Stil 1670. Slægtstavle for Sophie Ottesdatter Rosenkrantz

 

Gift 1650 med

Erik Banner

Til Oregård

1618-1687

 

 Juel

Oldemor – MMM

Lisbeth Thomesdatter

Juel

+1565

 

 Sested

Mormor – MM

Magdalene Clausdatter

Sested

+1611

Oldefar – MMF

Claus Sested

Lensmand

+1567

 Podebusk

Mor – M

Gisele Mouridsdatter

Podebusk

+1619

 Krognos

Oldemor – MFM

Anne Olufsdatter

Krognos

1497-1573

 

 

Morfar – MF

Mourids Podebusk

Til Kørup m.m.

+1593

Oldefar – MFF

Claus Podebusk

Til Kjørup m.m.

+1540

Kvinde

Sophie Ottesdatter

Rosenkrantz

+1670

 

  Parsberg

Oldemor – FMM

Anne Tønnesdattter

Parsberg

1515-1587

 

Gyldenstierne

Farmor – FM

Karen Christoffersdatter

Gyldenstierne

1544-1613

Oldefar – FMF

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

   Rosenkrantz

Far – F

Otto Christoffer Rosenkrantz

Til Boller m.m.

1569-1621

gans zu putlitz  Ganz

Oldemor – FFM

Margrethe Jespersdatter

Ganz von Putlitz

+1525

 

 

Farfar – FF

Holger Rosenkrantz

Til Boller m.m.

1517-1575

Oldefar – FFF

Otte Holgersen (Rosenkrantz)

Til Boller m.m.

+1525

 

 

 

 

 

Kobberstik af Albert Haelwegh fra ligprædiken 1670

 

 

Sophie Ottesdatter Rosenkrantz var gift med

Erik Banner til Oregård, Boserup og Tybjerggård.

1646 var han i Frankrig. Samme år blev han fængslet for gæld.

1656 var han ritmester, 1657 lensmand i Holbæk.

1670 var han generalkrigskommissær i Norge.

1673 blev han befalingsmand i Fyn og amtmand i Odense.

1674-79 var han tilbage i Norge som vicestatholder.

De fik ingen børn.

 

Fædrene våben: Rosenkrantz, Gyldenstierne, Ganz, Parsberg.

 

Mødrende våben: Podebusk, Sested, Krognos, Juel.