Roskilde Domkirke. Gravsten. Slægtstavle for Andreas Barby

 

 

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

 

Oldefar – MMF

 

Mor – M

?

 

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

 

Oldefar – MFF

Navn

Andreas Barby

Biskop i Lübeck

1508-1559

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

 

Oldefar – FMF

  Barby

Far – F

N.N. Barby

Brandenburg

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

 

Oldefar – FFF

 

 

 

Gravsten over Andreas Barby

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

Andreas Barby (1508-1559). Det Kongelige Bibliotek.      

 

Andreas von Barby, 1508-1559, tyskfødt diplomat,

1543 leder af Christian 3.s tyske kancelli og dermed

kongens nærmeste udenrigspolitiske rådgiver.

Som tro fyrstetjener overøstes Barby med forleninger og gunstbevisninger.

I 1555 blev han indsat som biskop af Lübeck,

og 1557 blev hans gods Selsø ophøjet til stamhus.

 

Andreas Barby var forhadt af Købehavns befolkning.

Da han døde i 1559 satte folk en smædegravskrift op over ham. Den lød:

 

”Han kom hertil som en ræv, levede som

en løve og døde som en hund. Men som han

levede, således har Gud givet ham igen. Thi

han døde en rædselsfuld og ynkelig død. Han

lå alene i sin seng, og i otte timer var han uden

bevidsthed. I al den tid, indtil han drog sit heldræt

(sidste suk), hørte, så, forstod han intet.”

 

 

 

 

 

På stenen har han sammensat

sit våben Barbys enhjørning med

Lübecks bispevåben.