Roskilde Jomfrukloster. Alter. Slægtstavler for Niels Juel og Margrethe Ulfeld

 

 

 

 Skave

Oldemor – MMM

Margrethe Herlufsdatter

Skave

+1575

 

 Ulfstand

Mormor – MM

Sophie Nielsdatter

Ulfstand

+1625

Oldefar – MMF

Niels Truidsen Ulfstand

Til Barsebek m.m.

1526-1575

 Podebusk

Mor – M

Vibeke Clausdatter

Podebusk

1608-1645

 Sested

Oldemor – MFM

Magdalene Clausdatter

Sested

+1611

 

 

Morfar – MF

Claus Podebusk ”den rige”

Til Kjørup m.m.

1562-1616

Oldefar – MFF

Mourids Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1593

Kvinde

Margrethe Knudsdatter

Ulfeld

1641-1703

 

 Kaas

Oldemor – FMM

Kirsten Bjørnsdatter

Kaas

Nævnt 1639

 

 Urup

Farmor – FM

Maren Ovesdatter

Urup

Nævnt 1651

Oldefar – FMF

Ove Urup

Til Ovesholm

+1622

 Ulfeld

Far – F

Knud Ulfeld

Til Svenstorp

1609-1657

 Huitfeldt

Oldemor – FFM

Beate Christophersdatter

Huitfeldt

1554-1626

 

 

Farfar – FF

Christopher Ulfeld

Til Svenstorp m.m.

1583-1653

Oldefar – FFF

Knud Ulfeld

Til Svenstorp

+1586

Gift med

 

Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Karen Mogensdatter

Gyldenstierne

Levede 1625

 

 Lykke

Mormor – MM

Anne Nielsdatter

Lykke

1568-1645

Oldefar – MMF

Niels Lykke

Til Torp m.m.

+1575

 Sehested

Mor – M

Sophie Clausdatter

Sehested

1594-1658

 Bille

Oldemor – MFM

Sophie Clausdattter

Bille

1529-1587

 

 

Morfar – MF

Claus Maltesen (Sehested)

Til Højris m.m.

1558-1612

Oldefar – MFF

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

Mand

Niels Juel

Til Valdemars Slot m.m.

1629-1697

 

 Lange

Oldemor – FMM

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Margrethe Gregersdatter

Ulfstand

1557-1612

Oldefar – FMF

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sdr. Vosborg

+1583

 Juel

Far – F

Erik Juel

Til Hundsbæk m.m.

1591-1657

 Skram

Oldemor – FFM

Anne Pedersdatter

Skram

+1581

 

 

Farfar – FF

Peder Juel

Til Alsted

+1604

Oldefar – FFF

Jens Juel

Til Alsted

+1563

 

 

  

Roskildes Adelige Jomfrukloster. Alter.

 

 

Margrethe Ulfeld var enke efter generaladmiralløjtnant og

geheimeråd Niels Juel til Valdemars Slot m.m. De fik 4 børn.

Hun var 1699 sammen med Berte Skeel stifter af Roskildes

adelige Jomfrukloster og var dets patronesse.

 

2 døtre: Sophie Juel (1664-1722) og Vibeke Juel (1672-1735)

var ligeledes patronesser for Roskildes Adelige Jomfrukloster.

 

 

 

Heraldik for Niels Juel og Margrethe Ulfeld

 

 

 

 

 

Margrethe Ulfeld

 

 

Portræt på Roskildes Adelige Jomfrukloster

 

 

 

 

 

Tavle på Roskilde Kloster med Ulfeld og Skeel-våben

 

 

TVENDE DANSKE HELTES ENKER

MARGRETHE ULFELDT, BERTE SKEEL

DANSKE MØERS NØD BETÆNKER

TAGER DERI HJELPSOM DEEL.

ROESKILD JOMFRUKLOSTER STIFTES

SORTE-BRØDRE VAR DET FØR

NU MED HVIDE SØSTRE SKIFTES

OG INDRETTES SOM SIG BØR.

 

  

 

 

Roskilde kloster. Mindetavle. Slægtstavler for Niels Rosenkrantz og Berte Skeel

 

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 

 Rosensparre

Mormor – MM

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

Oldefar – MMF

Oluf Rosensparre

Til skarholt

1559-1624

 Rud

Mor – M

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 Hardenberg

Oldemor – MFM

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 

 

Morfar – MF

Corfitz Rud

Til Sandholm m.m.

1573-1630

Oldefar – MFF

Erik Rud

Til Fuglsang m.m.

1519-1577

Kvinde

Berte Christensdatter

Skeel

1644-1720

 

 Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Vibeke Christoffersdatter

Gyldenstierne

1549-1613

 

 Friis

Farmor – FM

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

Oldefar – FMF

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

 Skeel

Far – F

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 Brahe

Oldemor – FFM

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 

Farfar – FF

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

Oldefar – FFF

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

Gift 1662 med

 

 Lykke

Oldemor – MMM

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

 

 Juel

Mormor – MM

Ingeborg Pallesdatter

Juel

+1587

Oldefar – MMF

Palle Juel

Til Udstrup m.m.

+1585

 Krabbe

Mor – M

Ingeborg Nielsdatter

Krabbe

+1651

 Lykke

Oldemor – MFM

Susanne Jakobsdatter

Lykke

+1596

 

 

Morfar – MF

Niels Krabbe

Til Vesløsgård m.m.

Levede 1602

Oldefar – MFF

Kjeld Krabbe

Til Nebel Hillerslev

+1550

Mand

Niels Rosenkrantz

Til Stovgård m.m.

1627-1676

 

 Lykke

Oldemor – FMM

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

 

 Juel

Farmor – FM

Margrethe Pallesdatter

Juel

+1587

Oldefar – FMF

Palle Juel

Til Udstrup m.m.

+1585

  Rosenkrantz

Far – F

Palle Rosenkrantz

Til Ørup m.m.

1588-1651

 Ulfstand

Oldemor – FFM

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 

 

Farfar – FF

Børge Rosenkrantz

Til Ørup m.m.

+1614

Oldefar – FFF

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1691

 

 

 

Heraldik for Niels Rosenkrantz og Berte Skeel

 

 

Niels Rosenkrantz til Stovgård og Alsted gjorde

1648 krigstjeneste i Nederlandene.

1660-65 var han amtmand over Jungshoved

1672 var han generalmajor, 1675 generalløjtnant.

Han faldt 1676 ved Helsingborg.

Med Berte Skeel fik han 4 børn, der alle døde unge.

 

Hun var 1699 sammen med Margrethe Ulfeld stifter af

Roskildes adelige Jomfrukloster og var dets patronesse.

 

 

 

Berte Skeel

 

 

Portræt på Roskildes Adelige Jomfrukloster

 

 

 

Port til Den Skeel-Juel-Brahe´ske Stiftelse

 

 

Juel og Skeel våben

 

 

Dør til Den Skeel-Juel-Brahe´ske Stiftelse

 

 

Den Skeel-Juelske Stiftelse blev 1974 ændret til

Den Skeel-Juel-Brahe´ske Stiftelse, da Roskilde Kloster

og Odense Kloster blev lagt sammen.

 

 

Karen Brahe

 

 

Karen Brahe til Østrupgård stiftede 1716 Odense Adelige

Jomfrukloster og skænkede det sin værdifulde bogsamling.

 Hun døde ugift i 1736 og er begravet i Håstrup kirke.

 

 

 

Håstrup kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Karen Brahe

 

 

 

 Brockenhuus

Oldemor

Susanne Eilersdatter

Brockenhuus

1575-1606

 

 Bille

Mormor

Karen Marqvardsdatter

Bille

1598-1676

Oldefar

Marqvards Bille

Til Hvidkilde

1568-1631

 Gøye

Mor

Susanne Falksdatter

Gøye

1634-1683

 Brahe

Oldemor

Birgitte Axelsdatter

Brahe

1576-1619

 

 

Morfar

Falk Gøye

Til Hvidkilde

1602-1653

Oldefar

Henrik Gøye

Til Skørringe

+1611

Navne

Karen Prebensdatter

Brahe

1657-1736

 

 Hardenberg

Oldemor

Mette Eriksdatter

Hardenberg

1569-1629

 

 Gyldenstierne

Farmor

Anne Predbjørnsdatter

Gyldenstierne

1596-1677

Oldefar

Predbjørn Gyldenstierne

Til Vosborg m.m.

1548-1616

 Brahe

Far

Preben Brahe

Til Hvedholm

1627-1708

 Rosenkrantz

Oldemor

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

 

 

Farfar

Jørgen Brahe

Til Engelsholm m.m.

1585-1661

Oldefar

Steen Brahe

Til Knudstrup m.m.

1547-1620