Vittskövle kirke, Skåne. Epitafium. Gravsten. Slægtstavler for Henrik Brahe

 

Gift med

Lene Tagesdatter

Thott

+1599

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 Krummedige

Mormor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 Hak

Tipoldemor

Karen Andersdatter

Hak

+1476

 

 

 

Oldefar

Henrik Hartvigsen Krummedige

Til Valen

1500-1530

Tipoldefar

Hartvig Krummedige

Til Brunlag

Nævnt 1430. 1480

 

 Bille

Mor

Anne Esgesdatter

Bille

+1566

 

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 

 

Morfar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Navn

Henrik Brahe

Til Vittskövle

+1587

 

 

 Krummedige

Tipoldemor

Lisbet Eriksdatter

Krummedige

 

 

 Laxmand

Oldemor

Else Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

Tipoldefar

Poul Laxmand

Til Valden m.m.

Nævnt 1439

 

 Brok

Farmor

Anne Lagesdatter

Brok

+1524

Gyldenstierne

Tipoldemor

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

 

 

 

Oldefar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

Levede 1503

Tipoldefar

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

 Brahe

Far

Jens Brahe

Til Vittskövle

+1560

 

 Kabel

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1480

 

 

 Lunge

Oldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

Nævnt 1511

Tipoldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1486

 

 

Farfar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1551

 Thott

Tipoldemor

Berete Bondesdatter

(Thott)

Nævnt 1452

 

 

 

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Tipoldefar

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

 

 

 

Vittskövle kirke, Skåne. Epitafium. Gravsten. Slægtstavler for Lene Thott

 

Gift med

Henrik Brahe

Til Vittskövle

+1587

 

 

 Godov

Tipoldemor

Mette Godov

(Kaldes Hardenberg)

 

 

 

 Brostrup

Oldemor

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

Tipoldefar

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

 

 Hak

Mormor

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

 Rønnow

Tipoldemor

Lene Eilersdatter

Rønnow 

 

 

 

 

Oldefar

Niels Hak

Til Hikkebjerg

+1508

Tipoldefar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

 Ulfstand

Mor

Else Holgersdatter

Ulfstand

+1573

 

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

 

 

Morfar

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 Due

Tipoldemor

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

 

Oldefar

Gregers Jepsen

Til Torup

Levede 1510

Tipoldefar

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

Navn

Lene Tagesdatter

Thott

+1599

 

 

 Rotfeld

Tipoldemor

Tale Eriksdatter

Rotfeld

 

 

 

  Tornekrands

Oldemor

Karen Christiensdatter

Tornekrands

Levede 1514

Tipoldefar

Christiern Mikkelsen

Til Kyø

Nævnt 1468

 

 Hollunger

Farmor

Karen Tagesdatter

(Hollunger)

 Skalder

Tipoldemor

Bodil Mortensdatter

(Skalder)

 

 

 

Oldefar

Tage Henriksen

Til Bramme m.m.

Levede 1504

Tipoldefar

Henrik Andersen

I Jordbjerg

Nævnt 1419

 Thott

Far

Tage Ottesen Thott

Til Næs

+1562

 

 Grubbe

Tipoldemor

Else Grubbe

 

 

 Rosensparre

Oldemor

Karen Jepsdatter

(Rosensparre)

+1496

Tipoldefar

Jep Jensen

Til Skarhult

Nævnt 1441

 

 

Farfar

Otte Andersen (Thott)

Til Næs

Nævnt 1523

 Panter

Tipoldemor

Ingeborg Andersdatter

(Panter)

+før 1417

 

 

 

Oldefar

Anders Stigsen (Thott)

Til Næs

+1496

Tipoldefar

Stig Ågesen Thott

Til Næs

+1417

 

 

 

 

Vittskövle kirke, Skåne. Epitafium over Henrik Brahe og Lene Thott

 

 

Henrik Brahe Til Vidsköfle, Löberöd og Vallensgård var forlenet

med Borrestad, Fultofte, Heglinge, Halmstad og Hammershus.

Med Lene Thott fik han 6 børn, hvoraf 3 døde som små.

 

 

 

Gravsten over Henrik Brahe og Lene Thott

 

Tegninger af C.G.G. Hilfeling

 

     

 

 

 

Henrik Brahe og Lene Thott. Nærbillede

 

 

Våben for Henrik Brahe: Brahe, Bille, Brok, Krummedige, Lunge,

Gyldenstierne, Laxmand, Rud, Thott, Lunge, Gyldenstierne, Thott,

Kabel, Skinkel, Krummedige, Rosenkrantz.

 

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er Hak,

hvor stenen har et Thott-våben.

 

Våben for Lene Thott: Thott, Ulfstand, Hollunger er forvitret.

Hak, Rosensparre, Tornekrands, Brostrup, Markmand, Due,

Skalder, Lunge, Grubbe, Rønnow, Rotfeld, Godov.

 

Her er eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen

Panter, hvor stenen har et Markmand-våben.

Samme uoverensstemmelse er på sten og epitafium

i Näs og Torrlösa

 

 

 

 

Gravsten over Jens Brahe og Anne Bille

 

    

 

Jens Brahe til Vittskövle, Löveröd og Hammer var

1532 og 1535 hofsinde.

Han var forlenet med Bäckerskog Kloster.

Med Anne Bille fik han 9 børn.

 

 

 

Jens Brahe og Anne Bille. Nærbillede

 

 

Våben for Jens Brahe: Brahe, Brok (forvitret), Lunge, Laxmand, Thott,

Gyldenstierne, Kabel, Krummedige.

 

Våben for Anne Bille: Bille, Krummedige, Gyldenstierne, Rud, Lunge

Thott, Skinkel, Rosenkrantz.

 

Der er samme uoverensstemmelse med Adelsårbogen, som

har et Hak-våben, mens stenen har et Thott-våben.

Problemet er Hartvig Krummedige (1480), der var gift 3 gange.

Først med Cathrine Buk, derefter Karen Hak,

sidst med Anne Henriksdatter.

 

 

 

 

Thott-dug i Stockholm 1573. Heraldik for Lene Thott

 

 

Litteratur: Albert Fabritius: Lene Thotts Vaabendug.

I Smaastudier tilegnet Christian Axel Jensen, 1943

 

 

 

 

Tage Ottesen Thott

 

Else Ulfstand

 

Adelsårbogen

Dugen

Adelsårbogen

Dugen

1. Thott

Thott

1. Ulfstand

Ulfstand

2. Hollunger

Hollunger

2. hak

Hak

3. Rosensparre

Rosensparre

3. Bille

Bille

4. Tornekrands

Tornekrands

4. Brostrup

Brostrup

5. Panter

Markmand

5. Due

Due

6. Skalder

Skalder

6. Rønnow

Rønnow

7. ?

Grubbe

7. Lunge

Lunge

8. Rotfeld

Rotfeld

8. Godov

Godov

9. Krognos

Krognos

9. Hase

Hase

10. Lang

Lang

10. Munk

Thott

11. Due

Due

11. Galen

Galen

12. Friis

Rosengård

12. Rosengård

Munk

13. Manderup

Saltensee

13. Urup

Urup

14. ?

Neb

14. Limbek

Rosengård

15. ?

Urup

15. Basse

Basse

16. Doting

Seefeld

16. ?

Pogwisch

 

  

 

 

 

Thott-dug i Stockholm 1573. Slægtstavle for Lene Thott

 

 Dotting

Tiptipoldemor

Ellen Axelsdatter

(Dotting)

 Pogwisch

Tiptipoldemor

?

Tipoldemor

Tale Eriksdatter

Rotfeld

Tiptipoldefar

Erik Nielsen (Rorfeld)

Til Bratskov m.m.

+1452

Tipoldemor

Mette Godov

(Kaldes Hardenberg)

Tiptipoldefar

Mathias Godov

Nævnt 1501

 Friis

Tiptipoldemor

N.N. Friis

 

 Rosengård

Tiptipoldemor

Karen Teusdatter

(Rosengård)

Tipoldefar

Christiern Mikkelsen

Til Kyø

Nævnt 1468

Tiptipoldefar

Mikkel Nielsen

Nævnt 1428

Tipoldefar

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

Tiptipoldefar

Henning Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1440

 Neb

Tiptipoldemor

?

 

 Limbek

Tiptipoldemor

Birgitte Limbek

Tipoldemor

Bodil Mortensdatter

(Skalder)

Tiptipoldefar

Morten Skalder

 

(Kan ikke verificeres)

Tipoldemor

Lene Eilersdatter

Rønnow 

Tiptipoldefar

Eiler Rønnow

Nævnt 1432

 Lang

Tiptipoldemor

N.N. Lang

 

 Munk

Tiptipoldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den ildonde”

Tipoldefar

Henrik Andersen (Hollunger)

I Jordbjerg

Nævnt 1419

Tiptipoldefar

Anders Nielsen

(Gaggæ)

Nævnt 1355

Tipoldefar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

Tiptipoldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup

+1442

 Urup

Tiptipoldemor

?

 

 Basse

Tiptipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

Tipoldemor

Else Grubbe

Tiptipoldefar

N.N. Grubbe

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tiptipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 Due

Tiptipoldemor

N.N. Due

 

 Galen

Tiptipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

Tipoldefar

Jep Jensen (Rosensparre)

Til Skarhult

Nævnt 1441

Tiptipoldefar

Jens Jepsen

I Skarholt

+1460

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Tiptipoldefar

Bent Bille

Til Brorup

+1442

 Manderup

Tiptipoldemor

Elisabeth Nielsdatter

(Manderup)

 Urup

Tiptipoldemor

Ingefred Pedersdatter

(Urup)

Tipoldemor

Ingeborg Andersdatter

(Panter)

+før 1417

Tiptipoldefar

Anders Pedersen

Til Sonnerup

Levede 1408

Tipoldemor

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

Tiptipoldefar

Jens Truidsen (Due)

Til Svendstrup

Levede 1417

 Krosnos

Tiptipoldemor

N.N. Stigsdatter

(Krognos)

 Hase

Tiptipoldemor

Helle Ovesdatter

Hase?

Tipoldefar

Stig Ågesen Thott

Til Næs

+1417

Tiptipoldefar

Åge Nielsen (Thott)

Nævnr 1350

Tipoldefar

Store Jep Henriksen

Til Skabersø m.m.

Nævnt 1456

Tiptipoldefar

Henrik Gertsen

Til Glimminge

Levede 1439