Odense Gråbrødre. Forsvunden gravsten. Slægtstavle for Peder Lykke

 

Gift 1. gang med

Karen Knudsdatter

Reventlow

Gift 2. gang med

Kirsten Pedersdatter

Høeg (Banner)

+1542

 Krabbe?

Oldemor – MMM

?

 

 Bagge

Mormor – MM

Anne Jensdatter

(Bagge eller Seefeld)

 

Oldefar – MMF

Jens Bagge

 Munk

Mor – M

Elne Jensdatter

Munk

Enke 1511

 Udsøn

Oldemor – MFM

Karen Jensdatter

(Udsøn)

 

 

Morfar – MF

Jens Madsen (Munk)

Til Visborg  m.m.

+1501

Oldefar – MFF

Mads Jensen

Til Visborg

Nævnt 1442

Navn

Peder Lykke

Til Fannerup m.m.

+1535

 

 Hvide

Oldemor – FMM

Tove Andersdatter

(Hvide)

+1452

 

 Bild

Farmor – FM

Johanne Nielsdatter

(Bild)

Levede 1464

Oldefar – FMF

Niels Tuesen

Til Skovsbo

+1410

 Lykke

Far – F

Hans Lykke

Til Havnø m.m.

Levede 1505

 Lykke

Oldemor – FFM

Birgitte Pedersdatter

Lykke

 

 

Farfar – FF

Peder Lykke

Til Stadsgård

1382-1461

Oldefar – FFF

Erik Jensen (Munk)

Af Stadsgård

Levede 1409

 

 

 

 

 

Forsvunden gravsten over Peder Lykke

 

 

Peder Lykke til Fannerup, Demstrup og Barsebæk

var 1505, 1510, 1513 høvedsmand på Varberg.

1514 blev han ridder, 1516 rigsråd.

1522-23 var han en af hovedmændene for oprøret mod Christian 2.

1523-35 var han forlenet med Keirup, Ladby,

derefter Lisgård og Hinds herreder.

1523-33 var han høvedsmand på Nyborg, 1533 på Ålborghus,

som blev indtaget af Skipper Clement.

Med Karen Reventlow fik han 2 børn.

Med Kirsten Høeg fik han 5 børn.

 

 

Efter tegning af Søren Abildgaard er de 8 våben

i overensstemmelse med Adelsårbogen.

Den udfylder det tomme felt med Krabbe/Munk.