Ørslev kirke, Holbæk Amt. Prædikestol. Slægtstavler for Ove Juul og Kirsten Urne

 

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 

 Marsvin

Mormor – MM

Anne Jørgensdatter

Marsvin

1569-1610

Oldefar – MMF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård

+1581

 Arenfeldt

Mor – M

Karen Hansdatter

Arenfeldt

1598-1673

 Skeel

Oldemor – MFM

Anne Hansdatter

Skeel

 

 

 

Morfar – MF

Hans Axelsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

+1611

Oldefar – MFF

Axel Nielsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

Levede 1568

Kvinde

Kirsten Frederiksdatter

Urne

1628-1672

 

 Laxmand

Oldemor – FMM

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

 

 Grubbe

Farmor – FM

Margrethe Eilersdatter

Grubbe

1568-1654

Oldefar – FMF

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 Urne

Far – F

Frederik Urne

Til Alslev m.m.

+1658

 Rud

Oldemor – FFM

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

 

 

Farfar – FF

Knud Urne

Til Årsmarke

1564-1622

Oldefar – FFF

Axel Urne

Til Søgård m.m.

+1577

Gift 1649 med

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Drude Caisdatter

Rantzau

+1606

 

 Munk

Mormor – MM

Dorte Olufsdatter

Munk (Lange)

+1641

Oldefar – MMF

Oluf Munk

Til Palsgård

+1569

 Parsberg

Mor – M

Ingeborg Christoffersdatter

Parsberg

1584-1665

 Holck

Oldemor – MFM

Anne Manderupsdatter

Holck

+1591

 

 

Morfar – MF

Christoffer Parsberg

Til Hviderup m.m.

1555-1600

Oldefar – MFF

Verner Parsberg

Til Harrested m.m.

1511-1567

Mand

Ove Juul

Til Willestrup m.m.

1615-1686

 

 Friis

Oldemor – FMM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

 

 Lunge

Farmor – FM

Kirsten Ovesdatter

Lunge (Dyre)

1524-1588

Oldefar – FMF

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

  Juul

Far – F

Iver Juul

Til Willestrup m.m.

1563-1627

 Skiernov

Oldemor – FFM

Dorthe Iversdatter

(Skiernov)

 

 

Farfar – FF

Axel Juul

Til Willestrup m.m.

1503-1577

Oldefar – FFF

Søren Nielsen Juul

Til Hedegård m.m.

+1535

 

 

  

 

Ørslev kirke, Holbæk Amt. Prædikestol 1679.

 

 

Ove Juul til Willestrup, Lundbæk, som han ombyggede, Kragerup,

Ottestrup, Pandum, Bregentved og Viffertsholm var

1633 hofjunker og berejste 1633-39 Europa.

Han var forlenet med Svendstrup og Mariager.

Han var 1658 gesant og forhandlede med den svenske konge.

1668 var han gehejmeråd, assessor i udenrigskollegiet og

Højesteret, samt vicestatholder i Norge.

1669 var han amtmand i Ålborg.

1676 var han vicekansler og formand for den kommission,

der skulle dømme Peder Griffenfeldt.

1681 var han amtmand i Århus.

Med Kirsten Urne fik han 7 børn, hvoraf 2 døde som små.

 

 

 

Heraldik for Ove Juul og Kirsten Urne