Skarp Salling kirke, Ålborg Amt. Prædikestol. Slægtstavler for Christian Rantzau,

 

Charlotte Amalie Gøye og Eleonore Hedevig von Plessen

 

 

 Rosenkrantz

Mormor

Helle Helene

Baronesse Rosenkrantz

1658-1698

 Skeel

Mor

Charlotte Amalie

Skeel

1685-1729

Morfar

Mogens Skeel

Til Fusingø m.m.

1650-1694

Kvinde

Eleonore Hedevig

von Plessen

1708-1770

  Lepel

Farmor

Sophie Agnes

von Lepel

+1684

 Plessen

Far

Christian Ludvig von Plessen

Til Glorup m.m.

1676-1752

Farfar

Christian Siegfried von Plessen

Til Hoikendorf m.m.

1646-1723

 

Gift 2. gang 1726 med

 

 

 

 

 Rosenkrantz

Mormor

Anne Holgersdatter

Rosenkrantz

1619-1688

 Krag

Mor

Sophie Amalie

Krag

1647-1710

Morfar

Otte Krag

Til Voldbjerg m.m.

1611-1666

Mand

Christian grev Rantzau

Til Brahesborg m.m.

1684-1771

 Skeel

Farmor

Ide Ottesdatter

Skeel

1610-1684

 Rantzau

Far

Greve Otto Rantzau

Til Asdal m.m.

1632-1719

(Grevepatent 1671)

Farfar

Frederik Rantzau

Til Krapperup m.m.

1590-1645

 

Gift 1. gang 1716 med

 

 

 

 

 Brahe

Mormor

Sophie Steensdatter

Brahe

1648-1671

 Thott

Mor

Jytte Dorothea Knudsdatter

Thott

1668-1717

Morfar

Knud Thott

Til Gaunø

1639-1702

Kvinde

Charlotte Amalie

Gøye

1689-1724

 Bille

Farmor

Karen Marqvardsdatter

Bille

1598-1670

 Gøye

Far

Marcus Gøye

Til Hvidkilde

1635-1698

Farfar

Falk Gøye

Lensmand

1602-1653

 

 

 

 

Skarp Salling kirke, Ålborg Amt. Prædikestol 1620/1730.

 

 

 

 

Heraldik for Christian Rantzau,

 

Charlotte Amalie Gøye og Eleonore Hedevig von Plessen

 

         

 

Greve Christian Rantzau til Brahesborg, Barløsegård, Krastrup, Gundersted, Rosenvold,

Asdal, Voldbjerg, Odden, Stensbæk, Skovgårde og Krenkerup blev 1702 immatrikuleret

på det ridderlige Akademi. 1711 var han deputeret i Søetatens Generalkommissariat.

1714 blev han hvid ridder. 1721 tog han sin afsked fra Søetaten. 1729 var han geheimeråd.

1731 blev han Elefant-ridder og vicestatholder i Norge.

1740-60 var han stiftamtmand i Fyn og amtmand i Odense.

Med Charlotte Amalie Gøye fik han 5 børn, hvoraf 2 døde som små.

Med Eleonore Hedevig von Plessen fik han 9 børn, hvoraf 4 døde som små.