Velling kirke, Ringkøbing A. Stole. Slægtstavler for Erik Rosenkrantz og Maren Juel

 

Gift 1. gang 1551 med

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 

 Saltensee

Oldemor – MMM

Edel Lagesdatter

(Saltensee)

Nævnt 1536

 

 Spend

Mormor – MM

Maren Christensdatter

Spend

Levede 1543

Oldefar – MMF

Christen Spend

Til Mindstrup

Nævnt 1483

 Munk

Mor – M

Mette Hansdatter

Munk (Lange)

+1589

 Emmiksen

Oldemor – MFM

Mette Esbernsdatter

Emmiksen

 

 

 

Morfar – MF

Hans Munk

Til Krogsgård

+1535

Oldefar – MFF

Peder Munk

Til Krogsgård

Nævnt 1479

Kvinde

Maren Iversdatter

Juel

+1624

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Anne Nielsdatter

(Rosenkrantz)

+1535

 

 Lange

Farmor – FM

Karen Nielsdatter

Lange

+1556

Oldefar – FMF

Niels Gundesen Lange

Til Lydum m.m.

+1511

 Juel

Far – F

Iver Kjeldsen Juel

Til Astrup m.m.

1494-1556

 Vestenie

Oldemor – FFM

Karen Lauridsdatter

Vestenie

Levede 1477

 

 

Farfar – FF

Kjeld Iversen Juel

Til Astrup

+1536

Oldefar – FFF

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Gift 2. gang 1583 med

 

 Brahe

Oldemor – MMM

Gundel Torkildsdatter

Brahe

 

 Baad

Mormor – MM

Tale Arvidsdatter

Baad

+1560

Oldefar – MMF

Arved Baad

Til Vadsten

Nævnt 1447

 Knob

Mor – M

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

 Thott

Oldemor – MFM

Berete Bondesdatter

Thott

Levede 1441

 

 

Morfar – MF

Laurids Knob

Til Gyllebo

Nævnt 1510

Oldefar – MFF

Follet van Knobe

Til Vadsted

Nævnt 1451

Mand

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1591

 

 Banner

Oldemor – FMM

Mette Jensdatter

Banner

+1460

 

 Gyldenstierne

Farmor – FM

Inger Nielsdatter

Gyldenstierne

+1526

Oldefar – FMF

Niels Eriksen

Af Lundenæs

+1484

  Rosenkrantz

Far – F

Axel Nielsen (Rosenkrantz)

Til Stensballegård m.m.

1472-1551

 ?

Oldemor – FFM

Abel Mattisdatter

 

 

Farfar – FF

Niels Timmensen

Til Stensballegård 

1440-1485

Oldefar – FFF

Timme Nielsen

Til Engelsholm m.m.

+1457

 

 

  

Velling kirke, Ringkøbing Amt. Stole 1602.

 

              

 

 

 

Heraldik for Erik Rosenkrantz og Maren Juel

 

                        

 

Rosenkrantz                                                           Knob

Juel                                                                        Munk

 

           

 

Erik Rosenkrantz til Landting tjente i sin ungdom

kurfyrsten af Sachsen og hertugen i Braunschweig.

1557-60 var han lensmand på Silkeborg.

1558-65 havde han Kalø len i pant.

Under Syvårskrigen (1563-70) blev han såret ved Svarterå.

Han ydede kronen store lån under krigen.

Med Margrethe Ulfstand fik han 4 børn.

Maren Juel havde store økonomiske problemer

efter hans død og hun døde forarmet i 1624.

 

 

Billeder fra 2007 og 2015, hvor jeg har været i kirken. 

 

 

 

 

Alter 1619 med heraldik for Maren Juel

 

 

Nye billeder af Dan Sterup-Hansen, 1966

 

 

     

 

Far: Iver Juel                                        Mor: Mette Munk (Lange)

 

     

 

Tidligere bemaling fra 2007, hvor de 2 våben står noget klarere.

 

 

 

Stole 1550-75 med Heraldik for Iver Juel og Mette Munk (Lange)

 

            

 

Iver Kjeldsen Juel til Astrup, Rybjerg, Stubbergård,

Blistrup og Handbjerg studerede i Köln og var 3 år i Rom.

1524 var han kancellisekretær. 1626 var han domprovst i Ribe.

Under Grevens Fejde sluttede han sig til hertug Christian

og var proviantmester i det sydlige Jylland.

Efter Reformationen blev han forlenet med Lønborggård og

Stubber Kloster, hvor han måtte underholde de 12 nonner.

Som 52-årig blev han gift med Mette Munk (Lange) og

beholdt ved kongelig nåde sine gejstlige forleninger.

De fik 5 børn, hvoraf 2 døde som små.