Ulstrup Slot. Våbentavle. Slægtstavler for Jørgen Scheel og Charlotte von Plessen

 

Gift 1. gang 1740 med

Lucie von Thienen

1717-1743

 

 

 Krabbe

Oldemor – MMM

Birgitte Gregersdatter

Krabbe

1634-1685

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Helle Helene

baronesse Rosenkrantz

1658-1698

Oldefar – MMF

Oluf Baron Rosenkrantz

Til Egholm

1623-1685

 Skeel

Mor – M

 Charlotte Amalie

Skeel

1685-1729

 Lunge

Oldemor – MFM

Margrethe Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1616-1653

 

 

Morfar – MF

Mogens Skeel

Til Fusingø m.m.

1650-1694

Oldefar – MFF

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

Kvinde

Charlotte Louise

von Plessen

1720-1701

 

  Wopersnow

Oldemor – FMM

Ilsabe Dorothea

von Wopersnow

1638-1677

 

  Lepel

Farmor – FM

Sophie Agnes

von Lepel

+1684

Oldefar – FMF

Claus/Hans  von Lepel

Til Grambow

1601-1674

 Plessen

Far – F

Christian Ludvig von Plessen

Til Glorup m.m.

1676-1752

  Blumenthal

Oldemor – FFM

Dorpthea Eleonora

von Blumenthal

 

 

Farfar – FF

Christian Siegfried

von Plessen

Til Hoikendorf m.m.

1646-1723

Oldefar – FFF

Daniel von Plessen

Til Hoikendorf

1606-1672

Gift 2. gang 1745 med

 

 Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Lene Mogensdatter

Gyldenstierne

1588-1639

 

  Owstien

Mormor – MM

Margrethe von Owstien

1678-1723

Oldefar – MMF

Joachim Rüdiger von Owstien

Til Jamtzow

1634-1698

 Winterfeldt

Mor – M

Augusta baronesse

Winterfeldt

1697-1740

 Ulfsparre

Oldemor – MFM

Helene Juliane

Ulfsparre

1638-1683

 

 

Morfar – MF

Gustav  Winterfeldt

Til Wintersborg

1653-1699

Oldefar – MFF

Helmuth Otto Winterfeldt

Til Wintersborg

1617-1694

Friherre 1671

Mand

Jørgen greve Scheel

Til Grevskabet Scheel

1718-1786

 

 Rantzau

Oldemor – FMM

Hedevig Bertramsdatter

Rantzau

1650-

 

 Brockdorff

Farmor – FM

Benedicte Margrethe

Brockdorff

1678-1739

Oldefar – FMF

Cai Bertram Brockdorff

Til Kletkamp m.m.

1619-1689

 Skeel

Far – F

Christen greve Skeel

Til Gl. Estrup m.m.

1695-1731

  Rosenkrantz

Oldemor – FFM

Birgitte Pallesdatter

Rosenkrantz

1633-1677

 

 

Farfar – FF

Jørgen Skeel

Til Sostrup m.m.

1656-1695

Oldefar – FFF

Christen Skeel ”den rige”

Til Sostrup m.m.

1623-1688

 

 

 

Ulstrup Slot. Våbentavle 1767 for Jørgen Scheel og Charlotte von Plessen

 

 

Jørgen greve Scheel til Grevskabet Scheel, Gl Estrup,

Ulstrup, Hemmestrup, Viskum, Østergård og Skovgård

var 1741 assessor i Højesteret, 1742 kammerherre,

1749 hvid ridder, 1758 geheimeråd,

1761-74 hofmester hos arveprins Frederik,

1764-80 medlem af Overskattedirektionen,

geheimekonferensråd og blå ridder.

Med Lucie von Thienen fik han 1 søn.

Han og Charlotte Louise von Plessen fik ingen børn.

 

 

 

Ulstrup Slot. Portal 1617

 

 

Jørgen Skeel til Hegnet, Ulstrup, Lergrav, Sostrup, Skærvad,

Ørbækgård, Dagbjerggård og Kellinghøl.

Han var 1590-97 i Strasbourg, Frankrig og Italien.

1600 var han hofjunker. Han var lensmand på Kalø.

1609 var han løjtnant og udmærkede sig 1611 i Kalmarkrigen.

1612-29 var han ritmester, 1616 ridder og 1627 rigsmarsk.

Med Kirsten Lunge fik han 2 døtre, der døde som små.

Med Jytte Brok fik han 4 børn, hvoraf 2 døde som små. 

 

Portalepitafium over Jørgen Skeel og 2 hustruer ses i Århus Domkirke

 

 

Våben for Kirsten Lunge, Jørgen Skeel og Jytte Brok

 

 

 

 

    http://skeel.info/photos/brok_jytte.jpg

 

Jørgen Skeel                                         Jytte Brok

 

 

 

 

 

Ulstrup Slot er en rest af den store firefløjede renæssanceborg som 
Rigsmarsk Jørgen Skeel lod bygge i begyndelsen af det 17. årh.

 

Greve Jørgen Scheel restaurerede slottet 1765-67 til det nuværende udseende.

 

 

 

 

Ulstrup Slot. Portal 1617. Slægtstavler for Jørgen Skeel, Kirsten Lunge og Jytte Brok

 

 

 Bille

Mormor

Sophie Clausdatter

Bille

1529-1587

 Sehested

Mor

Anne Maltesdatter

(Sehested)

1554-1621

Morfar

Malte Jensen (Sehested)

Til Holmgård m.m.

1529-1592

Kvinde

Kirsten Ovesdatter

Lunge

1581-1609

 Juel

Farmor

Karen Jørgensdatter

Juel

+1556

  Lunge

Far

Ove Lunge (Dyre)

Til Odden

1548-1601

Farfar

Christoffer Lunge

Til Odden

+1565

 

Gift 1. gang 1607 med

 

 

 

 

 Bille

Mormor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

  Brahe

Mor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

Morfar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1569

Mand

Jørgen Skeel

Til Hegnet m.m.

1578-1631

 Sandberg

Farmor

Kirsten Christiernsdatter

Sandberg

 Skeel

Far

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

+1595

Farfar

Albrecht Skeel

Til Hegnet m.m.

+1568

 

Gift 2. gang 1614 med

 

 

 

 

 Lindenov

Mormor

Anne Andersdatter

Lindenov

+1564

  Viffert

Mor

Christence Axelsdatter

Viffert

1561-1624

Morfar

Axel Tønnesen Viffert

Til Axelvold

+1580

Kvinde

Jytte Esgesdatter

Brok

1595-1640

 Bille

Farmor

Margrethe Esgesdatter

Bille

+1595

  Brok

Far

Esge Brok

Til Gl. Estrup m.m.

1560-1625

Farfar

Lage Nielsen Brok

Til Estrup m.m.

+1565