Torrlösa kirke, Skåne. Epitafium. Slægtstavle for Tage Ottesen Thott

 

Gift 1. gang 1606 med

Helvig Breidesdatter Rantzau

1589-1611

Gift 2. gang 1615 med

Kirsten Ovesdatter

Urup

1594-1620

 

 Trolle

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Gift 3. gang 1623 med

Karen Knudsdatter

Gyldenstierne

1605-1628

Gift 4. gang 1633 med

Jytte Laxmandsdatter

Gyldenstierne

1613-1650

 Ulfstand

Oldemor – MMM

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar – MMMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Mormor – MM

Beate Clausdatter

 Bille

1526-1605

 Rønnow

Tipoldemor – MMFM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

 

 

 

Oldefar – MMF

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

Tipoldefar – MMFF

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

 Brahe

Mor – M

Sophie Ottesdatter

Brahe

1556-1643

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor – MFMM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 Rud

Oldemor – MFM

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldefar – MFMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 

Morfar – MF

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

  Lunge

Tipoldemor – MFFM

Maren Tygesdatter

Lunge

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Tipoldefar – MFFF

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Navn

Tage Ottesen Thott

Til Näs m.m.

1580-1658

 

 

 Brostrup

Tipoldemor – FMMM

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

 

 

 Hak

Oldemor – FMM

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

Tipoldefar – FMMF

Niels Hak

Til Hikkebjerg

Dræbt 1508

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Else Holgersdatter

Ulfstand

+1573

 Bille

Tipoldemor – FMFM

 Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

Oldefar – FMF

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

Tipoldefar – FMFF

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

 Thott

Far – F

Otte Thott

Til Næs m.m.

1543-1588

 

 Tornekrands

Tipoldemor – FFMM

Karen Christensdatter

(Tornekrands)

Levede 1514

 

 

 Hollunger

Oldemor – FFM

Karen Tagesdatter

(Hollunger)

Tipoldefar – FFMF

Tage Henriksen

Til Bramme m.m.

Levede 1504

 

 

Farfar – FF

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

+1562

 Rosensparre

Tipoldemor – FFFM

Karen Jepsdatter

 (Rosensparre)

 

 

 

Oldefar – FFF

Otte Andersen (Thott)

Til Næs

Nævnt 1520

Tipoldefar – FFFF

Anders Stigsen

Til Næs

+1496

 

 

Torrlösa kirke, Skåne. Epitafium. Slægtstavle for Karen Gyldenstierne

 

Gift 1623 med

Tage Ottesen Thott

Til Näs m.m.

1680-1658

 

 

 Ulfeld

Tipoldemor – MMMM

Berte/Beate Eggertsd.

(Ulfeld)

+1553

 

 

 Bild

Oldemor – MMM

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

Tipoldefar – MMMF

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

 

 Friis

Mormor – MM

Lisbeth Henriksdatter

Friis

+1531

 Brockenhuus

Tipoldemor – MMFM

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

 

 

 

Oldefar – MMF

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

Tipoldefar – MMFF

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

 Huitfeldt

Mor – M

Øllegård Jakobsdatter

Huitfeldt

1582-1619

 

 Skave

Tipoldemor – MFMM

Kirsten Herlufsdatter

Skave

+1534

 

 

 Trolle

Oldemor – MFM

Øllegård Jakobsdatter

Trolle

1543-1578

Tipoldefar – MFMF

Jakob Trolle

Til Lillø

1475-1546

 

 

Morfar – MF

Jakob Huitfeldt

Til Lillø m.m.

1547-1583

 Blaa

Tipoldemor – MFFM

Barbara Eriksdatter

(Blaa)

Levede 1558

 

 

 

Oldefar – MFF

Christoffer Huitfeldt

Til Berritsgård

+1559

Tipoldefar – MFFF

Otte Clausen

Til Skibelundgård m.m.

+1529

Navn

Karen Knudsdatter

Gyldenstierne

1605-1628

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor – FMMM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 

 

  Podebusk

Oldemor – FMM

Jytte Prebensdatter

Podebusk

+1573

Tipoldefar – FMMF

Preben Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 

 Gyldenstierne

Farmor – FM

Karine Knudsdatter

Gyldenstierne

1542-1596

  Bille

Tipoldemor – FMFM

 Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 

 

 

Oldefar – FMF

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

Tipoldefar – FMFF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Gyldenstierne

Far – F

Knud Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1573-1636

 

 Trolle

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1523

 

 

 Ulfstand

Oldemor – FFM

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

Tipoldefar – FFMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 

Farfar – FF

Axel Gyldenstierne

Til Ljungby m.m.

+1603

 Bille

Tipoldemor – FFFM

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

 

 

 

Oldefar – FFF

Knud Pedersen Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1480-1552

Tipoldefar – FFFF

Peder Nielsen

Til Tim

+1492

 

 

Torrlösa kirke. Prædikestol 1628. Slægtstavler for Tage Ottesen Thotts 3 hustruer

 

Gift 1. gang 1606 med

 Hardenberg

Mormor

Helvig Jakobsdatter

Hardenberg

1540-1599

 Rosenkrantz

Mor

Sophie Eriksdatter

Rosenkrantz

1560-1593

Morfar

Erik Rosenkrantz

Til Arreskov m.m.

1519-1575

Kvinde

Helvig Breidesdatter

Rantzau

1589-1611

 Halle

Farmor

Christine Frantzdatter

von Halle

1535-1603

 Rantzau

Far

Breide Rantzau

Til Rantzausholm m.m.

1556-1618

Farfar

Henrik Rantzau

Til Breitenburg m.m.

1526-1598

 

Gift 2. gang 1615 med

 

 

 

 

 Rotfeld

Mormor

Christine Nielsdatter

(Rotfeld)

+1601

 Kaas

Mor

Kirsten Bjørnsdatter

Kaas

Nævnt 1576

Morfar

Bjørn Kaas

Til Starupgård m.m.

+1581

Kvinde

Kirsten Ovesdatter

Urup

1594-1620

 Skovgård

Farmor

Maren Jørgensdatter

Skovgård

Nævnt 1570

 Urup

Far

Ove Urup

Til Ovesholm

+1622

Farfar

Ove Urup

Til Ovesholm

+1562

 

Gift 4. gang 1633 med

 

 

 

 

 Gyldenstierne

Mormor

Ingeborg Christoffersdatter

Gyldenstierne

1546-1591

 Friis

Mor

Margrethe Albertsdatter

Friis

1589-1656

Morfar

Albert Friis

Til Haraldskær m.m.

1542-1601

Kvinde

Jytte Laxmandsdatter

Gyldenstierne

1613-1650

 Ulfeld

Farmor

Helle Ebbesdatter

Ulfeld

+1608

 Gyldenstierne

Far

Laxmand Gyldenstierne

Til Tyrrestrup m.m.

1582-1655

Farfar

Mogens Gyldenstierne

Til Biersgård m.m.

1548-1621

 

 

 

  

Epitafium for Tage Ottesen Thott og Karen Gyldenstierne

 

 

Tage Ottesen Thott til Näs og Eriksholm studerede i Tyskland og

berejste Europa. 1604 var han hofjunker.

Han var lensmand på Laholm, Landskrona, Sølvisborg, Malmø.

Han deltog i Kalmarkrigen som løjtnant.

1624 var han rigsråd, 1628-46 generallandkommissær.

Han blev ofte brugt som sendebud ved forhandlinger

i Sverige og Tyskland.

Han blev kaldt den skånske konge og var en af de

4 rigeste mænd i riget.

Med Helvig Rantzau fik han 3 børn, hvoraf 2 døde som små.

Med Kirsten Urup fik han 3 børn, hvoraf 1 døde som lille.

 

 

 

 

Heraldik for Tage Ottesen Thott og Karen Gyldenstierne 

 

 

Våben på venstre side for Tage Ottesen Thott: Thott, Brahe, Ulfstand, Bille, Hollunger, Rud, Hak,

Ulfstand, Rosensparre, Lunge, Bille, Rønnow, Tornekrands, Rosenkrantz, Brostrup, Trolle.

 

 

Våben på højre side for Karen Gyldenstierne: Gyldenstierne, Huitfeldt, Gyldenstierne, Friis,

Ulfstand (forkert farve), Trolle, Podebusk, Bild, Bille, Bøistrup, Bille, Brockenhuus, Trolle,

Skave, Gyldenstierne, Ulfeld.

 

Der er en usikkerhed om MFFM Blaa (Adelsårbogen), hvor epitafiet har et Bøistrup-våben,

som har en forkert farve.

 

 

 

 

Prædikestolshimmel 1628.

 

 

 

 

Heraldik for Tage Ottesen Thott

 

 

 

 

Heraldik for Kirsten Urup

 

 

 

 

Heraldik for Karen Gyldenstierne

 

 

 

Gyldenstierne                                                      Huitfeldt