Voldum kirke, Randers Amt. Gravsten 1560. Slægtstavle for Mogens Gøye

 

Gift 1. gang med

Mette Bydelsbak

+1513

 

 

 Thott

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

+1394

Gift 2. gang med

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

Tipoldefar

Mogens Munk

Til Boller

+1410

 

Gyldenstierne

Mormor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 Vendelbo

Tipoldemor

Anne Christensdatter

Vendelbo

 

 

 

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

Tipoldefar

Knud Nielsen

+1401

 Rosenkrantz

Mor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 Saltensee

Tipoldemor

Karen Eriksdatter

(Saltensee)

 

 

 Krognos

Oldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

Tipoldefar

Holger Gregersen

Til Heireholm m.m.

Nævnt 1381

 

 

Morfar

Erik Ottosen Rosenkrantz

Til Bjørnholm

1427-1503

 Skinkel

Tipoldemor

Anne Ottesdatter

Skinkel

 

 

 

Oldefar

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

Tipoldefar

Niels Jensen

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Navn

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

 

 

 Rønnow

Tipoldemor

?

 

 

 Bryske

Oldemor

Birgitte (Manderup

 eller Bryske)

Tipoldefar

N.N. Bryske

 

(Kan ikke verificeres)

 

 Falk

Farmor

Ide Eskildsdatter

Falk

Til Gisselfeld

 Rud

Tipoldemor

Karine Jensdatter

Rud

Enke 1398

 

 

 

Oldefar

Eskild Falk

Til Gisselfeld

Nævnt 1421

Tipoldefar

Eskild Pedersen Falk

Til Gisselfeld

Nævnt 1395

 Gøye

Far

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

 

 Lunge

Tipoldemor

N.N. Lunge

 

 

 Kabel

Oldemor

Karine Ottesdatter

Kabel

Tipoldefar

Otte Kabel

Til Heirede

Nævnt 1430

 

 

Farfar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

 Lunge

Tipoldemor

Inger Lydersdatter

Kabel eller

N.N. Lunge

 

 

 

Oldefar

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkeruo

+1411

Tipoldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

Nævnt 1381

 

 

Voldum kirke, Randers Amt. Sten 1560. Slægtstavler for Mette Bydelsbak og Margrethe Sture

 

Begge gift med

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 

 Basse

Oldemor

 Barbara Basse

 

 Manderup

Mormor

Anne Nielsdatter

Manderup

Oldefar

Niels Manderup

Til Baritskov

+1484

 Holck

Mor

Sophie Christensdatter

Holck

Levede 1541

 Sested

Oldemor

?

 

 

Morfar

Christen Holck

Til Barritskov

Nævnt 1502

Oldefar

?

Kvinde

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 

 Pogwisch

Oldemor

Dorte Pogwisch

 

 Emmiksen

Farmor

Anna Emmiksen

Nævnt 1494

Oldefar

Emmike Esbernsen?

Levede 1451

 Sture

Far

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 Vognsen

Oldemor

?

 

 

Farfar

Thomas Sture

Til Gammelgård

+1487

Oldefar

Henrik Sture

Nævnt 1443

 

 

 Basse

Oldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 Lunge

Mormor

Ellen Ovesdatter

 Lunge

 

Oldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 Brok

Mor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 Munk

Oldemor

Pernille Mogensdatter

Munk ”den gode”

+1467

 

 

Morfar

Axel Lagesen (Brok)

Til Clausholm

+1498

Oldefar

Lage Jensen (Brok)

Til Clausholm

1435

Kvinde

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

 

 Krumpen

Oldemor

Kirstine Jensdatter

(Krumpen)

Enke 1438

 

 Present

Farmor

Mette Pedersdatter

(Present)

+1457

Oldefar

Peder Nielsen

Til Vollerup

+1438

 Bydelsbak

Far

Albrecht Engelbrechtsen

(Bydelsbak)

Til Skjersø

+1478

 Grubendal

Oldemor

Gjertrud Clausdatter

(Grubendal)

 

 

 

Farfar

Engelbrecht Albrechsen

Til Torbenfeld

+1493

Oldefar

Albrecht Engelbrechtsen

Til Torbernfeld

Nævnt 1401

 

 

 

 

Voldum kirke. Gravsten 1560 af Lavrs Stenhugger

 

Mogens Gøye, Mette Bydelsbak og Margrethe Sture

 

   

 

Mogens Gøye til Krenkerup, Skjærsø, Avnsbjerg og Torså var

fra 1492-1535 lensmand på Stegehus, Torup, Ålborghus, Skanderborg,

Kalundborg og havde fra 1523 livsbrev på Gavnø og Ring Kloster.

Han var ridder, rigsråd (1503), rigsmarsk (1518), rigshofmester (1523),

statholder i Jylland (1534) og senere Sjælland.

1514 blev han på Christian 2´s vegne viet til Elisabeth

(beskrevet i Kirsten Thorups bog: Bruden fra Gent). 

I 1523 sluttede han sig nødigt til Frederik 1,

men deltog ivrigt i reformationens indførelse.

 Han spillede en rolle under Grevens fejde og valget af Christian 3.

Med Mette Bydelsbak fik han 11 børn

og med Margrethe Sture 10 børn.

 

 

 

 

Mette Bydelsbak, Mogens Gøye og Margrethe Sture. Nærbillede 

 

 

 

 

 

Mogens Gøye, Mette Bydelsbak og Margrethe Sture. Heraldik

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

7) Bryske 

 

15) Rønnow

 

 

            5)Kabel 3)Falk   1) Gøye  2)Rosenkr. 4)Gyldenst.6) Krognos 

 

           13)Gere? 11)Rud 9)Lunge10)Skinkel 12)Saltensee 16)Thott

 

 

8) Munk

 

14)Gøye

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bydelsbak

 

2) Brok 

 

3) Present 

 

4) Lunge 

 

5) Grubendal 

 

7) Krumpen 

 

6) Munk

 

 

 

 

8) Basse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sture 

 

Vognsen 

 

3) Emmiksen 

 

7) Pogwisch 

 

6) Manderup 

 

2) Holck

 

Sested

 

 

 

 

Banner

 

 

  

Øverst til venstre er de agnatiske våben for Mogens Gøye: Gøye, Falk, Kabel, Bryske,

 Lunge, Rud, Gere?, Rønnow (delt våben).

Øverst til højre er de kognatiske våben: Rosenkrantz, Gyldenstierne,

Krognos, Munk, Skinkel, Saltensee af Tystofte, Thott, Gøye.

 

Sammenholdt med Adelsårbogen er Lunge erstattet af Banner og

stenen har på dens tomme felt et delt våben (Rønnow).

Derudover er Vendelbo på stenen erstattet af et Gøye-våben og

Saltensee af Linde er blevet til et Saltensee af Tystofte med hjorteviet.

 

 

8 våben for Mette Bydelsbak: Bydelsbak, Brok, Present, Lunge,

Grubendal, Krumpen, Munk, Basse.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

8 våben for Margrethe Sture: Sture, Vognsen, Emmiksen, Pogwisch,

Manderup, Holck, Sested, Banner.

 

Stenen udfylder Adelsårbogen 2 tomme felter med Vognsen og Sested.

Derudover har den erstattet Basse med et Banner-våben.

Man må dog sige, at denne side af stenen er meget rodet opsat.

 

 

 

 

Tegning af J.B. Løffler

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

Ukendt eller Gere-våben?