Odense St. Knud. Epitafium 1701. Slægtstavle for Hans Ahlefeldt

 

Gift 1. gang med

Catharine Sehested

1525-1670

 

 

 Buchwald

Tipoldemor

Catharine

Buchwald

+efter 1542

Gift 2. gang med

Anna Rumohr

1649-1711

 

 Rantzau

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rantzau

+1578

Tipoldefar

Claus Rantzau

Til Ascheberg

+1542

 

 Wisch

Mormor

Abel Jørgensdatter

von der Wisch

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor

Salome

von Ahlefeldt

Nævnt 1517

 

 

 

Oldefar

Jørgen von der Wisch

Til Dänisch Nienhof

+1572

Tipoldefar

Henneke von der Wisch

Til Eisbøl m.m.

+1500

 Buchwald

Mor

Margrethe Hansdatter

Buchwald

Nævnt 1642

 

 Rantzau

Tipoldemor

Margrethe Clausdatter

Rantzau

+1578

 

 

 Wisch

Oldemor

Dorothea Jørgensdatter

von der Wisch

Enke 1604

Tipoldefar

Jørgen von der Wisch

Til Dänisch Nienhof

+1572

 

 

Morfar

Hans Buchwald

Til Muggesfelde

Nævnt 1621

 Rantzau

Tipoldemor

Benedikte Markvardsd.

Rantzau

 

 

 

Oldefar

Ditlev van Bokwolde

Til Wensin m.m.

+1569

Tipoldefar

Otto van Bokwolde

Til Wensin

Levede 1536

Navn

Hans Ahlefeldt

Til Glorup  m.m.

1620-1694

 

 

  Ramel

Tipoldemor

Christine Ramel

 

 

  Halle

Oldemor

Christine

von Halle

1535-1606

Tipoldefar

Frantz von Halle

Til Drakenburg

 

 Rantzau

Farmor

Catharine  Henriksd.

Rantzau

1563-1587

 Walstorp

Tipoldemor

Anna Gertsdatter

Walstorp

1505-1582

 

 

 

Oldefar

Henrik Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1526-1598

Tipoldefar

Johan Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1492-1565

 Ahlefeldt

Far

Hans von Ahlefeldt

Til Stendorf

1584-1642

 

 Pogwisch

Tipoldemor

Catharina Ottesdatter

Pogwisch

+1599

 

 

 Ahlefeldt

Oldemor

Dorothea

von Ahlefeldt

+1599

Tipoldefar

Frantz von Ahlefeldt

Til Halvsøgård

+1559

 

 

Farfar

Frederik von Ahlefeldt

Til Halvsøgård m.m.

1558-1607

 Pogwisch

Tipoldemor

Carharine Henningsd.

Pogwisch

+1561

 

 

 

Oldefar

Johan von Ahlefeldt

Til Seestermüh

+1559

Tipoldefar

Frederik von Ahlefeldt

Til Haseldorf m.m.

1492-1541

 

 

 

Odense St. Knud. Epitafium 1701. Slægtstavle for Catharina Sehested

 

Gift 1661 med

Hans Ahlefeldt

Til Glorup m.m.

1620-1694

 

 

 Rantzau

Tipoldemor

Magdalene Hansdatter

Rantzau

+1570

 

 

 Sested

Oldemor

Beate Ottesdatter

 Sested

1535-1598

Tipoldefar

Otto Sested

Til Himmelmark m.m.

1508-1560

 

 Rantzau

Mormor

Margrethe Rantzau

1556-efter 1624

 Walstorp

Tipoldemor

Anna Gertsdatter

Walstorp

1505-1582

 

 

 

Oldefar

Povl Rantzau

Til Bothkamp m.m.

+1579

Tipoldefar

Johan Rantzau

Til Breitenburg m.m.

+1565

 Ahlefeldt

Mor

Anna

von Ahlefeldt

1592-1645

 

 Glob

Tipoldemor

Johanne Olufsdatter

Glob

Levede 1520

 

 

 Ahlefeldt

Oldemor

Anna

von Ahlefeldt

+1573

Tipoldefar

Cai von Ahlefeldt

Amtmand

+1520

 

 

Morfar

Godske von Ahlefeldt

Til Emkendorf m.m.

+1612

 Sehested

Tipoldemor

Margarethe

Sehested

 

 

 

Oldefar

Jørgen von Ahlefeldt

Til Stubbe

+1549

Tipoldefar

Godske von Ahlefeldt

Til Saxtorp m.m.

1480-1545

Navn

Catharina Caisdatter

Sehested (Sested)

1625-1670

 

 

Halle

Tipoldemor

Christine

von Halle

1535-1603

 

 

 Rantzau

Oldemor

Magdalena Henriksd.

Rantzau

1559-1635

Tipoldefar

Henrik Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1526-1598

 

 Ahlefeldt

Farmor

Margrethe

von Ahlefeldt

1580-1660

 Rantzau

Tipoldemor

Margrethe Rantzau

+1563

 

 

 

Oldefar

Claus  von Ahlefeldt

Til Gjelting

1543-1616

Tipoldefar

Bendix von Ahlefeldt

Til Gjelting  m.m.

1505-1587

 Sehested

Far

Cai Sehested

Til Mönch Neverstorp 

1601-1644

 

 Wisch

Tipoldemor

Dorothea Jürgensdatter

von der Wisch

Levede 1604

 

 

 Buckwald

Oldemor

Anna Buckwald

+1620

Tipoldefar

Ditlev van der Bokwolde

Til Wensin m.m.

+1569

 

 

Farfar

Alexander Sested

Til Güldenstein

+1617

 Ahlefeldt

Tipoldemor

Beke

von Ahlefeldt

+1563

 

 

 

Oldefar

Jørgen Sested

Til Gross Nordsee

Nævnt 1618

Tipoldefar

Cai Sested

Til Gross Nordsee

1495-1563

 

 

 

Odense St. Knud. Epitafium 1701. Slægtstavle for Anna Rumohr

 

Gift 1672 med

Hans Ahlefeldt

Til Glorup m.m.

1620-1694

 

 

 Reventlow

Tipoldemor

Sophie Reventlow

1525-(1602)

 

 

 Rantzau

Oldemor

Elisabeth Rantzau

1550-1575

Tipoldefar

Ove Rantzau

Til Wittenberg m.m.

+1585

 

 Blome

Mormor

Margrethe Blome

1573-1655

 Meinstorf

Tipoldemor

Margrethe Meinstorf

 

 

 

Oldefar

Didrik Blome

Til Hornstorf

1542-1611

Tipoldefar

Didrik Blome

Til Hornstorf m.m.

1480-1549

 Brockdorff

Mor

Ida Brockdorff

1600-1668

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor

Dorothea von Ahlefeldt?

 

 

 Wisch

Oldemor

Magdalene von der Wisch

Tipoldefar

Wulf von der Wisch

Til Glasau

 

 

Morfar

Ditlev Brockdorff

Til Vindeby m.m.

1559-1628

 Wisch

Tipoldemor

Magdalene von der Wisch

+1590

 

 

 

Oldefar

Henrik Brockdorff

Til Vindeby

+før 1580

Tipoldefar

Ditlef Brockdorff

Til Vindeby m.m.

+1538

Navn

Anna Rumohr

1649-1711

 

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor

Elisabeth Godskesd.

Ahlefeldt

 

 

 Buchwald

Oldemor

Dorothea von Buchwald

+1638

Tipoldefar

Detlev van Bokwolde

Til Sierhagen

+1590

 

 Rantzau

Farmor

Elisabeth Rantzau

 Reventlow

Tipoldemor

Magdalene Reventlow

Nævnt 1563

 

 

 

Oldefar

Otto Rantzau

Til Schinkel

1526-1600

Tipoldefar

Henrik Rantzau

den unge Af Bülk

+1560

 Rumohr

Far

Henrik Rumohr

Til Roest m.m.

1600-1653

 

 Blome

Tipoldemor

Ida Hansdatter

Blome

Levede 1563

 

 

 Rantzau

Oldemor

Margrethe Rantzau

Tipoldefar

Cai Rantzau

Til Kletlamp

1488-1511

 

 

Farfar

Cai Rumohr

Til Roest m.m.

1566-1625

 Sehested

Tipoldemor

Eibe Sehested

+1564

 

 

 

Oldefar

Asmus Rumohr

Til Roest

1520-1590

Tipoldefar

Henneke Rumohr

Til Roest

+1569

 

 

 

Odense St. Knud. Epitafium af Thomas Quellinus. 1701

 

Hans Ahlefeldt, Christian Ahlefeldt, Catharina Sehested og Anna Rumohr

 

 

Hans Ahlefeldt til Glorup, Anhof og Catharinebjerg kom 1646 til Danmark.

1649 dræbte han Cai Buchwald i et drikkelag, undveg og tjente i Lothringen og Sverige.

Han fik 1657 generalpatron og blev chef for et rytterregiment. Han deltog i kampene 1658-59.

1663 var han guvernør over Fyn og kommandant i Nyborg. 1684 var han geheimeråd.

Med Anna Rumohr fik han 1 søn Christian Ahlefeldt, der døde 22 år gammel.

 

 

 

 

Hans Ahlefeldt og Christian Ahlefeldt 

 

 

 

 

 

 

Catharina Sehested og Anna Rumohr

 

 

 

 

  

 

Epitafium. Våben for Hans Ahlefeldt

 

 

 

 

1. Ahlefeldt

 

 

 

 

Ahlefeldt

3. Rantzau 

 

Ahlefeldt

5. Ahlefeldt

 

 

 

 

Rantzau

7. Halle 

 

 

 

 

Ahlefeldt

9. Pogwisch 

 

 

 

 

 

Ahlefeldt

Ahlefeldt 

 

 

 

 

 

Rantzau

11. Walstorp

 

 

 

 

 

Halle

Buchwald

 

 

 

2. Buchwald

 

 

 

 

Buchwald

4. Wisch 

 

Buchwald

6. Wisch

 

 

 

 

Wisch

12. Ahlefeldt 

 

 

 

 

Buchwald

10. Rantzau 

 

 

 

 

 

Wisch

14. Rantzau 

 

 

 

 

 

Wisch

Wisch 

 

 

 

 

 

Ahlefeldt

Rantzau

 

 På venstre side er de fædrene våben og på højre side de mødrende.

De fleste våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

 

Indgangsparti til Ahlefeldts kapel

 

 

Der er våben for Hans Ahlefeldts fader og moder midtfor (med hjelmfigur).

De øvrige 30 alliancevåben kan jeg ikke redegøre for.

Måske er Anna Rumohrs forældres våben øverst til højre (Rumohr-Brockdorff).

 

 

 

 

Våben ved indgangspartiet til Ahlefeldts Kapel 

 

Ahlefeldt-Ahlefeldt

Rantzau-Ahlefeldt

     ?-Pogwisch

 

 

 

Ahlefeldt-Reventlow

 

Rantzau-Brockdorff

Ahlefeldt-Ahlefeldt

               Ahlefeldt

 

Blome-Rantzau 

 

Rumohr-Sested

Ahlefeldt-Rantzau

Buchwald

Rumohr-Brockdorff

Pogwisch-Rantzau

                 Rantzau-?

 

Walstorp

Rantzau

 

 

 

Halle

Rantzau 

 

 

Sehested

Rantzau

 

 

Ahlefeldt

Rantzau 

 

 

Buchwald

Rantzau 

 

 

Reventlow

Meinstorf 

 

Rantzau

Sehested

 

Ahlefeldt

Rantzau

 

Ahlefeldt?

Rantzau

 

Rantzau

Reventlow?

 

 

 

Rantzau

Sehested 

 

 

Wisch

Sehested

 

 

Ahlefeldt

Buchwald 

 

 

Sehested

Ahlefeldt 

 

 

Von der Wisch

Forvitret 

 

Buchwald

Rantzau

 

Rantzau

Ahlefeldt

 

?

?