Odense St. Hans. Gravsten. Slægtstavler for Henrik Knudsen Gyldenstierne og Karen Bille

 

 

 

 Limbek

Oldemor

Birte Timmesdatter

Limbek

 

 Jul

Mormor

Anne Iversdatter

Jul

Oldefar

Iver Jul

Af Sønderjylland

Nævnt 1421

 Frille

Mor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 Alterna

Oldemor

Ermegård Eggertsd.

(Altena)

 

 

Morfar

Eggert Christiernsen Frille

Til Sandholt m.m.

+1470

Oldefar

Christiern Frellavsen

Lensmand i Ribe

+1418

Kvinde

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 Lunge

Farmor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Oldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Levede 1451

 Bille

Far

Bent Bille

Til Søholm og Egede

1440-1494

 Galen

Oldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

Farfar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Oldefar

Bent Jonsen  Bille

Til Brorup

+1442

Gift før 1489 med

 

 

Oldemor

?

 

 

 Barsebek

Mormor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

Oldefar

Ludvig Barsebek

Nævnt 1413

 Skinkel

Mor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 Frille

Oldemor

Hilleborg Christiernsdatter

Frille

 

 

Morfar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

Oldefar

Berneke Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1418

Mand

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1517

 

 Thott

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

Thott

 

 Munk

Farmor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

Oldefar

Mogens Munk

Til Boller

+1410

 Gyldenstierne

Far

Knud Henriksen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1467

 Vendelbo

Oldemor

Anne Christiernsdatter

Vendelbo

 

 

Farfar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

Oldefar

Knud Nielsen

+1401

 

 

 

 

 

Odense St. Hans.

 

Gravsten over Henrik Knudsen Gyldenstierne

 

     

 

Henrik Knudsen Gyldenstierne til Restrup, Iversnæs,

Bygholm og Rugård var 1488 rigsråd og ridder.

Han var lensmand på Tørning.

Han deltog i krigen mod Sverige og

udmærdede sig i 1497 slaget ved Rødebro

Han deltog 1505 i Kalmardommen og fik tilskødet

meget af Margrethe Broks konfiskerede gods i Skåne.

Med Karen Bille fik han 10 børn.

 

 

 

Henrik Knudsen Gyldenstierne. Nærbillede 

 

 

 

 

 

 

Tegninger af August Behrends og Søren Abildgaard

 

    

 

 

4 våben: Gyldenstierne, Bille, Skinkel, Frille.