Valløby kirke, Stevns. Fløjtavle ca. 1450. Slægtstavle for Oluf Axelsen Thott

 

Gift med

1. Karen Jensdatter Falk

2. Johanne Nielsd. Brok +1461

3. Anne Jensd. Present +1484

 

 Folkunga

Oldemor – MMM

Ingrid Magnusdatter

Af Folkunga-ætten?

+før 1396

 

 Puke

Mormor – MM

Cathrine Eriksdatter

(Puke)

+1417/31

Oldefar – MMF

Erik Kettilsson (Puke)

Rigsmarsk

+1396

 Krognos

Mor – M

Cathrine Axelsdatter

(Krognos)

+1421

 

?

Oldemor – MFM

Margrethe

 

 

Morfar – MF

Axel Kjeldsen (Krognos)

+1409

Oldefar – MFF

Kjeld Axelsen

Ridder

Nævnt 1350

Mand

Oluf Axelsen (Thott)

”den onde”

Til Vallø

+1464

 

 Uldsax

Oldemor – FMM

Ingeborg Saxesdatter

(Uldsax)

+1397

 

 Grubbe

Farmor – FM

Juliane Pedersdatter

Grubbe

Nævnt 1376

Oldefar – FMF

Peder Grubbe

Til Ordrup

Levede 1378

 Thott

Far – F

Axel Pedersen (Thott)

Til herlev m.m.

+1447

  Wirtenberg

Oldemor – FFM

Christence Pedersdatter

Wirtenberg

1318-

 

 

Farfar – FF

Peder Axelsen

Til Herlev m.m.

+1376

Oldefar – FFF

Axel Ågesen

Til Herlev

Nævnt 1343

 

 

 

 

Valløby kirke. Fløjtavle ca. 1450

 

Nådestol med 4 helgener: Bartolomæus, Georg, Jacob d. ældre, Antonius

 

 

Oluf Axelsen (Thott) til Vallø og Hjulebjerg studerede i Leipzig.

1438 var han rigsråd og beseglede den fornyede Kalmarunion.

1439 beseglede han opsigelsen af kong Erik af Pommern

og indkaldelsen af kong Christoffer.

1440, 1449 var han høvedsmand på Ålholm, 1447 rigsmarsk.

1449 førte han som admiral en flåde til Gotland, som han fik i len.

1452 førte han en flåde til Stockholm og

 deltog 1456 i Bornholms belejring.

1459 var han rigsadmiral.

Han blev kaldt ”den onde” eller ”den uretfærdige”.

Med Karen Falk fik han 1 datter.

Med Anne Present fik han 6 børn, hvoraf 4 døde som små.

Derudover havde han en uægte søn: Jørgen Olsen.

 

 

 

 

Oluf Axelsen (Thott) og våben

 

        

 

 

Gravsten over Oluf Axelsen Thott har

været i Visby kirke, Gotland.