Våxtorp kirke, Halland. Gravsten. Slægtstavler for Esge Bille og Sophie Krummedige

 

 

 

 Gyldenstiern

Oldemor – MMM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

Oldefar – MMF

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 Rud

Mor – M

 Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

  Panter

Oldemor – MFM

Catharine Knudsdatter

(Panter)

 

 

 

Morfar – MF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Oldefar – MFF

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

Kvinde

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 

 Munk

Oldemor – FMM

Gertrud Mogensdatter

Munk

"den ildonde"

 

 Hak

Farmor – FM

Karen Andersdatter

Hak

+1476

Oldefar – FMF

Anders Hak

Til Mogenstrup

+1492

 Krummedige

Far – F

Henrik Hartvigsen

Krummedige

Til Valden

1500-1530

 Thienen

Oldemor – FFM

Beate

von Thienen

 

 

Farfar – FF

Hartvig Krummedige

Til Brunlag

Nævnt 1430. 1480

Oldefar – FFF

Erik Krummedige

Til Rundtoft

+1439

Gift 1517 med

 

  Barsebek

Oldemor – MM

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 Skinkel

Mormor – MM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Oldefar – MMF

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

Gyldenstierne

Mor – M

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 Munk

Oldemor – MFM

Anne  Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1464

 

 

Morfar – MF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Oldefar – MFF

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

Mand

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 

 Basse

Oldemor – FMM

Maren Tygesdatter

Basse

+1458

 

 Lunge

Farmor – FM

Sidsel Ovesdatter

 Lunge

+1503

Oldefar – FMF

Ove Jacobsen Lunge

+1458

 Bille

Far – F

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Galen

Oldemor – FFM

Inger Torbensdatter

Galen

+1456

 

 

Farfar – FF

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Oldefar – FFF

Bent Jonsen Bille

Til Allinge

+1442

 

 

 

 

Våxtorp kirke, Halland.

 

Gravsten over Esge Bille og Sophie Krummedige

 

 

Esge Bille til Svanholm var 1510-14 lensmand på København Slot.

1523 var han rigsråd.

1519-37 var han lensmand på Bergenhus og medlem af det norske rigsråd.

1534-35 blev han holdt fanget af lübeckerne, der opbragte hans skib.

Igen i 1536 blev han fanget, men erklærede sin støtte til Christian 3

og deltog i hans kroning 1537.

 Han blev slået til ridder og fungerede som statholder på København Slot.

Han ledede flere danske delegationer til Nederlandene og Frankrig.

1547 var han rigshofmester og forlenet med Halmstad.

1549 var han statholder i Sjælland.

Med Sophie Krummedige fik han 13 børn, hvoraf 6 døde som små.