Voer kirke, Randers Amt. Gravsten.  Slægtstavler for Niels Manderup og Botild Mus

 

 

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

Oldefar – MMF

 

 

?

 

Mor – M

?

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

Oldefar – MFF

 

Kvinde

Botild Nielsdatter

Mus

+1431

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

Oldefar – FMF

 Mus

Far – F

Niels Mus

Nævnt 1387

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

Johannes Mus

Nævnt 1351

Oldefar – FFF

Gift 2. gang med

 

 

Oldemor – MMM

 

 

 

Mormor – MM

Oldefar – MMF

 

 

?

 

Mor – M

N.N. Mogensdatter

 

Oldemor – MFM

 

 

Morfar – MF

Eiler Mogens Mogensen

Oldefar – MFF

Mogens Jensen

 

Mand

Niels Manderup

Til Barritskov

Nævnt 1421

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

?

Oldefar – FMF

 Manderup

Far – F

Niels Manderup

Til Barritskov

 

Oldemor – FFM

Gift 1. gang med

N.N. Palnesdatter

 (Munk)

 

Farfar – FF

N.N. Manderup

Oldefar – FFF

Niels Manderup

+1305

 

 

 

  

 

Voer kirke, Randers Amt.

 

Gravsten over Botild Mus

 

 

 

Botild Mus var gift med ridder Niels Manderup

til Barritskov.

Han var gift 2 gange og fik 1 søn.