Spjellerup kirke, Sjælland. Prædikestol. Slægtstavler for Knud Urne og Merete Grubbe,

 

Esge Brok og Christence Viffert.

 

 

 Banner

Mormor

Magdalene Eriksdatter

Banner

+1597

 Krabbe

Mor

Anne Iversdatter

Krabbe

+1625

Morfar

Iver Krabbe

Til Østergård m.m.

+1561

Kvinde

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

 Ulfstand

Farmor

Christience Jensdatter

Ulfstand

+1544

  Viffert

Far

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

Farfar

Tønne Tønnesen

Til Brolykke

+1536

Gift 1589 med

 

 Krummedige

Mormor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 Bille

Mor

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

Morfar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Mand

Esge Brok

Til Estrup m.m.

1560-1625

 Podebusk

Farmor

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

  Brok

Far

Lage Nielsen Brok

Til Estrup m.m.

+1565

Farfar

Niels Lagesen Brok

Til Estrup m.m.

+1534

 

 

 

 

 Giedde

Mormor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 Laxmand

Mor

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

Morfar

Bjørn Steensen (Laxmand)

Til Hofdal

Levede 1541

Kvinde

Merete Eilersdatter

Grubbe

1568-1656

 Ulfeld

Farmor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

  Grubbe

Far

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

Farfar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

Gift 1588 med

 Bølle

Mormor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

 Rud

Mor

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

Morfar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

Mand

Knud Urne

Til Årsmarke

1564-1622

  Walkendorff

Farmor

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

  Urne

Far

Axel Urne

Til Søgård m.m.

+1577

Farfar

Knud Urne

Til Søgård

+1543

 

 

 

Prædikestol 1620

 

 

Der er 4 våben på prædikestolen, så den er

bekostet af Knud Urne og Esge Brok i forening.

 

 

 

Våben for Knud Urne og Merete Grubbe

 

 

Knud Urne til Årsmarke tjente som ung grev Philip von der Lippe

og grev Frantz af Waldeck.

1594-1616 var han enkedronningens embedsmand på

Ravnborg, Halsted kloster, Ålholm og Nykøbing.

Han var lensmand på Bergenhus og Tryggevælde (1615-22).

Med Merete Grubbe fik han 14 børn.

 

 

 

Våben for Esge Brok og Christence Viffert

 

 

 

Esge Brok til Estrup, Essenbæk Kloster, Skjersø, Hungstrup,

Hevringholm, Rygård, Nielstrup, Vemmetofte, Valden,

Ellinge og Ørtofte rejste 1574 udenlandsk.

Han var 1596 rigsråd, 1597 var han gesant i Rusland

og blev ofte brugt i diplomatiske sendelser.

Under Kalmarkrigen var han krigskommissær og

deltog i fredsforhandlingerne 1612.

Han er kendt som forfatter til en række

dagbogsoptegnelser om dagligdagens liv.

Han døde 1625 som den sidste mand i sin slægt.

Med Christence Viffert fik han 8 børn, 7 døtre

og 1 søn, der døde som ung.