Rosenborg Slot, København. Anetavle. Slægtstavle for Christian 4´s far Frederik 2

 

Gift 1572med

Sophie

Af Mecklenburg

1557-1631

 

 

 Pommern

Tipoldemor – MMMM

Sophia af

Pommern-Stolp

1435-1497

 

 

 Pommern

Oldemor – MMM

Katharina

Af Pommern-Stettin

+1526

Tipoldefar – MMMF

Hertug Erich 2

Af Pommern-Stettin

1425-1474

 

Braunschweig

Mormor – MM

Katharina

Af Braunschweig

1488-1563

 Stolberg

Tipoldemor – MMFM

Elisabeth

Til Stolberg

1428-1520/21

 

 

 

Oldefar – MMF

Heinrich 1 den ældre

Af Braunscweig-Wolfenbüttel

1463-1514

Tipoldefar – MMFF

Wilhelm 2 af

Braunschweig-Lüneburg

1425-1503

  Sachsen-La.

Mor – M

Dorothea af

Sachsen-Lauenburg

1511-1571

 

 Sachsen

Tipoldemor – MFMM

Katharine

Af Sachsen

1421-1476

 

 

 Brandenburg

Oldemor – MFM

Dorothea

Af Brandenburg

1448-1519

Tipoldefar – MFMF

Kurfyrst Friedrich 2

Af Brandenburg

1413-1471

 

 

Morfar – MF

Hertug Magnus 1

Af Sachsen-Lauenburg

1470-1543

Pommern

Tipoldemor – MFFM

Adelheid

Af Pommern

1410-1444/45

 

 

 

Oldefar – MFF

Hertug Johann 4/5

Af Sachsen-Lauenburg

1439-1507

Tipoldefar – MFFF

Bernhardt 2

Af Sachsen-Lauenburg

1385-1463

Navn

Frederik 2

Konge af Danmark

1534-1588

 

 

  Ungarn

Tipoldemor – FMMM

Anne af

Ungarn

1432-1462

 

 

 Sachsen

Oldemor – FMM

Margaret af

Sachsen-Thüringen

1449-1501

Tipoldefar – FMMF

Hertug William 3

den tapre af

Sachsen-Thüringen

1425-1482

 

 Brandenburg

Farmor – FM

Anna

Af Brandenburg

1487-1514

 Baden

Tipoldemor – FMFM

Margaret

Af Baden

1431-1457

 

 

 

Oldefar – FMF

Johann 2 Cicero

Af Brandenburg

1455-1499

Tipoldefar – FMFF

Albrecht 3 Achilles

Af Brandenburg

1414-1486

 Danmark

Far – F

Christian 3

Konge af Danmark

1503-1559

 

 Sachsen

Tipoldemor – FFMM

Barbara

af Sachsen

1405-1465

 

 

  Brandenburg

Oldemor – FFM

Dorothea

Af Brandenburg

1430-1495

Tipoldefar – FFMF

Markgreve Johan

Af Brandenburg

1406-1464

 

 

Farfar – FF

Frederik 1

Konge af Danmark

1471-1533

Slesvig-Ho.

Tipoldemor – FFFM

Hedevig

Af Slesvig- Holsten

1398-1436

 

 

Oldenburg

Oldefar – FFF

Christian 1

Af Danmark

1426-1481

Tipoldefar – FFFF

Didrik den lykkelige

Af Oldenburg

1390-1440

 

 

Rosenborg Slot. Anetavle. Slægtstavle for Christian 4´s mor Sophie af Mecklenburg

 

Gift 1572 med

Frederik 2

Konge af Danmark

1534-1588

 

 

 Ungarn

Tipoldemor – MMMM

Elisabeth

Af Ungarn

 

 

 Polen

Oldemor – MMM

Anna

af Polen

Tipoldefar – MMMF

Kasimir 4

Konge af Polen

1427-1492

 

 Pommern

Mormor – MM

Sophie

af Pommern

1498-1568

 Pommern

Tipoldemor – MMFM

Sofia

Af Pommern

1435-1494

 

 

 

Oldefar – MMF

Bogislaw 10

Af Pommern

1454-1523

Tipoldefar – MMFF

Erich 2

Af Pommern

1425-1474

 Danmark

Mor – M

Elisabeth

af Danmark

1524-1586

 

 Sachsen

Tipoldemor – MFMM

Barbara

af Sachsen

1405-1465

 

 

 Brandenburg

Oldemor – MFM

Dorothea

af Brandenburg

1430-1495

Tipoldefar – MFMF

Markgreve Johan

Af Brandenburg

1406-1464

 

 

Morfar – MF

Frederik 1

Konge af Danmark

1471-1533

Slesvig-Holsten

Tipoldemor – MFFM

Hedevig

af Slesvig-Holsten

1398-1436

 

 

Oldenburg

Oldefar – MFF

Christian 1

Konge af Danmark

1426-1481

Tipoldefar – MFFF

Didrik den Lykkelige

Af Oldenburg

1390-1440

Navn

Sophie

Af Mecklenburg

1557-1631

 

 

 Sachsen

Tipoldemor – FMMM

Christine

af Sachsen

1461-1521

 

 

 Danmark

Oldemor – FMM

Elisabeth

Af Danmark

1485-1555

Tipoldefar – FMMF

Hans

Konge af Danmark

1455-1513

 

 Brandenburg

Farmor – FM

Anna

af Brandenburg

1507-1567

 Sachsen

Tipoldemor – FMFM

Margaret af

Sachsen-Thüringen

1449-1501

 

 

 

Oldefar – FMF

Joachim 1 Nestor

Af Brandenburg

1484-1535

Tipoldefar – FMFF

Johann 2 Cicero

Af Brandenburg

1455-1499

 Mecklenburg

Far – F

Ulrik af Mecklenburg-Schwerin

1527-1603

 

 Pommern

Tipoldemor – FFMM

Sophia

Af Pommern

1435-1497

 

 

 Pommern

Oldemor – FFM

Sophie af

Pommern-Stettin

Tipoldefar – FFMF

Hertug Erich 2

Af Pommern-Stettin

1425-1474

 

 

Farfar – FF

Hertug Albrecht 7

Af Mecklenburg

1486-1547

 Brandenburg

Tipoldemor – FFFM

Dorothea

Af Brandenburg

1420-1491

 

 

 

Oldefar – FFF

Hertug Magnus 2

Af Mecklenburg

1441-1503

Tipoldefar – FFFF

Henrik 4

Af Mecklenburg

+1477

 

 

 

Rosenborg Slot, København. Anetavle for Christian 4

 

 

Den 7 meter lange anetavle for Christian 4 og hans forældre, bedsteforældre, oldeforældre,

tipoldeforældre og tiptipoldeforældre.

 

 

Christian 4

 

 

Den unge konge

Ved faderens død i 1588 var Christian 4. kun 11 år. Frederik 2. havde 1580 fået den treårige prins valgt som sin efterfølger under den forudsætning, at Christian underskrev en håndfæstning ved sin tiltrædelse. Men som umyndig kunne han hverken være regent eller underskrive en sådan håndfæstning. Der blev derfor dannet en formynderregering bestående af fire medlemmer ledet af kansleren Niels Kaas. De tre øvrige var rentemester Christoffer Valkendorf, rigsadmiral Peder Munk og rigsråd Jørgen Ottesen Rosenkrantz. Rosenkrantz overtog ledelsen af regeringen efter Niels Kaas' død 1594. Christians moder, den kun 30-årige enkedronning Sophie, mente nok, at hun burde have indflydelse på regeringens førelse, hvilket rigsrådet nægtede hende. Christian fortsatte uanfægtet sin skolegang på Sorø akademi

I 1595 besluttede rigsrådet, at Christian snart var gammel nok til at blive fuldmyndig konge. 17. august 1596 underskrev Christian sin håndfæstning, der i øvrigt var en tro kopi af faderens fra 1559. 12 dage senere 29. august 1596 fandt kroningen sted i Københavns Vor Frue Kirke. Ceremonien blev forestået af Sjællands biskop Peder Vinstrup. Til formålet var indkøbt en ny pragtfuld kongekrone hos guldsmed Didrik Fuirens i Odense.

Giftermål, elskerinder og børn

Det følgende år den 28. november 1597 blev han gift med Anna Cathrine af Brandenburg (1575-1612). Det vides, at han med hende og elskerinder fik mindst 23 børn (otte døde i barndommen). Med dronningen fik han seks børn, deriblandt tronfølgeren Christian (1603-47) (hyldet som "udvalgt prins" 15. marts 1610) og den senere kong Frederik 3. Inden dronningens død i 1612 havde kongen indledt et forhold til Kirsten Madsdatter og fået sønnen Christian Ulrik Gyldenløve. Med Karen Andersdatter fik han to (måske tre) børn, hvoraf kun Hans Ulrik Gyldenløve nåede voksenalder. Ved Kirsten Munk, som han iflg. egen dagbogsoptegnelse giftede sig med til venstre hånd 31. december 1615, blev han far til 11 eller 12 børn (den yngste Dorothea Elisabeth ("den kasserede frøken") udlagde han pfalzgreven som far til). Blandt de øvrige børn med Kirsten Munk er Leonora Christina, der som 15-årig blev gift med hofjunker, senere rigshofmester Corfitz Ulfeldt. Kongens og Kirstens mangeårige, stormfulde forhold endte med skilsmisse i 1628 i gensidig bitterhed og påstand om utroskab. Sit livs længste forhold havde kongen til Vibeke Kruse, som han levede sammen med fra 1629 til sin død. De fik Ulrik Christian Gyldenløve og Elisabeth Sofie. En norsk tradition hævder, at Christian 4. desuden i 1617 fik en datter Alhed Povelsen (1617-1690) med den dansk-norske adelsdame Ingeborg Andersdatter Huitfeldt. Christian 4. er sandsynligvis far til flere endnu. Det horoskop Tycho Brahe satte op ved Christian 4.s fødsel forudsagde, at han ville blive en vellidt og retskaffen konge og en stor kriger, men med anlæg for et dydigt liv, så han næppe ville få børn. Deri tog Brahe så grueligt fejl.

Krigsførelse

Men kongen havde ambitioner om at gøre Danmark-Norge til Nordeuropas stærkeste magt politisk, økonomisk og militært, men havde samtidig store problemer bare med at bevare den danske førerstilling i Norden, hvor svenskerne førte en kraftig ekspansionspolitik. Den danske flåde blev kraftigt udbygget, men Danmark opnåede aldrig at få en bondehær, som kunne stå mål med den svenske. Kalmarkrigen 1611-1613, som måtte føres med dyrt betalte lejetropper, førte ikke til noget resultat, da de to lande var meget jævnbyrdige.

30-årskrigen

I starten af 1620'erne forsøgte kongen at drage Danmark ind i det, der senere skulle blive Trediveårskrigen. Gentagne gange afslog rigsrådet dette bl.a. med henvisning til, at den tyske kejser var for mægtig til, at det danske rige havde råd til en sådan krig. Rigsrådet var desuden betænkeligt ved svenskernes position i sagen og frygtede, at de kunne finde på at angribe Danmark, hvis det kom til at gå landet dårligt i den tyske religionskrig. I marts 1625 valgte kongen at gå uden om rigsrådet; hans stilling som hertug af Holsten var uafhængig af den danske krone og dermed rigsrådet, og i kraft af det blev han d. 26. marts valgt til ”kredsoberst” (militær øverstkommanderende) for den nedersaksiske kreds. Efter et års uafgjort kamp sluttede eventyret brat d. 17. august 1626, da kongens hær næsten blev udslettet uden for Lutter am Barenberg. Kongens foretagende endte med fiasko og medførte, at Danmark officielt blev inddraget i Trediveårskrigen, da kejserens tropper under general Wallenstein året efter invaderede og udplyndrede Jylland. Efter at have narret den tyske kejser til at tro, at Danmark var på vej ind i en alliance med Sverige, lykkedes det i maj 1629 ved Lübeck at opnå fred og tilbagegivelse af Jylland til Danmark, samt Slesvig og Holsten til kongen, mod at han lovede aldrig igen at blande sig i tyske anliggender. Kongen fik i den forbindelse én million rigsdaler af rigsrådet for at skrive under på fredsaftalen. Rådet foretrak det frem for at risikere, at kongen førte krigen videre.

Torstensonkrigen

I 1643 forsøgte svenskerne gennem en knibtangsmanøvre at rette et dødsstød mod Danmark: uden krigserklæring rykkede den svenske feltmarskal Lennart Torstenson sydfra ind i Jylland og feltmarskal Gustav Horn nordfra ind i Skånelandene. Dermed var Torstenson-Krigen og Horns krig indledt. Under den ledede den 67-årige Christian 4. i 1644 et søslag på Kolberger Heide. Det var her, kongen mistede synet på sit ene øje, da en svensk kugle ramte en kanon på det danske flagskib Trefoldigheden.
Krigen endte med nederlag, og med
Freden ved Brömsebro ophørte den danske dominans i Norden, og Christian 4. måtte i større udstrækning rette sig efter Rigsrådet.

Christian 4. døde den 28. februar 1648 på sit elskede Rosenborg Slot og blev gravsat i Roskilde Domkirke. Han efterfulgtes af sin næstældste søn Frederik 3.

 

Christian 4´s far Frederik 2

 

Frederik 2´s fædrene forfædre

Oldenburg-Slesvig-H. Brandenburg-Sachsen. Brandenburg-Baden. Sachsen-Ungarn

Christian 1-Dorothea af Brandenburg Johan af Brandenburg-Margaret af Sachsen

Frederik 1 Anna af Brandenburg

Christian 3

 

Christian 3

 

Frederik 1, forældre og bedsteforældre

Didrik af Oldenburg-Hedevig af Slesvig-H. Johan af Brandenburg-Barbara af Sachsen
Christian 1-     Dorothea af Brandenburg
Frederik 1

 

Anna af Brandenburg, forældre og bedsteforældre

Albrecht 3 af Brandenburg-Margaret af Baden. William 3 af Sachsen-Anne af Ungarn
Johan 2 af Brandenburg - Margaret af Sachsen
Anna af Brandenburg

 

Frederik 2´s mødrene forfædre

Sachsen-Pommern Brandenburg-Sachsen Braunschweig-Stolberg Pommern-Pommern

Johan 4 af Sachsen-Dorothea af Brandenburg Heinrich 1 af Braunschweig-Katharina af Pommern

Magnus 1 af Sachsen                                  Katharina af Braunschweig

Dorothea af Sachsen-Lauenburg

 

Dorothea af Sachsen-Lauenburg

 

Magnus 1 af Sachsen-Lauenburg, forældre og bedsteforældre

Bernhardt af Sachsen-Adelheid af Pommern. Friedrich 2 af Brandenburg-Katharine af Sachsen
Johan 4 af Sachsen              Dorothea af Brandenburg
Magnus 1 af Sachsen-Lauenburg

 

Katharina af Braunschweig, forældre og bedsteforældre

Wilhelm 2 af Braunschweig-Elisabeth af Stolberg. Erich 2 af Pommern-Sophia af Pommern
Heinrich 1 af Braunschweig -  Katharina af Pommern
Katharina af Braunschweig

 

Christian 4´s mor Sophie af Mecklenburg

 

Sophie af Mecklenburgs fædrende forfædre

Mecklenburg-Brandenburg Pommern-Pommern Brandenburg-Sachsen Hans af Danmark-Sachsen

Magnus 2 af Mecklenburg - Sophie af Pommern Joachim af Brandenburg – Elisabeth af Danmark

Albrecht 7 af Mecklenburg                                       Anna af Brandenburg

Ulrik af Mecklenburg

 

Ulrik af Mecklenburg

 

Albrecht 7 af Mecklenburg, forældre og bedsteforældre

Henrik 4 af Mecklenburg-Dorothea af Brandenburg. Erich 2 af Pommern-Sophia af Pommern
Magnus 2 af Mecklenburg                           Sophia af Pommern
Albrecht 7 af Mecklenburg

 

Anna af Brandenburg, forældre og bedsteforældre

Johann 2 af Brandenburg-Margrete af Sachsen. Hans af Danmark-Christine af Sachsen
Joachim 1 af Brandenburg - Elisabeth af Danmark
Anna af Brandenburg

 

Sophie af Mecklenburgs mødrene forfædre

Oldenburg-Slesvig-Holsten. Brandenburg-Sachsen. Pommern – Pommern. Polen - Ungarn

Christian 1 - Dorothea af Brandenburg Bogiskaw 10 af Pommern-Anna af Polen

Frederik 1                                                      Sophie af Pommern

Elisabeth af Danmark

 

Elisabeth af Danmark

 

Frederik 1 af Danmark, forældre og bedsteforældre

Didrik af Oldenburg-Hedevig af Slesvig-Holsten. Johan af Brandenburg-Barbara af Sachsen
Christian 1                         Dorothea af Brandenburg
Frederik 1 af Danmark

 

Sophie af Pommern, forældre og bedsteforældre

Erich 2 af Pommern-Sofia af Pommern. Kasimir 4 af Polen-Elisabeth af Ungarn
Bogislaw 10 af Pommern - Anna af Polen
Sophie af Pommern

 

Christian 4´ fædrene våben

I forhold til Christian 3´ anetavle på Frederiksborg Museum bruges der mere forenklede våben for især
Brandenburg, Sachsen, Pommern og Ungarn. Baden-våbenet er derimod udvidet.

 

Christian 4´ mødrende våben

Christian 4´ mor Sophie af Mecklenburg har opsat sin anetavle i Nykøbing F. kirke.
Her er våben for Brandenburg, Pommern og Sachsen også mere sammensatte end på denne tavle.

 

På Nyborg slot er en lignende anetavle for Christian 4s søster Hedevig (1581-1641),
der var gift med kurfyrst Christian 2 af Sachsen.

 

Forskellige våben på de 3 anetavler

 

Navn

Våben på Chr. 3´s tavle

Våben på Chr. 4´s tavle

Anna

Af Brandenburg

1487-1514

 Brandenburg

 Brandenburg

Margaret af

Sachsen-Thüringen

1449-1501

 Sachsen

 Sachsen

Dorothea

Af Brandenburg

1448-1519

 Brandenburg

 Brandenburg

Katharina

Af Pommern-Stettin

+1526

 Pommern

 Pommern

Barbara

af Sachsen

1405-1465

 Sachsen

 Sachsen

Margaret

Af Baden

1431-1457

 Baden

 Baden

Anne af

Ungarn

1432-1462

 Ungarn

 Ungarn

Adelheid

Af Pommern

1410-1444/45

 Pommern

 Pommern

Katharine

Af Sachsen

1421-1476

 Sachsen

 Sachsen

Elisabeth

Til Stolberg

1428-1520/21

 Stolberg

 Stolberg

Sophia af

Pommern-Stolp

1435-1497

 Pommern

 Pommern

Navn

Våben på Sophies tavle

Våben for Chr. 4´s tavle

Anna

af Brandenburg

1507-1567

  Brandenburg

 Brandenburg

Sophia

Af Pommern-Stettin

 Pommern

 Pommern

Dorothea

af Brandenburg

1430-1495

 Brandenburg

 Brandenburg

Dorothea

Af Brandenburg

1420-1491

 Brandenburg

 Brandenburg

Sophie

af Pommern-Stettin

1435-1497

 Pommern

 Pommern

Anna/Margrete

Af Sachsen

1449-1501

 Sachsen

 Sachsen

Christine

af Sachsen

1461-1521

 Sachsen

 Sachsen