Tved kirke, Fyn. Epitafium 1700. Slægtstavle for Anna Beate Walkendorff

 

Gift 1. gang 1701 med

Knud Urne

Til Julskov

1634-1705

Gift 2. gang 1707 med

Erik Skeel

Til Arreskov m.m.

1670-1729

 

 Lykke

Tipoldemor

Kirsten Jørgensdatter

Lykke

+1630

 

 

 Grubbe

Oldemor

Else Eilersdatter

Grubbe

+1628

Tipoldefar

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

 

 Bülow

Mormor

Beate Joachimsdatter

Bülow

1616-1657

 Halberstadt

Tipoldemor

Ilsabe von Halberstadt

 

 

 

Oldefar

Joachim von Bülow

Til Engelstad

+1615

Tipoldefar

Adam von Bülow

Til Wedendorf m.m.

1533-1598

 Kruse

Mor

Kirsten Jørgensdatter

Kruse

1628-1703

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 

 

 Marsvin

Oldemor

Else Jørgensdatter

Marsvin

1575-1632

Tipoldefar

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

+1581

 

 

Morfar

Jørgen Kruse

Til Hjermeslevgård

1597-1666

 Munk

Tipoldemor

Birgitte Lauridsdatter

Munk

 

 

 

Oldefar

Enevold Kruse

Til Hjermeslevgård

+1621

Tipoldefar

Tyge Kruse

Til Vingegård

+1610

Navn

Anna Beate

Walkendorff

1662-1720

 

 

 Thott

Tipoldemor

Lene Tagesdatter

Thott

+1599

 

 

 Brahe

Oldemor

Margrethe Henriksd.

Brahe

+1617

Tipoldefar

Henrik Brahe

Til Vidsköfle m.m.

+1587

 

 Barnekow

Farmor

Anne Christiansdatter

Barnekow

1606-1648

 Oxe

Tipoldemor

Mette Johansdatter

Oxe

+1582

 

 

 

Oldefar

Christian Barnekow

Til Birkholm m.m.

1556-1612

Tipoldefar

Hans Barnekow

Til Birkholm m.m.

+1559

 Walkendorff

Far

Henning Walkendorff

Til Glorup m.m.

1634-1665

 

 Skram

Tipoldemor

Karen Pedersdatter

Skram

1544-1625

 

 

 Brockenhuus

Oldemor

Anne Lauridsdatter

Brockenhuus

1575-1658

Tipoldefar

Laurids Brockenhuus

Til Brangstrup m.m.

1552-1604

 

 

Farfar

Henning Walkendorff

Til Brangstrup m.m.

1595-1658

 Gøye

Tipoldemor

Mette Henriksdatter

Gøye

1530-

 

 

 

Oldefar

Henning Walkendorff

Til Glorup m.m.

1560-1626

Tipoldefar

Jørgen Walkendorff

 

 

 

Tved kirke, Fyn. Epitafium 1700. Slægtstavle for Knud Urne

 

Gift 1. gang 1661 med

Edele Johansgade

Brockenhuus

1643-1662

Gift 2. gang 1664 med

Lisbet Sophie

Urne

1627-1693

 

 Hardenberg

Tipoldemor

Helvig Jakobsdatter

Hardenberg

1540-1599

Gift 3. gang 1701 med

Anna Beate

Walkendorff

1662-1720

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Sophie Eriksdatter

Rosenkrantz

1560-1593

Tipoldefar

Erik Rosenkrantz

Til Arreskov m.m.

1519-1575

 

 Rantzau

Mormor

Lisbeth Sophie Breidesd.

Rantzau

1587-1652

 Halle

Tipoldemor

Christine von Halle

1535-1603

 

 

 

Oldefar

Breide Rantzau

Til Rantzausholm m.m.

1556-1618

Tipoldefar

Henrik Rantzau

Til Breitenburg

1526-1598

 Lindenov

Mor

Helvig Hansdatter

Lindenov

+1646

 

 Gøye

Tipoldemor

Ide Mogensdatter

 Gøye

+1563

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Margrethe Ottesdatter

Rosenkrantz

1552-1635

Tipoldefar

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

 

 

Morfar

Hans Johansen Lindenov den Rige

Til Gaunø m.m

1573-1642

 Tinhuus

Tipoldemor

Rigborg Lauridsdatter

Tinhuus

+1572

 

 

 

Oldefar

Hans Johansen

Til Fovslet

1542-1596

Tipoldefar

Hans Johansen

Til Fovslet

+1568

Navn

Knud Urne

Til Julskov

1634-1705

 

 

 Giedde

Tipoldemor

Margrethe Knudsdatter

Giedde

 

 

 Laxmand

Oldemor

Else Bjørnsdatter

(Laxmand)

1543-1575

Tipoldefar

Bjørn Steensen

Til Hofdal

Levede 1541

 

 Grubbe

Farmor

Merete Eilersdatter

Grubbe

1568-1654

 Ulfeld

Tipoldemor

Mette Pallesdatter

Ulfeld

+1562

 

 

 

Oldefar

Eiler Grubbe

Til Lystrup

1532-1585

Tipoldefar

Sivert Grubbe

Til Lystrup

+1559

 Urne

Far

Sigvard Urne

Til Rårup

1603-1661

 

Bølle

Tipoldemor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

 

 

 Rud

Oldemor

Birte Knudsdatter

Rud

1538-1573

Tipoldefar

Knud Rud

Til Vedby m.m.

+1554

 

 

Farfar

Knud Urne

Til Årsmarke

1564-1622

 Walkendorff

Tipoldemor

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

 

 

 

Oldefar

Axel Urne

Til Søgård m.m.

+1577

Tipoldefar

Knud Urne

Til Søgård m.m.

+1543

 

 

 

Tved kirke, Fyn. Epitafium 1700. Slægtstavle for  Erik Skeel

 

Gift 1707 med

Anna Beate

Walkendorff

1662-1720

 

 

 Rud

Tipoldemor

Mette Ottesdatter

Rud

+1596

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Pernille Henriksdatter

Gyldenstierne

1576-1622

Tipoldefar

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Ågård

1540-1592

 

  Rosenkrantz

Mormor

Sophie Jacobsdatter

Rosenkrantz

+1667

 Hardenberg

Tipoldemor

Helvig Jakobsdatter

Hardenberg

1540-1599

 

 

 

Oldefar

Jacob Eriksen Rosenkrantz

Til Arreskov m.m.

1567-1616

Tipoldefar

Erik Rosenkrantz

Til Arreskov m.m.

1519-1575

 Bille

Mor

Lisbet Andersdatter

Bille

1639-1714

 

 Rud

Tipoldemor

Dorthe Ottesdatter

Rud

+1580

 

 

 Banner

Oldemor

Mette Andersdatter

Banner

1575-1614

Tipoldefar

Anders Banner

Til Gjessingholm m.m.

+1583

 

 

Morfar

Anders Bille

Til Damsbo m.m.

+1657

 Rønnow

Tipoldemor

Karen Eilersdatter

Rønnow

+1592

 

 

 

Oldefar

Erik Bille

Til Rønnovsholm

1570-1600

Tipoldefar

Jens Bille

Til Lyngsgård m.m.

1531-1575

Navn

Erik Skeel

Til Arreskov

1670-1729

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Birgitte Ottesdatter

Rosenkrantz

1555-1588

 

 

 Brahe

Oldemor

Sophie Steensdatter

Brahe

1588-1659

Tipoldefar

Steen Brahe

Til Knudstrup m.m.

1547-1620

 

 Lunge

Farmor

Ide Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1612-1671

 Sehested

Tipoldemor

Anne Maltesdatter

(Sehested)

1554-1621

 

 

 

Oldefar

Jørgen Lunge

Til Odden m.m.

1577-1619

Tipoldefar

Ove Lunge

Til Odden

1548-1601

 Skeel

Far

Jørgen Skeel

Til Broholm

1634-1696

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Vibeke Christoffersd.

Gyldenstierne

1549-1613

 

 

 Friis

Oldemor

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

Tipoldefar

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

 

 

Farfar

Otte Skeel

Til Katholm m.m.

1605-1644

 Brahe

Tipoldemor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 

 

Oldefar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

Tipoldefar

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

 

 

 

Kapel og epitafium i Tved kirke over

 

Anna Beate Walkendorff, Knud Urne og Erik Skeel

 

 

Knud Urne til Julskov rejste 1650-54 udenlandsk.

1655-58 var han sekretær i kancelliet og kaptajnløjtnant.

Han deltog i krigen 1659-60. 1661 var han ritmester,

1684 justitsråd og etatsråd.

Med Edele Brockenhuus fik han 1 datter.

 

Erik Skeel til Arreskov var 1692 fændrik i fynske regiment.

1707 var han kaptajn og tog sin afsked som major.

1713 var han etatsråd.

Han fik ingen børn med Anna Beate Walkendorff.

 

 

På gitteret er våben for Brockenhuus og Urne, der kan være

for Knud Urne og hans 1. hustru Edele Brockenhuus.

 

 

 

 

Anna Beate Walkendorff, Knud Urne og Erik Skeel

 

 

Heraldik for Anna Beate Walkendorff (Øverst)

 

Walkendorff/Kruse, Walkendorff/Barnekow

Walkendorff/Brochenhuus, Walkendorff/Gøye

Kruse/Bülow, Kruse/Marsvin

Kruse/Munk, Bülow/Grubbe

 

De fædrene våben for Walkendorff og Kruse er

medtaget 4 generationer tilbage til tipoldeforældrene.

Derudover er der våben for oldemoderen Else Grubbe.

 

 

Heraldik for Knud Urne (Venstre side)

 

Urne/Lindenov, Urne/Grubbe

Urne/Rud, Urne/Walkendorff

Lindenov/Rantzau, Lindenow/Rosenkrantz

Lindenov/Tinhuus, Rantzau/Rosenkrantz

 

De fædrene våben for Urne og Lindenov er

medtaget 4 generationer tilbage. Derudover er

der våben for oldemoderen Sophie Rosenkrantz.

 

 

Heraldik for Erik Skeel (Højre side)

 

Skeel/Bille, Skeel/Lunge (Dyre)

Skeel/Friis, Skeel/Brahe

Bille/Rosenkrantz, Bille/Banner

Bille/Rønnow, Banner/Rud.

 

De fædrene våben for Skeel og Bille er

medtaget 4 generationer tilbage. Her er det

tipoldemoderen Dorthe Ruds våben, der er medtaget.

 

 

 

Nordkapel

 

 

 

 

Heraldik for Knud Urne, Anna Beate Walkendorff og Erik Skeel