Tosterup kirke, Skåne. Ejere af Tosterup herregård siden 1334

 

 

Ejere

Våben

Ægtefælle

Våben

 

Thokild Brahe

Til Gyllebo

Barbara Axelsdatter

Mule

Til Tosterup

Sønnesøn:

Axel Brahe

Til Vittsköfle (Tosterup)

Nævnt 1425

Holger Holgersd.

(Krognos)

Søn:

Peder Brahe

Til Vittsköfle (Tosterup)

Nævnt 1441

Berete Bondesd.

Thott

Søn:

Axel Brahe

Til Krogholm ogTosterup

+1487

Opførte Tosterup

Maren Tygesdatter

Lunge

Søn:

Tyge Brahe

Til Tosterup

og Vittsköfle

+1523 (Malmø)

Sten i kirken

1. Magdalene Olufsdatter

Krognos

+1510

 

 

 

2. Sophie Jørgensd.

Rud

+1555

Søn:

Jørgen Brahe

Til Tosterup

1515-1565

Byggede tårnet

Inger Johansdatter

Oxe

+1591

Broder:

Otte Brahe

Til Knudstorp (Tosterup)

1518-1571

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Søn:

Jørgen Brahe

Til Tosterup

1554-1601

Ombygger kirken 1598

Ingeborg Nielsd.

Parsberg

+1601

Søn:

Tønne Brahe

Til Tosterup m.m.

1591-1611

Ugift

 

Farbroder:

Knud Brahe

Til Tosterup

1555-1615

Margrethe Eriksd.

Lange

+1622

Broder:

Axel Brahe

Til Elvedgård (Tosterup)

1550-1616

1. Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 

 

 

2. Kirsten Eriksd.

Hardenberg

+1639

Søn:

Tyge Brahe

Til Mattrup, Tosterup m.m.

1593-1640

Birgitte Esgesdatter

Brok

1601-1639

Søn:

Axel Brahe

Til Eskebjerg (Tosterup)

1622-1657

Ugift

 

Overgik til:

Otte Thott

Til Næs, Tosterup

1607-1656

1. Jytte Knudsdatter

Gyldenstierne

1617-1640

 

 

 

2. Dorte Holgersd.

Rosenkrantz

Nævnt 1666

Datter:

Jytte Ottesdatter

Thott

(Til Tosterup)

+efter 1678

Jørgen Krabbe

Til Krogholm

1633-1678

(Henrettet)

Svenske krone 1688

 

 

 

 

 

Rutger von Ascheberg

Guvernør

Magdalene

von Bunk

 

Søn:

Christian Ludvig von Ascheberg

?

 

Datter:

Margarethe

von Ascheberg

Til Tosterup

1671-1753

Kjeld Christoffer

Barnekow

Til Gl. Køge

+1700

Søn:

Rutger Barnekow

Til Tosterup

1695-1772

Mariana Lovisa

Maclean

1701-1775

Datter:

Eleonora Mariana

Barnekow

1740-1803

Anders Reinhold Wrangel

1722-1780

Søster:

Margaretha Lovisa

Barnekow

1728-1786

Jakob Wilhelm

Bennet

Til Rosendal

1718-1792

Solgt 1782 til:

Johan Sparre

Til Tosterup

Alexandrine

de Cheuses

Solgt 1810 til:

I. L. Silfersparre

Sophie Lovisa Elonora Sparre

Solgt 1830 til:

Stadig i slægtens eje

G. K. A. A.

Ehrensvärd

+1860

 

 

 

 

 

 

Ejere af Tosterup herregård siden 1334

 

3 tavler i kirkens kapel.

 

      

 

 

 

 

Tosterup

 

 

Opført 1483 af Axel Brahe (død 1487).

Tårn opført af Jørgen Brahe (1515-1565).