Næstved St. Morten. Stole. Prædikestol. Slægtstavler for Henrik Gøye og Birgitte Brahe

 

 

 

 Brok

Oldemor

Ide Lagesdatter

Brok

+1531/32

 

 Ulfstand

Mormor

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

Oldefar

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

 Gøye

Mor

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 Sture

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 

Morfar

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

Kvinde

Birgitte Axelsdatter

Brahe

1576-1619

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 Bille

Farmor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

 Brahe

Far

Axel Brahe

Til Elvedgård m.m.

1550-1616

 Rud

Oldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

Farfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

Oldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup m.m.

+1523

Gift 1598 med

 

 Høeg

Oldemor

Karine Pedersdatter

Høeg (Banner)

 

 Sparre

Mormor

Anne Mouridsdatter

Sparre

+1564

Oldefar

Mourids Jepsen Sparre

Til Skurup

+1534

 Gyldenstierne

Mor

Sibylle Mogensdatter

Gyldenstierne

1540-1611

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

Morfar

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1568

Oldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Mand

Henrik Gøye

Til Skørringe m.m.

1562-1611

 

 Gøye

Oldemor

Anne Andersdatter

Gøye

 

 Godov

Farmor

Eline Henningsdatter

Godov

Levede 1551

Oldefar

Henning Olufsen (Godov)

Til Skørringe m.m.

Levede 1503

 Gøye

Far

Eskild Gøye

Til Skørringe

+1573

  Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

Farfar

Henrik Gøye

Til Gisselfeld

+1533

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

 

 

 

 

Næstved St. Morten. Stole. Prædikestol. Slægtstavler for Christoffer Galde og Birte Bille 

 

 

 

 Thott

Oldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 Trolle

Mormor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Oldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 Ulfstand

Mor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

 Rosensparre

Oldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

Morfar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Oldefar

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Kvinde

Birte Clausdatter

Bille

1534-1613

 

 Stormvasa

Oldemor

Birgitte Christiernsdatter

Stormvasa

Levede 1472

 

 Rønnow

Farmor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Oldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 Bille

Far

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

  Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Farfar

Steen Basse Bille

Til Allinde m.m.

1446-1520

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Gift med

 

 Urne

Oldemor

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

 

 Reventlow

Mormor

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Oldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 Viffert

Mor

Berete Tønnesdatter

(Viffert)

 Rønnow

Oldemor

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

 

 

Morfar

Tønne Palnesen (Viffert)

På Anisse

Levede 1532

Oldefar

Palne Jonsen

Nævnt 1445

Mand

Christoffer Galde

Til Åby

+1555

 

 Hak

Oldemor

Salug Thorsteinsdatter

 

 Kane

Farmor

Kirsten Gautesdatter

Kane

Oldefar

Gaute Kane

Til Strøm

Nævnt 1483

 Galde

Far

Gude Galde

Til Nygård m.m.

+1553

 Ulfstand

Oldemor

?

 

 

Farfar

Svend Galde

Til Åbygård

+1499

Oldefar

Poul Galde

Til Holleby

 

 

 

 

Næstved St. Morten.  Prædikestol 1602.  

 

 

Eskild Gøye til Skørringe var 1548 hofsinde.

Han var en af de adelsmænd, der på Kalundborg opvartede Christian 2.

Han var forlenet med Odensegård, Nyborg og Rønnebæksholm.

Under 7-årskrigen (1563-70) var han proviantmester i Fyn.

Med Sibylle Gyldenstierne fik han 8 børn, hvoraf 6 døde som små.

 

Henrik Gøye til Skørringe studerede i Rostok.

Han tjente 3 år i den nederlandske krig.

Med Birgitte Brahe fik han 10 børn.

 

 

 

Heraldik for Eskild Gøye og Sibylle Gyldenstierne.

 

Henrik Gøye og Birgitte Brahe

 

  

 

Gøye                       Gyldenstierne                               Gøye                            Brahe

 

 

 

Herskabsstole 1598.

 

   

 

Gyldenstierne          Gøye                          Brahe                   Gøye

 

 

 

 

Forsvunden gravsten i Københavns Domkirke

 

over Mogens Gøye

 

Tegning i Resens Atlas (1677)

 

 

Mogens Gøye (1570-1586) var broder til Henrik Gøye.

Han var søn af lensmand og proviantmester Eskild Gøye

til Skørringe, der opvartede den fangne Christian 2.

 

 

 

 

 

Herskabsstole 1577.

 

Heraldik for Christoffer Galde og Birte Bille

 

        

 

Galde                    Viffert                    Bille                    Ulfstand

 

 

 

Prædikestol 1602.

 

 

Christoffer Galde til Åby var 1543 skibschef og 1545 admiral.

Han var forlenet med Lykå, Stensvigsholm, Ide, Rygge og Åbygge Skibsreder.

Med Birte Bille fik han 3 døtre.