksen Rosenkrantz Til Bjørnholm, Skjern hovedgård og Vallø var 1487 rigsråd.

Han fik 1488 Koldinghus i Pant.

Han var 1495 nærværende ved forhandlingerne i Kalmar.

1497 var han ridder, 1513 rigshofmester

1515 bar han rigsæblet ved kroningen af Christian 2.

Med Birgitte Thott fik han 10 børn.