Voer kirke, Hjørring Amt. Mindesten. Slægtstavler for Niels Skeel og Karen Krabbe

 

 

 

 Krag

Oldemor – MMM

Ellen Iversdatter

Krag

 

 Skram

Mormor – MM

Ellen Pedersdatter

Skram

 

Oldefar – MMF

Peder Skram

Til Voldbjerg

+1473

 Fasti

Mor – M

Ingerd Eriksdatter

Fasti (Skram)

 Lange

Oldemor – MFM

Johanne Gunnersdatter

Lange

 

 

Morfar – MF

Erik Christiernsen

Til Ørredsgård

Levede 1487

Oldefar – MFF

Christiern Pedersen

Til Ørregård

Nævnt 1416

Kvinde

Karen Globsdatter

Krabbe

+1586

 

 Neb

Oldemor – FMM

Margrethe Sivandsdatter

Neb

 

 Glob

Farmor – FM

Farmor

Karen Mogensdatter

Glob

Oldefar – FMF

Mogens Glob

Til Vesløsgård

+1447

 Krabbe

Far – F

Glob Krabbe

Til Nissum

1495-1535

 Munk

Oldemor – FFM

Bege Mortensdatter

 Munk

 

 

Farfar – FF

Morten Krabbe

Til Bustrup

+1483

Oldefar – FFF

Niels Mikkelsen

Til Nissum

Nævnt 1390. 1434

Gift med

 

 Rosengård

Oldemor – MMM

Karen Tetzdatter

Rosengård

+1413

 

 Rotfeld

Mormor – MM

Thake Eriksdatter

Rotfeld

Levede 1480

Oldefar – MMF

Erik Nielsen (Rotfeld)

Til Bratskov

+1452

 Løvenbalk

Mor – M

Ellen Pedersdatter

Løvenbalk

Gyldenstierne

Oldemor – MFM

Karen Pedersdatter

Gyldenstierne

+1553

 

 

Morfar – MF

Peder Eriksen

(Løvenbalk)

Til Aunsbjerg

Nævnt 1496

Oldefar – MFF

Erik Jensen (Løvenbalk)

Til Aunsbjerg

+1553

Mand

Niels Skeel

Til Nygård m.m.

+1561

 

 Holck

Oldemor – FMM

Gerlof  Pedersdatter

Holck

 

 Limbek

Farmor – FM

Else Hennekesdatter

Limbek

Oldefar – FMF

Henneke Limbek

Til Nebbegård

+1468

 Skeel

Far – F

Hans Skeel

Til Nygård

Levede 1528

 Hvas

Oldemor – FFM

Kirsten Lauridsdatter

Hvas

+1467

 

 

Farfar – FF

Iver Skeel

Til Møgtved

Levede 1489

Oldefar – FFF

Anders Skeel

Til Møgtved

+1459

 

 

 

 

Voer kirke, Hjørring Amt.

 

Mindesten over Niels Skeel og Karen Krabbe

 

og sønnen Hans Skeel.

 

 

 

Niels Skeel til Nygård, Vinderslevgård, Ullerup, Merringgård, Nipgård,

Skovgård, Momtoftegård og Thistedgård nævnes 1536 i Recessen.

Han var forlenet med Amtofte, Strekhals og Thisted Bispegård.

Med Karen Krabbe fik han 5 børn, hvoraf 2 døde som spæde.

 

 

Hans Skeel til Nygård var 1559-62 hofsinde.

Han deltog i Syvårskrigen (1563-70) under den

jyske fane og faldt 1565 ved Svarterå.

Han var trolovet med Karen Pedersdatter Skram.

 

 

Epitafium over Niels Skeel og Karen Krabbe

ses i Vinderslev kirke.