Tillitse kirke, Lolland. Prædikestol 1608. Slægtstavler for Knud Rud og Ellen Marsvin

 

Gift 1. gang 1589 med

Ludvig Munk (Lange)

Til Nørlund

1537-1602

 

 Sture

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 Gøye

Mormor

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

Gyldenstierne

Mor

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

Morfar

Otto Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

Oldefar

Henrik Knudsen Gyldenstierne)

Til Restrup m.m.

+1517

Kvinde

Ellen Jørgensdatter

Marsvin

1572-1649

 

 Tornekrands

Oldemor

Karen Christensdatter

(Tornekrands)

Levede 1514

 

 Hollunger

Farmor

Helle Tagesdatter

(Hollunger)

+1556

Oldefar

Tage Henriksen (Hollunger)

Til Bramme m.m.

Levede 1504

 Marsvin

Far

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

1527-1581

 Passow

Oldemor

Anne Andersdatter

Passow

Nævnt 1528

 

 

Farfar

Peder Marsvin

Til Lindved m.m.

+1528

Oldefar

Jørgen Marsvin

Til Lindved m.m.

+1524

 

 

 Høeg

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 Lykke

Mormor

Sophie Pedersdatter

Lykke

+1570

Oldefar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

 Hardenberg

Mor

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 Rønnow

Oldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

Morfar

Jakob Hardenberg

Til Hvedholm

+1542

Oldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

Mand

”Store” Knud Rud

Til Sandholt m.m.

1556-1611

 

 Daa

Oldemor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 Bølle

Farmor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Oldefar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 Rud

Far

Erik Rud

Til Fuglsang m.m.

1519-1577

 Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

Farfar

Knud Rud

Til Vedby m.m.

+1554

Oldefar

Jørgen Rud

 Til Vedby

+1505

 

 

 

 

Tillitse kirke, Lolland. Prædikestol 1608.

 

 

”Store” Knud Rud til Sandholt, Enggård,

Rudbjerggård og Fuglsang studerede i Rostock.

1577-88 var han hofjunker.

Fra 1588-97 var han lensmand på Korsør

og 1599-1611 på Odensegård.

Han og Ellen Marsvin fik ingen børn.

 

 

 

 Heraldik for Knud Rud og Ellen Marsvin

 

 

 

 

 

 

Forsvunden gravsten i Københavns Domkirke

 

Tegning i Resens Atlas (1677)

 

 

 

Jørgen Rud til Enggård var broder til Knud Rud.

Han blev dræbt 1584 i København af sin

mosters søn Erik Bølle.